10

அடுத்தவர்கள் பேசும் மொழி என்ன என்பதைக் கண்டுபிடிக்க பேசுபவரின் தொண்டைக் குழியில் கையை வைத்து என்ன பாசை பேசுகிறார்கள், எந்த நாட்டு மொழி என்பதைச் சரியாகப் புரிந்து கொள்ளும் ஆற்றலை ஆனி கற்றுக் கொடுத்தார். இதனால் என்ன மொழி பேசுகிறார் என்பதை ஹெலனால் கண்டறிய முடிந்தது. அதே சமயத்தில் தானும் பேச வேண்டும் என ஆசைப்பட்டார். அவரால் வாட்டர் என்பதை மட்டும் தட்டுத்தடுமாறி பேச முடிந்தது. அதனால் அவரை பேச வைக்க முடியும் என்கிற நம்பிக்கை ஆனி டீச்சருக்கு இருந்தது.

அந்தச் சமயத்தில் ராக்ன்ஹில்டு கட்டா (Ragnhild Katta) என்கிற, சிறுமியைப் பற்றி ஆனி தெரிந்திருந்தார். நார்வே நாட்டைச் சேர்ந்த பார்வையற்ற, காது கேளாத சிறுமியான ராக்ன்ஹில்டு கட்டாவிற்கு 1890ஆம் ஆண்டில் சாரா புல்லர் (Sarah Fuller) என்பவர் பேசக் கற்றுக் கொடுத்தார். இதனை ஹெலனுக்கு ஆனி தெரிவித்தபோது தன்னையும் சாராபுல்லரிடம் அழைத்துச் செல்லும்படி வற்புறுத்தினார்.

சாராபுல்லர் ஒரு அமெரிக்கன் பெண் கல்வியாளர். ஊமைகளுக்கான பள்ளியில் பயிற்சிப் பெற்றவர். அவர் ஹார்ஸ்மான் (Horace mann) என்னும் பள்ளியின் முதல்வராகப் பணிபுரிந்து வந்தார். இவர் ஊமைக் குழந்தைகளுக்கு பேசக் கற்றுக் கொடுத்து வந்தார். பல ஊமைக் குழந்தைகளையும் பேச வைத்ததன் மூலம் இவர் பலருக்குத் தெரிந்த நபராக விளங்கினார்.

ஹார்ஸ்மான் பள்ளி என்பது காது கேளாதோர் மற்றும் வாய் பேசாதவர்களுக்கான ஒரு பொதுப் பள்ளி. இது 1869ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்காவின் மசாசூசெட்ஸ் அருகில் உள்ள ஆல்ஸ்டன் (Allston) என்னுமிடத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இங்கு 3 முதல் 22 வயது கொண்டவர்களுக்குப் பேசும் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. அலெக்சாண்டர் கிரகாம்பெல் மூலம் இப்பள்ளி பிரபலம் அடைந்தது. இப்பள்ளியில் ஹெலன் கெல்லர் 1894ஆம் ஆண்டில் சேர்ந்தார்.

சாரா புல்லர் ஹெலனுக்கு பேசக் கற்றுக் கொடுக்க சம்மதித்தார். பேச வைக்க முடியும் என்கிற நம்பிக்கையை உருவாக்கினார். பார்க்கவும், கேட்கவும் முடியாத ஒருவரை பேச வைப்பது என்பது அவ்வளவு எளிதான காரியம் அல்ல. இருப்பினும் முடியும் என்கிற ஒரு நம்பிக்கையுடன் தொடங்கினார்.

சாரா புல்லர் பேசும் போது அவரின் உதடு அசைவுகளையும், கன்னத்தின் அசைவையும், நாக்கின் அசைவையும் தொட்டு உணரச் செய்தார். பேசும் போது தொண்டைப் பகுதியில் குரல் வளையில் ஏற்படும் அசைவையும் உணரச் செய்தார். அது தவிர வாயிலிருந்து வெளிப்படும் ஒலி அதிர்வுகளையும் கையால் உணரச் செய்தார்.

நாக்கின் அசைவையும், ஒலி அதிர்வுகளையும் நன்கு கவனத்தில் எடுத்துக் கொண்டார். சாரா புல்லர் பேசக்கற்றுக் கொடுக்கும் போது அவரின் முக அசைவு, நாக்கின் அசைவு ஆகியவற்றை உணர்ந்து தட்டுத் தடுமாறி, கொஞ்சம், கொஞ்சம் வார்த்தைகளை உச்சரிக்கத் தொடங்கினர். அதே சமயத்தில் டீச்சர் ஆனியும் இந்த பேச்சு பயிற்சி முறையைக் கற்றுக் கொண்டார்.

சாரா புல்லரிடம் சென்ற சில நாட்களிலேயே ஆறு விதமான ஒலிகளை எழுப்பக் கற்றுக் கொண்டார். இரண்டு ஆண்டுகள் சாரா புல்லரிடம் பேசும் பயிற்சியை எடுத்துக் கொண்டார். ஹெலன் மிகவும் சிரமப்பட்டே வார்த்தைகளைக் கற்றுக் கொண்டார். அவர் சாரா புல்லரிடமிருந்து 1896ஆம் ஆண்டில் தனது வீடு திரும்பினார். தொடர்ந்து ஹெலனுக்கு பேசும் பயிற்சியை ஆனி டீச்சர் கற்றுக் கொடுத்தார். பல ஆண்டுகள் சிரமப்பட்டு பயிற்சி செய்தார். அவரால் தெளிவாக பேச முடியவில்லை. ஆனால் அதற்காக மனம் தளரவில்லை.

உதடுகளைத் தொட்டறிந்து, அதே போன்று ஒலிகளை எழுப்பி பேசக்கற்றார். பலமுறை, நூறு முறை என வாய் வலிக்கப் பேசிப் பழகினார். அவர் பேசியது பிறருக்குப் புரியவில்லை. ஆனால் ஆனி சல்லிவனுக்கும், சாரா புல்லருக்கும் புரிந்தது. தொடர்ந்து பயிற்சி எடுத்ததன் மூலம் கரகரத்தக் குரலில் பேசினார். இதனை மற்றவர்கள் ஓரளவு புரிந்து கொண்டனர்.

தொடர்ந்து பேசும் பயிற்சி எடுத்துக் கொண்டதால் பிற்காலத்தில் பொது மேடைகளில் பேசும் ஒரு பேச்சானராக மாறினார். இருப்பினும் அவரால் சரளமாக பேச முடியாது. வார்த்தைகள் தடைபட்டே வெளிப்படும். பேசும் வார்த்தைகள் அவ்வளவு தெளிவாக இல்லை. ஆனால் பிறவிலேயே பேச முடியாத ஒருவர் மற்றவர்கள் புரிந்துக் கொள்ளும் அளவிற்கு, மேடையில் பேசும் அளவிற்கு ஒரு பேச்சாளராக மாறியது மிகப் பெரிய சாதனைதான். அவர் எடுத்துக் கொண்ட அதீத முயற்சியாலேயே இது சாத்தியமானது.

ஆனால் அதில் ஒரு கொடுமை என்னவென்றால் அவர் பேசுவதை அவரால் கேட்க முடியாததுதான்.

பத்து வயதில் ஹெலன் பேசுவதற்கான பயிற்சியை எடுத்துக் கொண்டார். பிரெய்லியில் படிக்கும் முறையையும், டைப் ரைட்டர் செய்யும் முறையையும் கற்றுக் கொண்டார்.