Το Βιβλίο Illuminated – Έννοιες των Επιστημών της Μάθησης για Εκπαιδευτικούς εισάγει τους εκπαιδευτικούς σε βασικές έννοιες από την Επιστήμη της Μάθησης (δηλ. Γνωστική νευροεπιστήμη). Το βιβλίο είναι αποτέλεσμα ενός ευρωπαϊκού έργου και το περιεχόμενο του έχει συνταχθεί από σειρά εργαστηρίων επαγγελματικής ανάπτυξης για εκπαιδευτικούς. Το βιβλίο παρέχει κυρίως μια εκτενή λίστα αναφορών για όσους θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με την επιστήμη που διέπει τον τρόπο που μαθαίνουμε. Επίσης, διέπεται από ανοιχτή άδεια χρήσης, καθώς ευελπιστούμε πως το περιεχόμενο θα ξαναχρησιμοποιηθεί και θα ενημερώνουμε το περιεχόμενο με την πάροδο του χρόνου.

Το βιβλίο χωρίζεται σε έξι ενότητες:

 1. Εισαγωγή:
  Εισαγωγή στην Επιστήμη της Μάθησης και η έννοια της ανθεκτικής μάθησης.
 2. Μάθηση και Μνήμη:
  Μια περιγραφή του τρόπου με τον οποίο το γνωστικό μας σύστημα επεξεργάζεται τις πληροφορίες και η προσαρμοστική λειτουργία της μάθησης και της μνήμης.
 3. Βιολογία της μάθησης:
  Μια επισκόπηση των μηχανισμών μάθησης του εγκεφάλου.
 4. Περιορισμοί του Γνωστικού Συστήματος:
  Μια ανάλυση των εμποδίων της μάθησης που υπάρχουν στο γνωστικό μας σύστημα.
 5. Σχήμα και Εμπειρογνωσία:
  Μια εξήγηση του γνωστικού μας συστήματος.
 6. Πρακτικές διδασκαλίας βάσει αποδεικτικών στοιχείων SOL (Science of Learning):
  Μια εισαγωγή σε επιλεγμένες διδακτικές πρακτικές που αξιοποιούν την Επιστήμη της Μάθησης (SOL) και υποστηρίζονται από εμπειρικές μελέτες.

Το ηλεκτρονικό βιβλίο είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, τα Ισπανικά, τα Φιλανδικά, τα Ελληνικά και τα Πορτογαλικά.

Σχετικά με το Project Illuminated

Το Project Illuminated είναι ένα Πρόγραμμα Erasmus+ (2017-2020) που συγκεντρώνει ειδικούς στην εκπαιδευτική τεχνολογία, την εκπαίδευση εκπαιδευτικών και την γνωστική νευροεπιστήμη για να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στην χρήση των γνώσεων από την νευροεπιστήμη στην διδακτική πράξη. Το έργο περιλαμβάνει πανεπιστήμια και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι εταίροι του έργου είναι το Universitat Pompeu Fabra (Ισπανία), το University of Helsinki (Φιλανδία), το Metropolia UAS (Φιλανδία), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Ελλάδα), η Advancis (Πορτογαλία) και η BOON (Πορτογαλία).

Δηλωμένος στόχος του έργου είναι να αυξήσει την επίγνωση και την χρήση αποτελεσματικών στρατηγικών που ευθυγραμμίζονται με την επιστήμη της μάθησης. Η ομάδα του Illuminated αναπτύσσει Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους:

 1. Το διαδικτυακό μάθημα Νευροεπιστήμη της Μάθησης για εκπαιδευτικούς

  Το δωρεάν διαδικτυακό μάθημα φιλοξενεί νευροεπιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι που μοιράζονται γνώσεις σχετικά με την κατανόηση και την ενίσχυση της μάθησης. Το μάθημα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και χωρίζεται σε τρεις ενότητες: 1) Εισαγωγή στην Επιστήμη της Μάθησης, 2) Εμπειρικά Στοιχεία για την Μάθηση, 3) Καλές Συνήθειες για Ενίσχυση της Μάθησης. Το διαδικτυακό μάθημα παρέχει στους συμμετέχοντες ένα συνδυασμό βίντεο, διαφανειών, ήχου, άρθρων και εργασιών.
  https://tidex.upf.edu/courses/course-v1:Illuminated+IL101+2020/course/

 2. Εργαλειοθήκη Εκπαιδευτή Illuminated για Εργαστήρια Εκπαιδευτικών

  Η δωρεάν εργαλειοθήκη παρέχει πόρους για όσους θέλουν να υλοποιήσουν εργαστήρια για τη νευροεπιστήμη της μάθησης σε εκπαιδευτικούς. Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει σημειώσεις-οδηγίες, δραστηριότητες και τον Οδηγό του Οργανωτή για δύο εργαστήρια συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών. Το πρώτο εργαστήριο είναι  η «Εισαγωγή της Επιστήμης της Μάθησης για Εκπαιδευτικούς – Οι γνωστικές διεργασίες κατά την μάθηση των μαθητών». Το δεύτερο εργαστήριο είναι ο «Σχεδιασμός της μάθησης μέσα από την Επιστήμη της μάθησης – Οι γνωστικές αρχές που εφαρμόζονται στον σχεδιασμό της μάθησης». Η εργαλειοθήκη είναι διαθέσιμη σε Αγγλικά, Ισπανικά, Φιλανδικά, Ελληνικά και Πορτογαλικά. http://www.illuminatedproject.eu/

 3. Illuminated – Έννοιες των Επιστημών της Μάθησης για Εκπαιδευτικούς

  Ένα ανοιχτό ηλεκτρονικό βιβλίο (ebook) που εισάγει τους εκπαιδευτικούς σε βασικές έννοιες της Επιστήμης της Μάθησης. Το βιβλίο παρέχει, επίσης, μια εκτενή λίστα αναφορών για όσους θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με την Επιστήμη της Μάθησης. Το ηλεκτρονικό βιβλίο είναι διαθέσιμο σε Αγγλικά, Ισπανικά, Φιλανδικά, Ελληνικά και Πορτογαλικά

 4. Εργαστήριο Illuminated- Επιστήμη της μάθησης για μαθητές

  Το δωρεάν ψηφιακό υλικό προορίζεται για δασκάλους που θέλουν να διδάξουν τους μαθητές τους τεκμηριωμένες στρατηγικές που αξιοποιούν την Επιστήμη της Μάθησης. Το υλικό του εργαστηρίου (διαφάνειες με σημειώσεις ομιλητών, διαδικτυακές έρευνες) είναι κατάλληλο για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και φοιτητές. Το υλικό είναι διαθέσιμο σε Αγγλικά και Ισπανικά.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Σχετικά με τους Συγγραφείς

Το ebook έχει συνταχθεί από τον Marc Beardsley του Universitat Pompeu Fabra. Μια επιστημονική ανασκόπηση του ebook πραγματοποιήθηκε από την Mari Tervaniemi του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι και την Davinia Hernández-Leo του Universitat Pompeu Fabra.

O Marc Beardsley είναι ερευνητής στον τομέα Interactive and Distributed Technologies for Education της ερευνητικής ομάδας TIDE του Universitat Pompeu Fabra, Spain (www.upf.edu/web/tide). Είναι ο υπεύθυνος του έργου Illuminated και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στην διασταύρωση της Νευροεπιστήμης και της Εκπαίδευσης και περιλαμβάνουν τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό της Μάθησης, την Επιστήμη της Μάθησης, την Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση και τις υπεύθυνες προσεγγίσεις  Τεχνολογιών Μάθησης.

Η Δρ. Mari Tervaniemi ενεργεί ως διευθύντρια έρευνας στο Cicero Learning, Faculty of Educational Sciences (www.cicero.fi) και συν-διευθύντρια στο Cognitive Brain Research Unit, Faculty of Medicine (www.cbru.helsinki.fi) at the University of Helsinki, Finland. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 180 εμπειρικά άρθρα και έρευνες σε διεθνή περιοδικά με κριτές και πολλά κεφάλαια βιβλίων σε προσκεκλημένους τόμους. Διενεργεί έρευνα στις Ακουστικές Γνωστικές Νευροεπιστήμες, τις Μαθησιακές Επιστήμες, τη Γνωστική Ψυχολογία και την Νευροψυχολογία με έμφαση στην ακουστική μάθηση και τη βάση του εγκεφάλου της μουσικής εμπειρογνωσίας και των μουσικών συναισθημάτων.

Η Δρ. Davinia Hernández-Leo είναι Καθηγήτρια στο Department of Information and Communications Technologies Department (DTIC) στο Universitat Pompeu Fabra, στην Ισπανία. Είναι συντονίστρια της ομάδας Interactive and Distributed Technologies for Education group (TIDE), Αντιπρόεδρος της Σχολής Μηχανικών του UPF και επικεφαλής της Μονάδας Ποιότητας της Διδασκαλίας και Καινοτομίας. Έχει συντάξει πάνω από 100 επιστημονικές δημοσιεύσεις και έχει λάβει βραβεία διδασκαλίας (Vicens Vives) και το βραβείο ICREA Academia Award από την Καταλανική Κυβέρνηση το 2019.

Ο Δρ Θαρρενός Μπράτιτσης είναι αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και διευθυντής του ερευνητικού εργαστηρίου Δημιουργικότητα, Καινοτομία και Τεχνολογία στην Εκπαίδευση (ΔηΚαιΤΕ). Έχει δημοσιεύσει περίπου 200 επιστημονικές εργασίες σε περιοδικά και συνέδρια με το σύστημα διπλής τυφλής κρίσης. Στην παρούσα έκδοση επιμελήθηκε τη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα

Χρήση του ebook

Στόχος αυτού του βιβλίου ελεύθερης άδειας χρήσης είναι ο ελεύθερος διαμοιρασμός και η χρήση του από άλλους. Θέλουμε να επιτρέψουμε σε άλλους να επαναχρησιμοποιήσουν και να αλλάξουν το περιεχόμενο για να ταιριάζει στις ανάγκες τους. Η σημείωση για την άδεια Creative Commons στο υποσέλιδο κάθε κεφαλαίου περιγράφει πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενο. Επιπλέον, υπάρχει πρόθεση για συνεχή ενημέρωση του βιβλίου. Εάν έχετε προτάσεις για νέο περιεχόμενο, για να βελτιώσετε την αναγνωσιμότητα και την χρησιμότητα του βιβλίου ή θέλετε να παρέχετε γενικά σχόλια χρησιμοποιήστε την ακόλουθη φόρμα έρευνας survey form (https://forms.gle/afZjGU365nqw9CCm6).

 

 

 

 

 

 

Παραπομπή

Για να παραθέσετε αυτό το βιβλίο σε APA, χρησιμοποιήστε αυτή την μορφή:

Beardsley, M. (2020). Illuminated – Έννοιες των Επιστημών της Μάθησης για Εκπαιδευτικούς [Illuminated Science of Learning Concepts for Teachers] (Bratitsis, T. translation). Retrieved from https://illuminatedgr.pressbooks.com/

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.