35

தென்றலிடம் வினவுகிறேன்

என்னவளை உரசினாயே

இன்பத்தை ருசித்தாயா

என்று…

eye_drawing_by_katepowellart-d4v2alw

License

தென்றலின் இன்பம் Copyright © 2015 by ப.மகாராஜா. All Rights Reserved.

Share This Book