என்னை மயக்கிய ரதியே

உன் அழகின் ரகசியம் என்னவோ….!

உன் இதழின் கீழ் இருக்கும்

மச்சம் தான் என என் விழித்திரை காட்டுகிறது…..!

இருக்கலாம்…..!

ஒரு கரும்புள்ளியை மையமாய்கொண்டு என்னை

சுற்றிய சூறாவளியே…..!

என் விழித்திரையின் உன் முகத்திரை

என்றும் கரையாமல்…..!!!

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

வகுப்பறைச் சாரல்கள் by நவீன் ராஜ் தங்கவேல் is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book