கவிதைச் சாரல் இனிமையாய் தூர

விரிவுரையாளரின் பாடங்கள் தென்றலாய் வீச

அட மழை பெய்கிறது எனது முகத்தில் – தூக்கங்களாய்……..!!!

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

வகுப்பறைச் சாரல்கள் Copyright © 2015 by நவீன் ராஜ் தங்கவேல் is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book