1. எந்தன் கல்லூரி
 2. முந்தினம் ஒரு கனவு
 3. வகுப்பறைத் தூக்கங்கள்
 4. தோழனுடன் வெற்றிக்கூட்டணி
 5. உன்னைப் பார்த்த நிமிடங்கள்
 6. முதல் புத்தகங்கள்
 7. மனதின் ஆசை
 8. களையெடுக்க வருவேன்
 9. காலமே நில்
 10. வெல்லும் அழகு
 11. இது புதுமையோ
 12. அதிசயமோ
 13. கண் பேசும் வார்த்தைகள்
 14. பிரிவு
 15. விலகிய உலகம்
 16. வழி உண்டோ
 17. இன்னலின் இனிமை
 18. திகட்டும் அமுதம்
 19. தோல்வியும் பிடித்தது
 20. நீ தந்த பரிசு
 21. என் கனவுகள்
 22. கொல்லும் மெளனம்
 23. பிறந்தநாள்
 24. மன்மதனின் பரிசு
 25. பள்ளியறையில் பரிசு
 26. மழைத்துளிகள்
 27. பயணங்கள் முடியுமோ
 28. உன் பரிசு
 29. கானல் நீர்
 30. உயிர் வாழும் இதயம்
 31. வசியம்
 32. மழலையின் முத்தம்
 33. பயம் தான்
 34. கல்லூரிப் பேருந்தில் ஒரு நாள்
 35. உணர்ந்த தனிமை
 36. விழுந்த குழிகள்
 37. எளிமையான தெய்வங்கள்
 38. உன்னுடனான நேரம்
 39. நான் எனக்கு எழுதிய காதல் கவிதை
 40. இயற்க்கை வேளாண்
 41. புள்ளியால் மயங்கினேன்
 42. எல்லையும் உண்டோ
 43. வீழ்த்தும் கண்கள்
 44. வெற்றி தான்
 45. பொறாமை
 46. தேர்வு என்னும் யுத்தம்
 47. கட்டிய கோவில்
 48. உயிர் ஓவியம்
 49. போர்க்களம்
 50. ஆசான்கள்
 51. தாயின் கருவறை

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

வகுப்பறைச் சாரல்கள் Copyright © 2015 by நவீன் ராஜ் தங்கவேல் is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book