14

கட்டற்ற மென்பொருள் (Free Software)

எவரும் பயன்படுத்த, நகலெடுக்க மற்றும் மாற்றியோ மாற்றாதவாரோ, விலைக்கோ அல்லது தானமாகவோ விநியோகிக்கக்கூடிய அனுமதியுடன் வருவது கட்டற்ற மென்பொருளாகும். குறிப்பாக, இதன் பொருள் என்னவென்றால் மூல நிரல் கிடைக்கப்பெற வேண்டும். “மூலமற்றது மென்பொருளாகாது” – இதன் எளிமையான விளக்கமாகும். மென்பொருளொன்று கட்டற்று இருக்குமாயின் அதனை தாராளமாக குனு அல்லது கட்டற்ற குனு/லினக்ஸ் போன்ற இயங்குதளங்களில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.

பல்வேறு வினாக்களும், ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வழிகளில் அவற்றுக்கான விடைகள் தீர்மானிக்கப்பட்டாலும் நிரலொன்று கட்டற்றதாக இருக்கும். நிரலை கட்டற்றதாக ஆக்க பல வழிகள் உள்ளன. சில வேறுபாடுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பிட்ட கட்டற்ற மென்பொருள் உரிமங்கள் குறித்து அறிய, உரிமங்களின் பட்டியல்1 பக்கத்தின் துணையினை நாடவும்.

கட்டற்ற மென்பொருள் விடுதலையினை அடிப்படையாகக் கொண்டது. விலையை அல்ல. ஆனால் தனியுரிம மென்பொருள் நிறுவனங்கள் சில சமயம் “ஃப்ரீ சாப்ட்வேர்” என்பதை விலையினைக் குறிப்பதற்காகப் பயன்படுத்துவதுண்டு. இரும (Binary) நிலையில், விலை எதுவும் கொடுக்காமலே, தங்களால் வாங்க இயலும் என பொருள் கொள்ளலாம். சில சமயம் தாங்கள் வாங்கும் கணினியுடன் அதன் நகல் ஒன்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் எனப் பொருள் கொள்வதுண்டு. இதற்கும் குனு திட்டத்தில் நாம் ஃப்ரீ சாப்ஃட்வோ என்று சொல்வதற்கும் எந்தவொரு தொடர்பும் இல்லை.

முக்கியமான இக்குழப்பத்தால், ஒரு மென்பொருள் நிறுவனம் அதன் படைப்பு ஃப்ரீ சாப்ஃட்வேர் என சொன்னால், அவ்வழங்கலின் விதிமுறைகளில், கட்டற்ற மென்பொருள் வலியுறுத்தும் சுதந்தரங்கள் பயனர்களுக்கு மெய்யாகவே வழங்கப்பட்டுள்ளதா என எப்பொழுதும் உறுதி செய்துகொள்ளவும். சில சமயம் அது உண்மையாகவே கட்டற்ற மென்பொருளாக இருக்கலாம். அல்லது இல்லாமலும் போகலாம்.

பல மொழிகள் விடுதலை எனும் பொருளில் வரும் “ஃப்ரீ” க்கும் விலையேதும் இல்லையென பொருள்படும் “ஃப்ரீ” க்கும் இரு வேறு சொற்களை கொண்டு விளங்குகின்றன. உதாரணத்திற்கு பிரெஞ்சில் “லிப்ரே” மற்றும் “கிராட்யுட்” ஆங்கிலத்தில் அப்படி இல்லை. “கிராடிஸ்” என்றொரு சொல்லுண்டு. குழப்பமில்லாமல் அது விலையினைக் குறிக்கின்றது. தெளிவாக விடுதலையை குறிக்கும் சொல்லில்லை. ஆக தாங்கள் வேறு மொழி பேசுபவராக இருந்தால, “ஃப்ரீ”யை தெளிவாக்கும் பொருட்டு தங்களின் மொழியில் வழங்கி பயன்படுத்துமாறு பரிந்துரைக்கின்றோம். கட்டற்ற மென்பொருளின் மொழிபெயர்ப்புகள்” பக்கத்தில் இதன் மொழிபெயர்ப்புகளைக் காணலாம். தனியுரிம மென்பொருளைக் காட்டிலும் கட்டற்ற மென்பொருள் அதிக நம்பகத் தன்மையுடையது3.

திறந்த மூல மென்பொருள் (Open Source Software)

கிட்டத்தட்ட கட்டற்ற மென்பொருட்களை ஒத்த மென் பொருட்களையே சிலர் திறந்த மூல மென்பொருள் என வழங்குகிறார்கள். முற்றிலும் ஒரே வகையான மென்பொருளன்று. நாங்கள் அதிகம் கட்டுப்படுத்துவதாகக் கருதும் சில உரிமங்களை அவர்கள் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளார்கள். மேலும் அவர்கள் ஏற்காத கட்டற்ற மென்பொருள் உரிமங்களும் உண்டு. ஆனால் வகையினை வேறுபடுத்திக் காட்டுவதில் உள்ள வித்தியாசங்கள் குறைவானதே. கிட்டத்தட்ட அனைத்து கட்டற்று மென்பொருட்களும் திறந்த மூல மென்பொருளே. அதேபோல் கிட்டத்தட்ட அனைத்து திறந்த மூல மென்பொருளும் கட்டற்றவையே.

நாங்கள் கட்டற்ற மென்பொருள் எனும் பதத்தையே விரும்புகிறோம். ஏனெனில் அது சுதந்தரத்தை குறிக்கிறது. திறந்த மூலம் அப்படி இல்லை.

பொதுத்தள மென்பொருள் (Public Domain Software)

பதிப்புரிமைப் பெறாத மென்பொருள் பொதுத்தள மென்பொருளாகும் மூல நிரல்கள் பொதுத்தளமாய் இருந்தால், அது காபிலெஃப்ட் பெறப்படாத கட்டற்ற மென்பொருட்களுள் சிறப்பு வகையைச் சார்ந்தது. இதன் பொருள் இவற்றின் சில நகல்கள் அல்லது மாற்றப்பட்ட வகைகள் கட்டற்று இல்லாது போகலாம்.

சில சந்தர்ப்பங்களில், இயக்கத்தக்க நிரலொன்று பொதுவுடைமையாக இருக்கலாம். ஆனால் மூல நிரல்கள் கிடைக்காது போகலாம். மூல நிரல்கள் கிடைக்கப்பெறாத காரணத்தால் இது கட்டற்ற மென்பொருளாகாது. அதே சமயம் பெரும்பாலான கட்டற்ற மென்பொருட்கள் பொதுத்தளமாக கிடைக்கப்பெறாது. அவை பதிப்புரிமை பெற்றவை. பதிப்புரிமை பெற்றவர்கள், கட்டற்ற மென்பொருள் உரிமம் ஒன்றினைக் கொண்டு, அதனை அனைவரும் சுதந்தரமாகப் பயன்படுத்த அனுமதி வழங்கியுள்ளனர்.

சில சமயங்களில் மக்கள் “பொதுத்தளம்” என்பதை “இலவசம்” அல்லது “தானமாகக் கிடைப்பது” எனும் பொருள்படிக்கு ஏனோதானோவென்று பயன்படுத்துகின்றனர். ஆனால் “பொதுத்தளம்” என்பது சட்டரீதியான வாசகம். அது பதிப்புரிமை செய்யப்படாதது எனக் குறிப்பாக பொருள் தருவது. தெளிவு பெறும் பொருட்டு நாங்கள் “பொதுத்தளம்” எனும் பதத்தினை அப்பொருளிலேயே பயன் படுத்துமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம். வேறு பொருள்களை சுட்ட வேறு பதங்களை பயன்படுத்துங்கள்.

பெரும்பாலான நாடுகள் ஒப்பமிட்டுள்ள, பெர்னே (Berne) உடன்படிக்கையின்படி, எழுதப்படும் எதுவுமே தானாகவே பதிப்புரிமை பெற்றவையாகின்றன. நிரல்களுக்கும் இது பொருந்தும். தாங்கள் எழுதும் நிரலொன்றைப் பொதுத்தளமாக்க விரும்பினால், அதன் மீதான பதிப்புரிமையினை நீக்க சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் இல்லையெனிற்ல அந்நிரல் பதிப்புரிமைப் பெற்றதே.

காபிலெஃப்ட் மென்பொருள் (Copyleft Software)

கட்டற்ற மென்பொருளின் விநியோக விதிகள் அதனை மறு விநியோகம் செய்வோரை அங்ஙனம் மறுவிநியோகம் செய்யும்போது அதன் மீது கூடுதல் கட்டுக்களை சுமத்த அனுமதிக்காவிட்டால் அது காபிலெஃப் மென்பொருள். இதன் பொருள் மென்பொருளின் பிரதியொரு நகலும், அவை மாற்றப் பட்டாலும், கட்டற்ற மென்பொருளாகவே இருக்க வேண்டும். குனு திட்டத்தில், பெரும்பாலும் நாம் இயற்றும் அனைத்து மென்பொருளையும் காபிலெஃப்ட் செய்வது வழக்கம். ஏனெனில் நமது இலக்கு ‘கட்டற்ற மென்பொருள்” எனும் பதம் வலியுறுத்தும் சுதந்தரங்களை ஒவ்வொரு பயனருக்கும் வழங்க வேண்டும் என்பதே.

காபிலெஃப்ட் பொதுவானதொரு கருத்தாகும். ஒரு நிரலை காபிலெஃப்ட் செய்வதற்கு, தாங்கள் ஒரு வகையான விநியோக விதிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். காபிலெஃப்ட் விநியோக விதிகளை இயற்றப் பல வழிகள் உள்ளன. ஆகு கொள்கையளவில் கட்டற்ற மென்பொருளுக்கான பல காபிலெஃப்ட் உரிமங்கள் இருக்கலாம். ஆனால் நடைமுறையில் காபிலெஃப்ட் செய்யப்படும் அனைத்து மென்பொருளும் குனு பொது மக்கள் உரிமத் தினைப் பயன்படுத்துகின்றன. பொதுவாக இருவேறு காபிலெஃப்ட் உரிமங்கள் “பொருந்தாதவையாக” இருக்கும். இதன் பொருள் ஒரு உரிமத்தைப் பயன்படுத்தும் நிரலொன்றை மற்றொரு உரிமத்தைப் பயன் படுத்தும் நிரலுடன் பொருத்துவது சட்ட விரோதமாக இருக்கலாம். மக்கள் ஒரே காபிலெப்ட் உரிமத்தினைப் பயன்படுத்துவது சமூகத்திற்கு நல்லது.

காபிலெஃப்ட் செய்யப்படாத கட்டற்ற மென்பொருள் (Non-Copyleft Free Software)

மென்பொருளை இயற்றியவர் அதனை மறுவிநியோகம் செய்ய, மாற்ற மட்டுமல்லாது கூடுதல் கட்டுக்களை விதிக்க அனுமதியளித்தால் அது காபிலெஃப்ட் செய்யப்படாத கட்டற்ற மென்பொருள்.

ஒரு மென்பொருள் கட்டற்று இருக்கும் அதே வேளையில் காபிலெஃப்ட் செய்யப்படாத போனால், அதன் மாற்றப்பட்ட வகைகளின் சில நகல்கள் கட்டற்று இல்லாது போகலாம். மென்பொருள் நிறுவனம் ஒன்று, மாற்றியோ மாற்றதவாரோ அந்நிரலை ஒடுக்கி, அதன் இயக்கவல்லக் கோப்பினை தனியுரிம மென்பொருளாக விநியோகிக்கலாம்.

எக்ஸ் விண்டோ முறை (X Window System) இதற்கான சான்றாகும். எக்ஸ் கன்சார்டியம் (X Consortium) எக்ஸ்11 (X11) தனை வெளியிடும் விதிகளின் படி அது காபிலெஃப்ட் செய்யப்படாத கட்டற்ற மென்பொருளாகும். தாங்கள் விரும்பினால் அவ்விதிகளைக் கொண்டதும் கட்டற்றதுமான அம்மென்பொருளை தங்களால் பெற முடியும். அதே சமயம் கட்டுடைய வகைகளும் உள்ளன. பிரபலமான கணினிகள் மற்றும் வரைகலைத் தகடுகள் (Graphics Card)கிடைக்கப் பெறுகின்றன. அவற்றுள் கட்டுடைய வகைகள் மாத்திரமே இயங்கும். தாங்கள் இவ் வன்பொருளைப் பயன்படுத்தினால், எக்ஸ்11 (X11) தங்களைப் பொருத்தமட்டில் கட்டற்ற மென்பொருளாகாது. எக்ஸ்11 தனை உருவாக்குவோர் சில காலங்களுக்கு எக்ஸ்11 தனையே கட்டுடையதாக்கி வைத்திருந்தனர்.

ஜிபிஎல்(GPL) வகை மென்பொருள் (GPL-ed Software)

நிரலொன்றை காபிலெஃப்ட் செய்ய பயன்படும் விநியோக விதிகளுள் குனு பொதுமக்கள் உரிமமும் ஒன்று. பெரும்பாலான குனு மென்பொருள்களுக்கு குனு திட்டம் அதனையே விநியோகிப்பதற்கான விதியாகப் பயன்படுத்துகின்றது.

குனு அமைப்பு

முற்றிலும் கட்டற்ற மென்பொருளால், நாங்கள் 1984லிருந்து உருவாக்கிய யுனிக்ஸ் போன்றதொரு இயங்கு தளம் குனு அமைப்பாகும். யுனிக்ஸ் போன்றதொரு இயங்குதளம் பல நிரல்களைக் கொண்டது. குனு அமைப்பு அனைத்து குனு மென்பொருட்களையும் டெக்ஸ் (TeX), எக்ஸ் விண்டோ அமைப்பு போன்ற குனு அல்லாத மென்பொருளையும் உள்ளடக்கியது.

முழுமையான குனு அமைப்பின் முதல் சோதனை வெளியீடு 1996ல் இருந்தது. இது 1990 லிருந்து உருவாக்கப்பட்டு வந்த குனு ஹர்டினையும் (GNU Hurd)உள்ளடக்கியிருந்தது. 2001ல் குனு அமைப்பு (குனு ஹர்ட்டும் உள்ளடக்கிய) ஓரளவுக்கு நம்பகத்தன்மை வாய்ந்ததாக பணிபுரியத் துவங்கியது. ஆனால் ஹர்ட் இன்னும் சில முக்கியமான அம்சங்கள் இல்லாது இருக்கிறது. அதனால் அது பரவலாகப் பயன்படுத்தப் படுவதில்லை. அதே சமயம், குனுவின் விரிவாக்கமாகிய, லினக்ஸினைக் கருவாகப் பயன்படுத்தும் குனு/லினக்ஸ் அமைப்பு 1990 லிருந்து மிகப் பெரிய வெற்றியினைத் தந்துள்ளது.

கட்டற்று இருப்பதுவே குனுவின் நோக்கமாகையால், குனு அமைப்பின் ஒவ்வொரு பாகமும் கட்டற்ற மென்பொருளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். அவை அனைத்தும் காபிலெஃப்ட் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்றில்லை. ஆயினும், தொழில்நுட்ப இலக்குகளை அடைய உதவும் எந்தவொரு கட்டற்ற மென்பொருளும் சட்டப்படி பொருந்துதற்கு உகந்ததே. ஒவ்வொரு பாகமும் குனு மென்பொருளாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயமில்லை. பிற திட்டங்களால் உருவாக்கப்பட்ட கட்டற்ற மென்பொருட்களை குனு உள்ளடக்கியுள்ளது, உள்ளடக்கவும் செய்யும். உதாரணம் எக்ஸ் விண்டோ சிஸ்டம்.

குனு நிரல்கள்

குனு மென்பொருட்களுக்கு நிகரானவை குனு நிரல்களாகும். ‘பூ’ எனும் பெயர் கொண்ட நிரல் குனு மென்பொருளானால் அதுகுனு நிரலாகும். சில சமயங்களில் அதனை நாங்கள் “குனு பொதி” எனவும் வழங்குவதுண்டு.

குனு மென்பொருள்

குனு திட்டத்தின் மேற்பார்வையில் வெளியிடப்படும் மென்பொருள் குனு மென்பொருளாகும். ஒரு மென்பொருள் குனு மென்பொருள் என்றால் அதனை நாங்கள் குனு நிரல் அல்லது குனு பொதி எனவும் வழங்குவோம். பொதிகளுக்குள் தரப்படும் Read Meகோப்பும் குனு பொதியின் உதவிக் கையேடும் அவை ஒன்றெனவே சொல்லும். மேலும் கட்டற்ற மென்பொருள் பட்டியல் அனைத்து குனு பொதிகளையும் இனங்காணும். பெரும்பாலான குனு மென்பொருள் காபிலெஃப்ட் செய்யப்பட்டது. ஆனால் அனைத்தும் அல்ல. ஆனால் அனைத்து குனு மென்பொருளும் கட்டாயம் கட்டற்ற மென்பொருளாக இருத்தல் வேண்டும்.

குனு மென்பொருட்களுள் சில கட்டற்ற மென்பொருள் அறக்கட்டளையின் பணியாளர்களால் இயற்றப்பட்டுள்ளன. ஆனால் பெரும்பாலான குனு மென்பொருட்கள் தன்னார்வலர்களால் பங்களிக்கப்பட்டவை. பங்களிக்கப்பட்ட சில மென்பொருட்களுள் சிலவற்றுக்கு கட்டற்ற மென்பொருள் அறக்கட்டளை பதிப்புரிமைப் பெற்றுள்ளது. சில அதனை இயற்றியவரின் பதிப்புரிமைப் பெற்றவை.

கட்டுடைய மென்பொருள் (Non-free Software)

கட்டற்ற மென்பொருளுள் அடங்காதவை கட்டுடைய மென்பொருளாகும். இது குறை கட்டற்ற மென்பொருள் (Semi Free Software) மற்றும் தனியுரிம மென்பொருட்களை உள்ளடக்கியது.

குறை கட்டற்ற மென்பொருள் (Semi-free Software)

தனியொருவருக்கு, இலாபமற்ற நோக்கங்களுக்காக, பயன்படுத்த, நகலெடுக்க, விநியோகிக்க மற்றும் (மாறுபட்ட வெளியீடுகளின் வழங்கல்களையும் சேர்த்து) அனுமதி வழங்குவது குறை கட்டற்ற மென்பொருளாகும். இது கட்டற்ற மென்பொருள் அல்ல. பிஜிபி (PGP) இதற்கு உகந்த உதாரணம்.

அறத்தின் வழி பார்க்கிறபோது குறை கட்டற்ற மென்பொருள் தனியுரிம மென்பொருளை காட்டிலும் மேலானது. ஆயினும் அது குறைகளை கொண்டுள்ளது. அதனை நாம் கட்டற்ற இயங்குதளங்களில் பயன்படுத்த இயலாது. காபிலெஃப்டின் கட்டுப்பாடுகள் அனைவரது அத்தியாவசமான சுதந்தரங்களையும் பாதுகாக்கும் வண்ணம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. நம்மைப் பொருந்த வரை, ஒரு நிரலை பயன்படுத்தவதில் ஏற்புடையக் கட்டுப்பாடு என்பது, அதன் மீது மற்றவர் கட்டுப்பாடு எதையும் விதித்துவிடக் கூடாது என்பதே. முற்றிலும் சுயநலத்தால் உந்தப்பட்ட, கூடுதல் கட்டுப்பாடுகளைக் கொண்டு விளங்குகின்றன, குறை கட்டற்ற மென்பொருட்கள்.

குறை கட்டற்ற மென்பொருளை கட்டற்ற இயங்குதளமொன்றில் இணைப்பது என்பது இயலவே இயலாது. ஏனெனில் இயங்க தளத்தின் விநியோக உரிமை என்பது அதனுள் அடங்கும் அனைத்து நிரல்களின் விநியோக விதிகளின் தொகுப்பு ஆகும். குறை கட்டற்ற நிரலொன்றை இணைப்பதென்பது முழு இயங்கு தளத்தினையுமே குறையுடைய தாக்கிவிடும். இரண்டு காரணங்களுக்காக அங்ஙனம் நிகழ்வதைத் தவிர்க்க விரும்புகின்றோம்.

* கட்டற்ற மென்பொருள் என்பது அனைவருக்குமானது என நாங்கள் திடமாக நம்புகிறோம். பள்ளிகள், பொழுதுபோக்கு போன்றவற்றைத் தாண்டி வர்த்தகத்தையும் சேர்த்து. நாங்கள் முழுமையான குனு அமைப்பினை பயன்படுத்த வருமாறு வணிகர்களை அழைக்க விரும்புகின்றோம். ஆகையால் குறை கட்டற்ற மென்பொருளை அதில் நாம் இணைக்கக் கூடாது.

* குனு / லினக்ஸ உள்ளிட்ட வணிகரீதியான கட்டற்ற இயங்குதளங்கள் மிகவும் முக்கியமானவை. மேலும் பயனர்கள் வணிகரீதியாக வட்டு வழங்கல்களை ஆதரிக்கின்றனர். கட்டற்ற இயங்குதளமொன்றில் குறை கட்டற்ற மென்பொருளை உள்ளடக்குவதென்பது அதன் வணிக ரீதியான வட்டுக்களை பாதிக்கும்.

‘கட்டற்ற மென்பொருள் அறக்கட்டளை’ வர்த்தக நோக்கமற்ற ஒரு அமைப்பாகும். ஆகவே சட்டரீதியாக “தன்னகத்தே” குறை கட்டற்ற மென்பொருளை அது பயன்படுத்தலாம். ஆனால் நாங்கள் அதனை செய்வதில்லை. அது குனுவில் சேர்க்கத்தக்க ஒரு நிரலைப் பெறுவதற்கான எங்களின் ஆற்றலை குறைத்து மதிப்பிடுவதாகும்.

மென்பொருளால் செய்யத்தக்க ஒரு பணி இருக்கிறது என்றால், அப்பணியை செய்யக்கத்தக்க கட்ற்ற நிரல் கிடைக்கும் வரை, குனு அமைப்பில் இடைவெளி இருக்கிறது. “இப்பணியைச் செய்வதற்கு குனுவில் நிரல் இல்லை, ஆகையால் அப்படியொன்றைத் தாங்கள் இயற்றுவீர்கள் என நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம்”. என நாம் தன்னார்வலர்களுக்குச் சொல்ல வேண்டும். ஒரு கால் நாமே அதன் பொருட்டு குறை கட்டற்ற மென்பொருளை பயன்படுத்துகிறோம் என்றால், அது நாம் சொல்வதை நாமே குறைத்து மதிப்பிடுவதாகும். அது கட்டற்ற மாற்றினை உருவாக்குவதில் உள்ள உத்வேகத்தை (நம்மிடையேயும் நாம் சொல்வதைக் கேட்போரிடத்தும்) உறிஞ்சிவிடும். ஆகையால் நாம் அதனை செய்வதில்லை.

தனியுரிம மென்பொருள் (Proprietary Software)

கட்டற்ற மற்றும் குறை கட்டற்ற மென்பொருளும் அல்லாத மென்பொருள் தனியுரிம மென்பொருளாகும். அதன் பயன்பாடு, மறுவிநியோகம், மாற்றம் தடை செய்யப்பட்டிருக்கும் அல்லது அதற்கென தாங்கள் அனுமதிபெற வேண்டியிருக்கும் அல்லது கட்டற்று செய்ய இயலாதபடிக்கு அதிகத் தடைகளை கொண்டிருக்கும்.

தனியுரிம மென்பொருள் ஒன்றுக்கு மாற்றினை இயற்றும் ஒரு நோக்கத்தினைத் தவிர வேறெந்த நோக்கத்திற்காகவும் எங்கள் கணினிகளில் தனியுரிம மென்பொருட்களை நிறுவ இயலாது எதுவும் நெறியினை கட்டற்ற மென்பொருள் அறக்கட்டளை கடைபிடிக்கின்றது. இதைத் தவிர்த்து தனியுரிம மென்பொருளை நிறுவதற்கான காரணம் எதுவும் இருப்பதாக எங்களுக்குத் தோன்றவில்லை.

உதாரணத்திற்கு 1980 களில் யுனிக்ஸினை எங்கள் கணினிகளில் நிறுவுவதை நாங்கள் ஏற்புடையதாகக் கருதினோம். ஏbனல் அதனை யுனிக்ஸுக்கு கட்டற்ற மாற்றினைப் இயற்ற பயன்படுத்திவந்தோம். தற்சமயம், கட்டற்ற இயங்குதளங்கள் கிடைக்கின்ற காரணத்தால், இக்காரணம் இனியும் பொருந்தாது. எங்கள் இடத்திலிருந்த அனைத்து கட்டுடைய இயங்கு தளங்களையும் நாங்கள் ஒழித்து விட்டோம். நாங்கள் நிறுவும் எந்தவொரு கணினியும் இனி கட்டற்ற இயங்கு தளங்களை கொண்டே இயங்க வேண்டும்.

குனுவின் பயனர்களோ அல்லது குனுவிற்கு பங்களிப்பவர்களோ இவ்விதிகளை கட்டாயம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என நாங்கள் கட்டாயப்படுத்தவில்லை. இது எங்களுக்கு நாங்களே விதித்துக்கொண்ட ஒன்று. ஆனால் தாங்களும் அங்ஙனம் கடைபிடிக்கத் தீர்மானிப்பீர்கள் என நம்புகின்றோம்.

இலவச மென்பொருள் (Freeware)

“இலவச மென்பொருள்” எனும் பதத்திற்கு ஏற்கத்தக்க எந்தவொரு விளக்கமும் இல்லை. ஆனால் பொதுவாக அவை மாற்றத்தினை அனுமதிக்காது, (அவற்றின் மூல நிரல்கள் கிடைக்கப் பெறாததால்) மறுவிநியோகத்தினை அனுமதிக்கும் பொதிகளைக் குறிக்கப் பயன்படுகின்றன. இப்பொதிகள் கட்டற்ற மென்பொருள் அல்ல. ஆகையால் “இலவச மென்பொருள்” என்பதை கட்டற்ற மென்பொருளைக் குறிக்க பயன்படுத்த வேண்டாம்.

பகிர் மென்பொருள் (Shareware)

மறுவிநியோகம் செய்வதற்கான அனுமதியுடன், அதே சமயம் நகலொன்றை தொடர்ச்சியாகப் பயன்படுத்தும் ஒருவர் உரிமச் கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும் எனச் சொல்வது பகிர் மென்பொருளாகும். பகிர் மென்பொருள் கட்டற்ற மென்பொருளும் அல்லது குறை கட்டற்ற மென்பொருளும் அல்ல. அதற்கு இரண்டு காரணங்கள் உள்ளன.

* பெரும்பாலான பகிர் மென்பொருட்களுக்கு மூல நிரல்கள் கிடைப்பதில்லை. எனவே தங்களால் நிரலை மாற்றுவது என்பது முடியவே முடியாது.

* நகலெடுக்கவோ நிறுவவோ உரிமக் கட்டணம் செலத்தாது பயன்படுத்தும் அனுமதியுடன், பகிர் மென்பொருள் வருவதில்லை. இலாப நோக்கமற்ற செயல்களுக்காகப் பயன்படுத்தும் மக்களுக்கும் இது பொருந்தும். (நடைமுறையில் மக்கள் விநியோக விதிகளை புறக்கணித்து விட்டு நிறுவி விடுவார்கள், ஆனால் விதிகள் அதனை அனுமதியாது).

தனியார் மென்பொருள் (Private Software)

பயனர் ஒருவருக்காக உருவாக்கப்படும் மென்பொருள் தனியார் மென்பொருளாகும். (சாதாரணமாக ஒரு அமைப்பிற்கோ அல்லது நிறுவனத்திற்கோ) அந்தபயனர் அதனை தன்னகத்தே வைத்துக் கொண்டு பயன்படுத்துவார். அதன் மூல நிரல்களையோ அல்லது இருமங்களையோ வெளியிட மாட்டார். தனியார் நிரலானது அதன் பிரத்யேகப் பயனர் அதன் மீது முழு உரிமமும் கொண்டிருந்தால் அதிக முக்கியத்துவமல்லாத கட்டற்ற மென்பொருளாகிறது. ஆனால், ஆழ்ந்து நோக்குகின்ற பொழுது அத்தகைய மென்பொருள் கட்டற்ற மென்பொருளா இல்லையா எனக் கேட்பதில் அர்த்தம் எதுவும் இல்லை.

பொதுவாக நிரலொன்றை உருவாக்கிவிட்டு அதனை வெளியிடாது இருப்பதை தவறாக நாங்கள் கருதுவது இல்லை. மிகவும் பயனுள்ள ஒரு நிரலை வெளியிடாது இருப்பது மானுடத்தை சங்கடத்திற்கு உள்ளாக்குவது எனத் தோன்றும் சந்தர்ப்பங்களும் உண்டு. ஆயினும் பெரும்பாலான நிரல்கள் அப்படியொன்றும் பிரமாதமானவை அல்ல. அவற்றை வெளியிடாது இருப்பதால் குறிப்பாக எந்தத் தீமையும் இல்லை. ஆக கட்டற்ற மென்பொருள் இயக்கத்தின் கொள்கைகளுக்கும் தனியார் மென்பொருள் உருவாக்கத்திற்கும் எந்த முரண்பாடும் கிடையாது.

பெரும்பாலும் நிரலாளர்களுக்கான அனைத்து வேலை வாய்ப்புகளுமே தனியார் மென்பொருள் உருவாக்கத்தில்தான் உள்ளன. ஆகையால் பெரும்பாலான நிரலாக்கப் பணிகள் கட்டற்ற மென்பொருள் இயக்கத்தோடு பொருந்துகின்ற வகையில் இருக்கலாம் அல்லது இருக்கின்றன.

கட்டற்ற மென்பொருள் (Free Software)

எவரும் பயன்படுத்த, நகலெடுக்க மற்றும் மாற்றியோ மாற்றாதவாரோ, விலைக்கோ அல்லது தானமாகவோ விநியோகிக்கக்கூடிய அனுமதியுடன் வருவது கட்டற்ற மென்பொருளாகும். குறிப்பாக, இதன் பொருள் என்னவென்றால் மூல நிரல் கிடைக்கப்பெற வேண்டும். “மூலமற்றது மென்பொருளாகாது” – இதன் எளிமையான விளக்கமாகும். மென்பொருளொன்று கட்டற்று இருக்குமாயின் அதனை தாராளமாக குனு அல்லது கட்டற்ற குனு/லினக்ஸ் போன்ற இயங்குதளங்களில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.

பல்வேறு வினாக்களும், ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வழிகளில் அவற்றுக்கான விடைகள் தீர்மானிக்கப்பட்டாலும் நிரலொன்று கட்டற்றதாக இருக்கும். நிரலை கட்டற்றதாக ஆக்க பல வழிகள் உள்ளன. சில வேறுபாடுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பிட்ட கட்டற்ற மென்பொருள் உரிமங்கள் குறித்து அறிய, உரிமங்களின் பட்டியல்1பக்கத்தின் துணையினை நாடவும்.

கட்டற்ற மென்பொருள் விடுதலையினை அடிப்படையாகக் கொண்டது. விலையை அல்ல. ஆனால் தனியுரிம மென்பொருள் நிறுவனங்கள் சில சமயம் “ஃப்ரீ சாப்ட்வேர்” என்பதை விலையினைக் குறிப்பதற்காகப் பயன்படுத்துவதுண்டு. இரும (Binary) நிலையில், விலை எதுவும் கொடுக்காமலே, தங்களால் வாங்க இயலும் என பொருள் கொள்ளலாம். சில சமயம் தாங்கள் வாங்கும் கணினியுடன் அதன் நகல் ஒன்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் எனப் பொருள் கொள்வதுண்டு. இதற்கும் குனு திட்டத்தில் நாம் ஃப்ரீ சாப்ஃட்வோ என்று சொல்வதற்கும் எந்தவொரு தொடர்பும் இல்லை.

முக்கியமான இக்குழப்பத்தால், ஒரு மென்பொருள் நிறுவனம் அதன் படைப்பு ஃப்ரீ சாப்ஃட்வேர் என சொன்னால், அவ்வழங்கலின் விதிமுறைகளில், கட்டற்ற மென்பொருள் வலியுறுத்தும் சுதந்தரங்கள் பயனர்களுக்கு மெய்யாகவே வழங்கப்பட்டுள்ளதா என எப்பொழுதும் உறுதி செய்துகொள்ளவும். சில சமயம் அது உண்மையாகவே கட்டற்ற மென்பொருளாக இருக்கலாம். அல்லது இல்லாமலும் போகலாம்.

பல மொழிகள் விடுதலை எனும் பொருளில் வரும் “ஃப்ரீ” க்கும் விலையேதும் இல்லையென பொருள்படும் “ஃப்ரீ” க்கும் இரு வேறு சொற்களை கொண்டு விளங்குகின்றன. உதாரணத்திற்கு பிரெஞ்சில் “லிப்ரே” மற்றும் “கிராட்யுட்” ஆங்கிலத்தில் அப்படி இல்லை. “கிராடிஸ்” என்றொரு சொல்லுண்டு. குழப்பமில்லாமல் அது விலையினைக் குறிக்கின்றது. தெளிவாக விடுதலையை குறிக்கும் சொல்லில்லை. ஆக தாங்கள் வேறு மொழி பேசுபவராக இருந்தால, “ஃப்ரீ”யை தெளிவாக்கும் பொருட்டு தங்களின் மொழியில் வழங்கி பயன்படுத்துமாறு பரிந்துரைக்கின்றோம். கட்டற்ற மென்பொருளின் மொழிபெயர்ப்புகள்” பக்கத்தில் இதன் மொழிபெயர்ப்புகளைக் காணலாம். தனியுரிம மென்பொருளைக் காட்டிலும் கட்டற்ற மென்பொருள் அதிக நம்பகத் தன்மையுடையது3.

திறந்த மூல மென்பொருள் (Open Source Software)

கிட்டத்தட்ட கட்டற்ற மென்பொருட்களை ஒத்த மென் பொருட்களையே சிலர் திறந்த மூல மென்பொருள் என வழங்குகிறார்கள். முற்றிலும் ஒரே வகையான மென்பொருளன்று. நாங்கள் அதிகம் கட்டுப்படுத்துவதாகக் கருதும் சில உரிமங்களை அவர்கள் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளார்கள். மேலும் அவர்கள் ஏற்காத கட்டற்ற மென்பொருள் உரிமங்களும் உண்டு. ஆனால் வகையினை வேறுபடுத்திக் காட்டுவதில் உள்ள வித்தியாசங்கள் குறைவானதே. கிட்டத்தட்ட அனைத்து கட்டற்று மென்பொருட்களும் திறந்த மூல மென்பொருளே. அதேபோல் கிட்டத்தட்ட அனைத்து திறந்த மூல மென்பொருளும் கட்டற்றவையே.

நாங்கள் கட்டற்ற மென்பொருள் எனும் பதத்தையே விரும்புகிறோம். ஏனெனில் அது சுதந்தரத்தை குறிக்கிறது. திறந்த மூலம் அப்படி இல்லை.

பொதுத்தள மென்பொருள் (Public Domain Software)

பதிப்புரிமைப் பெறாத மென்பொருள் பொதுத்தள மென்பொருளாகும் மூல நிரல்கள் பொதுத்தளமாய் இருந்தால், அது காபிலெஃப்ட் பெறப்படாத கட்டற்ற மென்பொருட்களுள் சிறப்பு வகையைச் சார்ந்தது. இதன் பொருள் இவற்றின் சில நகல்கள் அல்லது மாற்றப்பட்ட வகைகள் கட்டற்று இல்லாது போகலாம்.

சில சந்தர்ப்பங்களில், இயக்கத்தக்க நிரலொன்று பொதுவுடைமையாக இருக்கலாம். ஆனால் மூல நிரல்கள் கிடைக்காது போகலாம். மூல நிரல்கள் கிடைக்கப்பெறாத காரணத்தால் இது கட்டற்ற மென்பொருளாகாது. அதே சமயம் பெரும்பாலான கட்டற்ற மென்பொருட்கள் பொதுத்தளமாக கிடைக்கப்பெறாது. அவை பதிப்புரிமை பெற்றவை. பதிப்புரிமை பெற்றவர்கள், கட்டற்ற மென்பொருள் உரிமம் ஒன்றினைக் கொண்டு, அதனை அனைவரும் சுதந்தரமாகப் பயன்படுத்த அனுமதி வழங்கியுள்ளனர்.

சில சமயங்களில் மக்கள் “பொதுத்தளம்” என்பதை “இலவசம்” அல்லது “தானமாகக் கிடைப்பது” எனும் பொருள்படிக்கு ஏனோதானோவென்று பயன்படுத்துகின்றனர். ஆனால் “பொதுத்தளம்” என்பது சட்டரீதியான வாசகம். அது பதிப்புரிமை செய்யப்படாதது எனக் குறிப்பாக பொருள் தருவது. தெளிவு பெறும் பொருட்டு நாங்கள் “பொதுத்தளம்” எனும் பதத்தினை அப்பொருளிலேயே பயன் படுத்துமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம். வேறு பொருள்களை சுட்ட வேறு பதங்களை பயன்படுத்துங்கள்.

பெரும்பாலான நாடுகள் ஒப்பமிட்டுள்ள, பெர்னே (Berne) உடன்படிக்கையின்படி, எழுதப்படும் எதுவுமே தானாகவே பதிப்புரிமை பெற்றவையாகின்றன. நிரல்களுக்கும் இது பொருந்தும். தாங்கள் எழுதும் நிரலொன்றைப் பொதுத்தளமாக்க விரும்பினால், அதன் மீதான பதிப்புரிமையினை நீக்க சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் இல்லையெனிற்ல அந்நிரல் பதிப்புரிமைப் பெற்றதே.

காபிலெஃப்ட் மென்பொருள் (Copyleft Software)

கட்டற்ற மென்பொருளின் விநியோக விதிகள் அதனை மறு விநியோகம் செய்வோரை அங்ஙனம் மறுவிநியோகம் செய்யும்போது அதன் மீது கூடுதல் கட்டுக்களை சுமத்த அனுமதிக்காவிட்டால் அது காபிலெஃப் மென்பொருள். இதன் பொருள் மென்பொருளின் பிரதியொரு நகலும், அவை மாற்றப் பட்டாலும், கட்டற்ற மென்பொருளாகவே இருக்க வேண்டும். குனு திட்டத்தில், பெரும்பாலும் நாம் இயற்றும் அனைத்து மென்பொருளையும் காபிலெஃப்ட் செய்வது வழக்கம். ஏனெனில் நமது இலக்கு ‘கட்டற்ற மென்பொருள்” எனும் பதம் வலியுறுத்தும் சுதந்தரங்களை ஒவ்வொரு பயனருக்கும் வழங்க வேண்டும் என்பதே.

காபிலெஃப்ட் பொதுவானதொரு கருத்தாகும். ஒரு நிரலை காபிலெஃப்ட் செய்வதற்கு, தாங்கள் ஒரு வகையான விநியோக விதிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். காபிலெஃப்ட் விநியோக விதிகளை இயற்றப் பல வழிகள் உள்ளன. ஆகு கொள்கையளவில் கட்டற்ற மென்பொருளுக்கான பல காபிலெஃப்ட் உரிமங்கள் இருக்கலாம். ஆனால் நடைமுறையில் காபிலெஃப்ட் செய்யப்படும் அனைத்து மென்பொருளும் குனு பொது மக்கள் உரிமத் தினைப் பயன்படுத்துகின்றன. பொதுவாக இருவேறு காபிலெஃப்ட் உரிமங்கள் “பொருந்தாதவையாக” இருக்கும். இதன் பொருள் ஒரு உரிமத்தைப் பயன்படுத்தும் நிரலொன்றை மற்றொரு உரிமத்தைப் பயன் படுத்தும் நிரலுடன் பொருத்துவது சட்ட விரோதமாக இருக்கலாம். மக்கள் ஒரே காபிலெப்ட் உரிமத்தினைப் பயன்படுத்துவது சமூகத்திற்கு நல்லது.

காபிலெஃப்ட் செய்யப்படாத கட்டற்ற மென்பொருள் (Non-Copyleft Free Software)

மென்பொருளை இயற்றியவர் அதனை மறுவிநியோகம் செய்ய, மாற்ற மட்டுமல்லாது கூடுதல் கட்டுக்களை விதிக்க அனுமதியளித்தால் அது காபிலெஃப்ட் செய்யப்படாத கட்டற்ற மென்பொருள்.

ஒரு மென்பொருள் கட்டற்று இருக்கும் அதே வேளையில் காபிலெஃப்ட் செய்யப்படாத போனால், அதன் மாற்றப்பட்ட வகைகளின் சில நகல்கள் கட்டற்று இல்லாது போகலாம். மென்பொருள் நிறுவனம் ஒன்று, மாற்றியோ மாற்றதவாரோ அந்நிரலை ஒடுக்கி, அதன் இயக்கவல்லக் கோப்பினை தனியுரிம மென்பொருளாக விநியோகிக்கலாம்.

எக்ஸ் விண்டோ முறை (X Window System) இதற்கான சான்றாகும். எக்ஸ் கன்சார்டியம் (X Consortium) எக்ஸ்11 (X11) தனை வெளியிடும் விதிகளின் படி அது காபிலெஃப்ட் செய்யப்படாத கட்டற்ற மென்பொருளாகும். தாங்கள் விரும்பினால் அவ்விதிகளைக் கொண்டதும் கட்டற்றதுமான அம்மென்பொருளை தங்களால் பெற முடியும். அதே சமயம் கட்டுடைய வகைகளும் உள்ளன. பிரபலமான கணினிகள் மற்றும் வரைகலைத் தகடுகள் (Graphics Card)கிடைக்கப் பெறுகின்றன. அவற்றுள் கட்டுடைய வகைகள் மாத்திரமே இயங்கும். தாங்கள் இவ் வன்பொருளைப் பயன்படுத்தினால், எக்ஸ்11 (X11) தங்களைப் பொருத்தமட்டில் கட்டற்ற மென்பொருளாகாது. எக்ஸ்11 தனை உருவாக்குவோர் சில காலங்களுக்கு எக்ஸ்11 தனையே கட்டுடையதாக்கி வைத்திருந்தனர்.

ஜிபிஎல்(GPL) வகை மென்பொருள் (GPL-ed Software)

நிரலொன்றை காபிலெஃப்ட் செய்ய பயன்படும் விநியோக விதிகளுள் குனு பொதுமக்கள் உரிமமும் ஒன்று. பெரும்பாலான குனு மென்பொருள்களுக்கு குனு திட்டம் அதனையே விநியோகிப்பதற்கான விதியாகப் பயன்படுத்துகின்றது.

குனு அமைப்பு

முற்றிலும் கட்டற்ற மென்பொருளால், நாங்கள் 1984லிருந்து உருவாக்கிய யுனிக்ஸ் போன்றதொரு இயங்கு தளம் குனு அமைப்பாகும். யுனிக்ஸ் போன்றதொரு இயங்குதளம் பல நிரல்களைக் கொண்டது. குனு அமைப்பு அனைத்து குனு மென்பொருட்களையும் டெக்ஸ் (TeX), எக்ஸ் விண்டோ அமைப்பு போன்ற குனு அல்லாத மென்பொருளையும் உள்ளடக்கியது.

முழுமையான குனு அமைப்பின் முதல் சோதனை வெளியீடு 1996ல் இருந்தது. இது 1990 லிருந்து உருவாக்கப்பட்டு வந்த குனு ஹர்டினையும் (GNU Hurd)உள்ளடக்கியிருந்தது. 2001ல் குனு அமைப்பு (குனு ஹர்ட்டும் உள்ளடக்கிய) ஓரளவுக்கு நம்பகத்தன்மை வாய்ந்ததாக பணிபுரியத் துவங்கியது. ஆனால் ஹர்ட் இன்னும் சில முக்கியமான அம்சங்கள் இல்லாது இருக்கிறது. அதனால் அது பரவலாகப் பயன்படுத்தப் படுவதில்லை. அதே சமயம், குனுவின் விரிவாக்கமாகிய, லினக்ஸினைக் கருவாகப் பயன்படுத்தும் குனு/லினக்ஸ் அமைப்பு 1990 லிருந்து மிகப் பெரிய வெற்றியினைத் தந்துள்ளது.

கட்டற்று இருப்பதுவே குனுவின் நோக்கமாகையால், குனு அமைப்பின் ஒவ்வொரு பாகமும் கட்டற்ற மென்பொருளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். அவை அனைத்தும் காபிலெஃப்ட் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்றில்லை. ஆயினும், தொழில்நுட்ப இலக்குகளை அடைய உதவும் எந்தவொரு கட்டற்ற மென்பொருளும் சட்டப்படி பொருந்துதற்கு உகந்ததே. ஒவ்வொரு பாகமும் குனு மென்பொருளாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயமில்லை. பிற திட்டங்களால் உருவாக்கப்பட்ட கட்டற்ற மென்பொருட்களை குனு உள்ளடக்கியுள்ளது, உள்ளடக்கவும் செய்யும். உதாரணம் எக்ஸ் விண்டோ சிஸ்டம்.

குனு நிரல்கள்

குனு மென்பொருட்களுக்கு நிகரானவை குனு நிரல்களாகும். ‘பூ’ எனும் பெயர் கொண்ட நிரல் குனு மென்பொருளானால் அதுகுனு நிரலாகும். சில சமயங்களில் அதனை நாங்கள் “குனு பொதி” எனவும் வழங்குவதுண்டு.

குனு மென்பொருள்

குனு திட்டத்தின் மேற்பார்வையில் வெளியிடப்படும் மென்பொருள் குனு மென்பொருளாகும். ஒரு மென்பொருள் குனு மென்பொருள் என்றால் அதனை நாங்கள் குனு நிரல் அல்லது குனு பொதி எனவும் வழங்குவோம். பொதிகளுக்குள் தரப்படும் Read Meகோப்பும் குனு பொதியின் உதவிக் கையேடும் அவை ஒன்றெனவே சொல்லும். மேலும் கட்டற்ற மென்பொருள் பட்டியல் அனைத்து குனு பொதிகளையும் இனங்காணும். பெரும்பாலான குனு மென்பொருள் காபிலெஃப்ட் செய்யப்பட்டது. ஆனால் அனைத்தும் அல்ல. ஆனால் அனைத்து குனு மென்பொருளும் கட்டாயம் கட்டற்ற மென்பொருளாக இருத்தல் வேண்டும்.

குனு மென்பொருட்களுள் சில கட்டற்ற மென்பொருள் அறக்கட்டளையின் பணியாளர்களால் இயற்றப்பட்டுள்ளன. ஆனால் பெரும்பாலான குனு மென்பொருட்கள் தன்னார்வலர்களால் பங்களிக்கப்பட்டவை. பங்களிக்கப்பட்ட சில மென்பொருட்களுள் சிலவற்றுக்கு கட்டற்ற மென்பொருள் அறக்கட்டளை பதிப்புரிமைப் பெற்றுள்ளது. சில அதனை இயற்றியவரின் பதிப்புரிமைப் பெற்றவை.

கட்டுடைய மென்பொருள் (Non-free Software)

கட்டற்ற மென்பொருளுள் அடங்காதவை கட்டுடைய மென்பொருளாகும். இது குறை கட்டற்ற மென்பொருள் (Semi Free Software) மற்றும் தனியுரிம மென்பொருட்களை உள்ளடக்கியது.

குறை கட்டற்ற மென்பொருள் (Semi-free Software)

தனியொருவருக்கு, இலாபமற்ற நோக்கங்களுக்காக, பயன்படுத்த, நகலெடுக்க, விநியோகிக்க மற்றும் (மாறுபட்ட வெளியீடுகளின் வழங்கல்களையும் சேர்த்து) அனுமதி வழங்குவது குறை கட்டற்ற மென்பொருளாகும். இது கட்டற்ற மென்பொருள் அல்ல. பிஜிபி (PGP) இதற்கு உகந்த உதாரணம்.

அறத்தின் வழி பார்க்கிறபோது குறை கட்டற்ற மென்பொருள் தனியுரிம மென்பொருளை காட்டிலும் மேலானது. ஆயினும் அது குறைகளை கொண்டுள்ளது. அதனை நாம் கட்டற்ற இயங்குதளங்களில் பயன்படுத்த இயலாது. காபிலெஃப்டின் கட்டுப்பாடுகள் அனைவரது அத்தியாவசமான சுதந்தரங்களையும் பாதுகாக்கும் வண்ணம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. நம்மைப் பொருந்த வரை, ஒரு நிரலை பயன்படுத்தவதில் ஏற்புடையக் கட்டுப்பாடு என்பது, அதன் மீது மற்றவர் கட்டுப்பாடு எதையும் விதித்துவிடக் கூடாது என்பதே. முற்றிலும் சுயநலத்தால் உந்தப்பட்ட, கூடுதல் கட்டுப்பாடுகளைக் கொண்டு விளங்குகின்றன, குறை கட்டற்ற மென்பொருட்கள்.

குறை கட்டற்ற மென்பொருளை கட்டற்ற இயங்குதளமொன்றில் இணைப்பது என்பது இயலவே இயலாது. ஏனெனில் இயங்க தளத்தின் விநியோக உரிமை என்பது அதனுள் அடங்கும் அனைத்து நிரல்களின் விநியோக விதிகளின் தொகுப்பு ஆகும். குறை கட்டற்ற நிரலொன்றை இணைப்பதென்பது முழு இயங்கு தளத்தினையுமே குறையுடைய தாக்கிவிடும். இரண்டு காரணங்களுக்காக அங்ஙனம் நிகழ்வதைத் தவிர்க்க விரும்புகின்றோம்.

* கட்டற்ற மென்பொருள் என்பது அனைவருக்குமானது என நாங்கள் திடமாக நம்புகிறோம். பள்ளிகள், பொழுதுபோக்கு போன்றவற்றைத் தாண்டி வர்த்தகத்தையும் சேர்த்து. நாங்கள் முழுமையான குனு அமைப்பினை பயன்படுத்த வருமாறு வணிகர்களை அழைக்க விரும்புகின்றோம். ஆகையால் குறை கட்டற்ற மென்பொருளை அதில் நாம் இணைக்கக் கூடாது.

* குனு / லினக்ஸ உள்ளிட்ட வணிகரீதியான கட்டற்ற இயங்குதளங்கள் மிகவும் முக்கியமானவை. மேலும் பயனர்கள் வணிகரீதியாக வட்டு வழங்கல்களை ஆதரிக்கின்றனர். கட்டற்ற இயங்குதளமொன்றில் குறை கட்டற்ற மென்பொருளை உள்ளடக்குவதென்பது அதன் வணிக ரீதியான வட்டுக்களை பாதிக்கும்.

‘கட்டற்ற மென்பொருள் அறக்கட்டளை’ வர்த்தக நோக்கமற்ற ஒரு அமைப்பாகும். ஆகவே சட்டரீதியாக “தன்னகத்தே” குறை கட்டற்ற மென்பொருளை அது பயன்படுத்தலாம். ஆனால் நாங்கள் அதனை செய்வதில்லை. அது குனுவில் சேர்க்கத்தக்க ஒரு நிரலைப் பெறுவதற்கான எங்களின் ஆற்றலை குறைத்து மதிப்பிடுவதாகும்.

மென்பொருளால் செய்யத்தக்க ஒரு பணி இருக்கிறது என்றால், அப்பணியை செய்யக்கத்தக்க கட்ற்ற நிரல் கிடைக்கும் வரை, குனு அமைப்பில் இடைவெளி இருக்கிறது. “இப்பணியைச் செய்வதற்கு குனுவில் நிரல் இல்லை, ஆகையால் அப்படியொன்றைத் தாங்கள் இயற்றுவீர்கள் என நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம்”. என நாம் தன்னார்வலர்களுக்குச் சொல்ல வேண்டும். ஒரு கால் நாமே அதன் பொருட்டு குறை கட்டற்ற மென்பொருளை பயன்படுத்துகிறோம் என்றால், அது நாம் சொல்வதை நாமே குறைத்து மதிப்பிடுவதாகும். அது கட்டற்ற மாற்றினை உருவாக்குவதில் உள்ள உத்வேகத்தை (நம்மிடையேயும் நாம் சொல்வதைக் கேட்போரிடத்தும்) உறிஞ்சிவிடும். ஆகையால் நாம் அதனை செய்வதில்லை.

தனியுரிம மென்பொருள் (Proprietary Software)

கட்டற்ற மற்றும் குறை கட்டற்ற மென்பொருளும் அல்லாத மென்பொருள் தனியுரிம மென்பொருளாகும். அதன் பயன்பாடு, மறுவிநியோகம், மாற்றம் தடை செய்யப்பட்டிருக்கும் அல்லது அதற்கென தாங்கள் அனுமதிபெற வேண்டியிருக்கும் அல்லது கட்டற்று செய்ய இயலாதபடிக்கு அதிகத் தடைகளை கொண்டிருக்கும்.

தனியுரிம மென்பொருள் ஒன்றுக்கு மாற்றினை இயற்றும் ஒரு நோக்கத்தினைத் தவிர வேறெந்த நோக்கத்திற்காகவும் எங்கள் கணினிகளில் தனியுரிம மென்பொருட்களை நிறுவ இயலாது எதுவும் நெறியினை கட்டற்ற மென்பொருள் அறக்கட்டளை கடைபிடிக்கின்றது. இதைத் தவிர்த்து தனியுரிம மென்பொருளை நிறுவதற்கான காரணம் எதுவும் இருப்பதாக எங்களுக்குத் தோன்றவில்லை.

உதாரணத்திற்கு 1980 களில் யுனிக்ஸினை எங்கள் கணினிகளில் நிறுவுவதை நாங்கள் ஏற்புடையதாகக் கருதினோம். ஏbனல் அதனை யுனிக்ஸுக்கு கட்டற்ற மாற்றினைப் இயற்ற பயன்படுத்திவந்தோம். தற்சமயம், கட்டற்ற இயங்குதளங்கள் கிடைக்கின்ற காரணத்தால், இக்காரணம் இனியும் பொருந்தாது. எங்கள் இடத்திலிருந்த அனைத்து கட்டுடைய இயங்கு தளங்களையும் நாங்கள் ஒழித்து விட்டோம். நாங்கள் நிறுவும் எந்தவொரு கணினியும் இனி கட்டற்ற இயங்கு தளங்களை கொண்டே இயங்க வேண்டும்.

குனுவின் பயனர்களோ அல்லது குனுவிற்கு பங்களிப்பவர்களோ இவ்விதிகளை கட்டாயம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என நாங்கள் கட்டாயப்படுத்தவில்லை. இது எங்களுக்கு நாங்களே விதித்துக்கொண்ட ஒன்று. ஆனால் தாங்களும் அங்ஙனம் கடைபிடிக்கத் தீர்மானிப்பீர்கள் என நம்புகின்றோம்.

இலவச மென்பொருள் (Freeware)

“இலவச மென்பொருள்” எனும் பதத்திற்கு ஏற்கத்தக்க எந்தவொரு விளக்கமும் இல்லை. ஆனால் பொதுவாக அவை மாற்றத்தினை அனுமதிக்காது, (அவற்றின் மூல நிரல்கள் கிடைக்கப் பெறாததால்) மறுவிநியோகத்தினை அனுமதிக்கும் பொதிகளைக் குறிக்கப் பயன்படுகின்றன. இப்பொதிகள் கட்டற்ற மென்பொருள் அல்ல. ஆகையால் “இலவச மென்பொருள்” என்பதை கட்டற்ற மென்பொருளைக் குறிக்க பயன்படுத்த வேண்டாம்.

பகிர் மென்பொருள் (Shareware)

மறுவிநியோகம் செய்வதற்கான அனுமதியுடன், அதே சமயம் நகலொன்றை தொடர்ச்சியாகப் பயன்படுத்தும் ஒருவர் உரிமச் கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும் எனச் சொல்வது பகிர் மென்பொருளாகும். பகிர் மென்பொருள் கட்டற்ற மென்பொருளும் அல்லது குறை கட்டற்ற மென்பொருளும் அல்ல. அதற்கு இரண்டு காரணங்கள் உள்ளன.

* பெரும்பாலான பகிர் மென்பொருட்களுக்கு மூல நிரல்கள் கிடைப்பதில்லை. எனவே தங்களால் நிரலை மாற்றுவது என்பது முடியவே முடியாது.

* நகலெடுக்கவோ நிறுவவோ உரிமக் கட்டணம் செலத்தாது பயன்படுத்தும் அனுமதியுடன், பகிர் மென்பொருள் வருவதில்லை. இலாப நோக்கமற்ற செயல்களுக்காகப் பயன்படுத்தும் மக்களுக்கும் இது பொருந்தும். (நடைமுறையில் மக்கள் விநியோக விதிகளை புறக்கணித்து விட்டு நிறுவி விடுவார்கள், ஆனால் விதிகள் அதனை அனுமதியாது).

தனியார் மென்பொருள் (Private Software)

பயனர் ஒருவருக்காக உருவாக்கப்படும் மென்பொருள் தனியார் மென்பொருளாகும். (சாதாரணமாக ஒரு அமைப்பிற்கோ அல்லது நிறுவனத்திற்கோ) அந்தபயனர் அதனை தன்னகத்தே வைத்துக் கொண்டு பயன்படுத்துவார். அதன் மூல நிரல்களையோ அல்லது இருமங்களையோ வெளியிட மாட்டார். தனியார் நிரலானது அதன் பிரத்யேகப் பயனர் அதன் மீது முழு உரிமமும் கொண்டிருந்தால் அதிக முக்கியத்துவமல்லாத கட்டற்ற மென்பொருளாகிறது. ஆனால், ஆழ்ந்து நோக்குகின்ற பொழுது அத்தகைய மென்பொருள் கட்டற்ற மென்பொருளா இல்லையா எனக் கேட்பதில் அர்த்தம் எதுவும் இல்லை.

பொதுவாக நிரலொன்றை உருவாக்கிவிட்டு அதனை வெளியிடாது இருப்பதை தவறாக நாங்கள் கருதுவது இல்லை. மிகவும் பயனுள்ள ஒரு நிரலை வெளியிடாது இருப்பது மானுடத்தை சங்கடத்திற்கு உள்ளாக்குவது எனத் தோன்றும் சந்தர்ப்பங்களும் உண்டு. ஆயினும் பெரும்பாலான நிரல்கள் அப்படியொன்றும் பிரமாதமானவை அல்ல. அவற்றை வெளியிடாது இருப்பதால் குறிப்பாக எந்தத் தீமையும் இல்லை. ஆக கட்டற்ற மென்பொருள் இயக்கத்தின் கொள்கைகளுக்கும் தனியார் மென்பொருள் உருவாக்கத்திற்கும் எந்த முரண்பாடும் கிடையாது.

பெரும்பாலும் நிரலாளர்களுக்கான அனைத்து வேலை வாய்ப்புகளுமே தனியார் மென்பொருள் உருவாக்கத்தில்தான் உள்ளன. ஆகையால் பெரும்பாலான நிரலாக்கப் பணிகள் கட்டற்ற மென்பொருள் இயக்கத்தோடு பொருந்துகின்ற வகையில் இருக்கலாம் அல்லது இருக்கின்றன.

வர்த்தக மென்பொருள் (Commercial Software)

மென்பொருளின் பயன்பாட்டால் பணம் ஈட்டும் பொருட்டு வணிக நிறுவனமொன்றால் உருவாக்கப்படும் மென்பொருள் வர்த்தக மென்பொருளாகும். “வர்த்தகம்” மற்றும் “தனியுரிமம்” இரண்டும் ஒன்றல்ல. மிகையான வர்த்தக நோக்கமுடையது தனியுரிம மென்பொருள். ஆனால் வர்த்தக ரீதியான கட்டற்ற மென்பொருளும் உண்டு, வர்த்தக நோக்கமற்ற கட்டுடைய மென்பொருளும் உண்டு.

உதாரணத்திற்கு குனு அடா (Ada) எப்பொழுதுமே குனு பொது மக்கள் உரிமத்தின் கீழ் விநியோகிக்கப் படுகின்றது. மேலும் அதன் ஒவ்வொரு நகலும் கட்டற்ற மென்பொருளாகும். ஆனால் அதனை உருவாக்குவோர் ஆதரவு ஒப்பந்தங்களை விற்பார்கள். அதன் விற்பனைப் பிரதிநிதி நல்ல வாடிக்கையாளர்களைத் தொடர்புக் கொள்ளும் போது, சில சமயம் வாடிக்கையாளர், “வர்த்தக ஒடுக்கி ஒன்று எங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் எனச் சொல்வதுண்டு” “குனு அடா ஒரு வர்த்தக ஒடுக்கி. அது கட்டற்ற மென்பொருளும் கூட என விற்பனையாளர் பதிலளிப்பார்”.

குனு திட்டத்தை பொறுத்த வரையில் முக்கியத்துவம் வேறு விதமாக இருக்கின்றது. முக்கியமான விடயம் என்னவென்றால் குனு அடா ஒரு கட்டற்ற மென்பொருள். அது வர்த்தக ரீதியாக இருப்பதால் ஏற்படும் கூடுதல் உருவாக்கம் நிச்சயம் பயனுள்ளதே.

வர்த்தக ரீதியான கட்டற்ற மென்பொருள் சாத்தியம் எனும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த உதவுங்கள். “தனியுரிமம்” எனும் போது “வர்த்தக ரீதியானது” எனச் சொல்லாது இருக்க முயற்சிப்பதன் மூலம் இதனைத் தாங்கள் செய்யலாம்.

 

மேற்கோள்கள்

(1) http://www.gnu.org/licenses/license-list.html

(2) http://www.gnu.org/philosophy/fs-translations.html

(3) http://www.gnu.org/software/reliability.html

(4) http://www.gnu.org/directory

 

மென்பொருளின் பயன்பாட்டால் பணம் ஈட்டும் பொருட்டு வணிக நிறுவனமொன்றால் உருவாக்கப்படும் மென்பொருள் வர்த்தக மென்பொருளாகும். “வர்த்தகம்” மற்றும் “தனியுரிமம்” இரண்டும் ஒன்றல்ல. மிகையான வர்த்தக நோக்கமுடையது தனியுரிம மென்பொருள். ஆனால் வர்த்தக ரீதியான கட்டற்ற மென்பொருளும் உண்டு, வர்த்தக நோக்கமற்ற கட்டுடைய மென்பொருளும் உண்டு.

உதாரணத்திற்கு குனு அடா (Ada) எப்பொழுதுமே குனு பொது மக்கள் உரிமத்தின் கீழ் விநியோகிக்கப் படுகின்றது. மேலும் அதன் ஒவ்வொரு நகலும் கட்டற்ற மென்பொருளாகும். ஆனால் அதனை உருவாக்குவோர் ஆதரவு ஒப்பந்தங்களை விற்பார்கள். அதன் விற்பனைப் பிரதிநிதி நல்ல வாடிக்கையாளர்களைத் தொடர்புக் கொள்ளும் போது, சில சமயம் வாடிக்கையாளர், “வர்த்தக ஒடுக்கி ஒன்று எங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் எனச் சொல்வதுண்டு” “குனு அடா ஒரு வர்த்தக ஒடுக்கி. அது கட்டற்ற மென்பொருளும் கூட என விற்பனையாளர் பதிலளிப்பார்”.

குனு திட்டத்தை பொறுத்த வரையில் முக்கியத்துவம் வேறு விதமாக இருக்கின்றது. முக்கியமான விடயம் என்னவென்றால் குனு அடா ஒரு கட்டற்ற மென்பொருள். அது வர்த்தக ரீதியாக இருப்பதால் ஏற்படும் கூடுதல் உருவாக்கம் நிச்சயம் பயனுள்ளதே.

வர்த்தக ரீதியான கட்டற்ற மென்பொருள் சாத்தியம் எனும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த உதவுங்கள். “தனியுரிமம்” எனும் போது “வர்த்தக ரீதியானது” எனச் சொல்லாது இருக்க முயற்சிப்பதன் மூலம் இதனைத் தாங்கள் செய்யலாம்.

 

மேற்கோள்கள்

(1) http://www.gnu.org/licenses/license-list.html

(2) http://www.gnu.org/philosophy/fs-translations.html

(3) http://www.gnu.org/software/reliability.html

(4) http://www.gnu.org/directory

 

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License

கட்டற்ற மென்பொருள் by ம. ஸ்ரீ. ராமதாஸ் is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book