4

அமெரிக்க நாட்டில் உள்ள அலபாமா மாநிலத்தில் டஸ்காம்பியா (Tuscumbia) என்னும் ஊரில் 1880ஆம் ஆண்டு ஜுன் மாதம் 27ஆம் நாள் ஹெலன் கெல்லர் பிறந்தார். டஸ்காம்பியா ஒரு நகரமாக விளங்குகிறது. இங்கு ஹெலன் கெல்லர் பிறந்ததால் பிற்காலத்தில் இது உலகளவில் பிரபலம் அடைந்தது. இந்த நகரத்தில் 1815ஆம் ஆண்டில் மக்கள் குடியேறினர்.

ஹெலன் கெல்லர் தனது தாத்தாவால் கட்டப்பட்ட ஐவி கிரீன் என்னும் பண்ணை வீட்டில் பிறந்தார். இந்த வீடு 1820ஆம் ஆண்டில் கட்டப்பட்டது. இந்த வீட்டில் தான் ஹெலன் கெல்லர் தன் குழந்தைப் பருவத்தைக் கழித்தார். இங்கு தான் விளையாடினார். அந்த டாஸ்காம்பியாவின் வடமேற்கு பகுதியில் 300ஆவது எண் கொண்ட வீடாக உள்ளது. ஒவ்வொரு கோடை காலத்திலும், கெலன் நிறுவனத்தின் சார்பாக இங்கு பொது நிகழ்ச்சி நடத்தப்படுகிறது. ஒவ்வொரு வருடமும் ஜுன் மாதத்தில் ஹெலன் கெல்லர் திருவிழாவும் இங்கு நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

ஹெலன் கெல்லரின் தந்தை ஆர்தர் ஹெச் ஹெலன். இவர் டஸ்காம்பியா வடக்கு அல்பாமைன் என்னும் உள்ளூர் நாளிதழ் ஒன்றின் பதிப்பாளராகப் பணிபுரிந்தார். தனது பண்ணையில் பருத்தி பயிரிட்டு வந்தார். மேலும் ராணுவத்தில் படைத்தளபதியாகவும் பணிபுரிந்து வந்தார். இவரின் தாயார் காதரின் ஆடம் கெல்லர். இவர் வர்ஜினியாவின் கவர்னர் மரபில் தோன்றியவர். ஹெலனின் ஒவ்வொரு செயலையும் கண்டு பெற்றோர்கள் மகிழ்ந்தனர். இவர்கள் இட்டப்பெயர் ஹெலன் ஆடம்ஸ் கெல்லர் (Helen Adams Keller) என்பதாகும். ஹெலனை மிகக் கவனத்துடனும், சிறப்புடனும் வளர்த்து, குடும்பத்திற்கு பெருமையும், உலகிற்கு முன் உதாரணமாக விளங்க வழி வகுத்தவர் இவரின் பெற்றோர்கள்.