Book Title: Lärarlärdom, 2014

Subtitle: Högskolepedagogisk konferens 2014

Author: Redaktör: Christina Hansson

Cover image for Lärarlärdom, 2014

Book Description: Högskolepedagogisk utveckling har under senare år fått en tydligare och mer framträdande roll vid universitet och högskolor. Under senare år har också ett allt större fokus riktats mot utbildningars resultat. Frågor som rör kvaliteten i undervisningen blir därmed centrala. Att utveckla och stödja lärares pedagogiska skicklighet samt belysa villkoren för den undervisning som bedrivs inom högre utbildning är angeläget. Behovet av en gemensam samlingspunkt för pedagogiska och didaktiska diskussioner där BTH:s och Högskolan i Kristianstads lärare kan träffas och föra dessa diskussioner tillsammans och över ämnesgränser är stort. Genom att anordna en årlig högskolepedagogisk konferens vill vi främja ett utbyte av erfarenheter från den dagliga undervisningen och insikter kring det lärande som möjliggörs.Lärarlärdom 2014 gick av stapeln på Blekinge Tekniska Högskola den 20 augusti och samlade ett femtiotal deltagare.

License:
Creative Commons Attribution NonCommercial NoDerivatives

Contents

Book Information

Author

Redaktör: Christina Hansson

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Lärarlärdom, 2014 Copyright © 2014 by Biblioteket, Blekinge Tekniska Högskola is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Metadata

Title
Lärarlärdom, 2014
Author
Redaktör: Christina Hansson
Editor
ChristinaHhansson
License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Lärarlärdom, 2014 Copyright © 2014 by Biblioteket, Blekinge Tekniska Högskola is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

© 2014 Biblioteket, Blekinge Tekniska Högskola

Utgivare: Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona

ISBN: 978-91-7295-968-2

Publisher
Blekinge Tekniska Högskola
Publication Date
December 16, 2014