தேடலுடன் தொடங்கிய வாழ்வு

சிறுவயதில்

தேடாமல் கண்டெடுத்தேன்

நமது உறவை

எனக்காய் நீ இருக்க

உனக்காய் நானிருக்க

கவலைகளை கலங்க வைத்தோம்

தோல்விகளை தோற்க்க வைத்தோம்

நமது கூட்டணி வெற்றியாய் தொடர

வெற்றி தேவதை ஆசிர்வதிப்பாள்

வீர நடைபோடுவோம் ; இவ்வுலகின் வாசலில் நண்பனே……..!!!

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

வகுப்பறைச் சாரல்கள் Copyright © 2015 by நவீன் ராஜ் தங்கவேல் is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book