28

படித்த பாடத்தை

மனதில் பதிக்க

முயல்கிறேன்,

இடம் கொடுக்க

அவள் மறுக்கிறாள்.

8330455-beautiful-girl-blue-eyes--Stock-Vector-eyes-drawing-eye

License

பதிப்பதற்கு இடமில்லை Copyright © 2015 by ப.மகாராஜா. All Rights Reserved.

Share This Book