26

என் கண்ணீர் துளிகளுக்கும்

காயமடி,

உன்னை நினைத்து

விழுந்தவுடன்.

sketch-of-beautiful-woman-face-vector-illustration_zkc9PzO_

License

இமைகளின் காதல் Copyright © 2015 by ப.மகாராஜா. All Rights Reserved.

Share This Book