அழகிய மாலை நேரம்

தென்றல் வீசும் இயற்க்கையான இடம்

சிறு குழந்தைகளின் மழலை மொழி

இதன் நடுவில் தென்பட்டது உனது முகம்

உனது சிரிப்பைப் பார்த்தவுடன் விழுந்துவிட்டேன்

இன்னும் எழ முடியவில்லை – காதலில்……!!!

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

வகுப்பறைச் சாரல்கள் Copyright © 2015 by நவீன் ராஜ் தங்கவேல் is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book