27

ஹெலன் கெல்லர் சிறு வயதிலேயே குதிரை சவாரி செய்யக் கற்றுக் கொண்டார். நீந்தவும் கற்றுக் கொண்டார். மரம் ஏறவும் கற்றுக் கொண்டார். படகு ஓட்டவும் அவருக்குத் தெரியும். இதையெல்லாம் ஆனி சல்லிவன் தொடுதல் முறையில் ஹெலனுக்குக் கற்றுக் கொடுத்தார். கோடை காலத்தில் அவர் குதிரை சவாரி செய்வார். அவருக்கு குதிரை சவாரி செய்வது மிகவும் பிடித்தமானது. இவர் பீவரி மலைப்பகுதியிலும் குதிரை சவாரி செய்தார். குதிரை சவாரி செய்வது என்பது ஒரு விளையாட்டிற்காக அல்ல. ஆனால் அது இயற்கையோடு தோழமை கொள்வதற்காக என்றார்.

ஹெலனுக்கு ரேண்டம் பை சைக்கிள் கூட ஓட்டத் தெரியும். இதனை இருவர் அமர்ந்து இயக்க வேண்டும். இது தவிர ஹெலன் கெல்லர் சதுரங்கம் விளையாடவும் கற்றுக்கொண்டார். சதுரங்கம் எப்படி விளையாடுவது என்பதைக் கற்றுக் கொடுக்க அன்றைக்கு பிரெய்லி முறையில் புத்தகம் கிடையாது. ஆனி சல்லிவன் ஹெலனுக்கு சதுரங்கத்தையும் (Chess) கற்றுக் கொடுத்தார்.

ஹெலன் சதுரங்கம் விளையாடுவதற்கு என்றே தனியாக வடிவமைக்கப்பட்ட பலகை ஒன்று உண்டு. வெள்ளை காய்கள் சற்று பெரியதாகவும், கருப்பு காய்கள் சற்று சிறியதாகவும் இருக்கும். காயை நகர்த்தும் அதிர்வைக் கொண்டு அடுத்தது தான் நகர்த்த வேண்டும் என்பதைப் புரிந்து கொண்டு நகர்த்துவார். இந்த விளையாட்டிலும் அவர் திறமைசாலியாகவே இருந்தார். ஆனி சல்லிவனிடம் 1900 ஆம் ஆண்டில் விளையாடி வெற்றியும் பெற்றார். இவர் தனது நண்பர்களுடனும் சதுரங்கம் விளையாடுவார்.

சதுரங்கம் தவிர இவருக்கு சாலிட்டர் சீட்டும் விளையாடத் தெரியும். அவரது சீட்டில் பிரெய்லி எழுத்து அடையாளம் வலது பக்க மூளையில் குத்தப்பட்டிருக்கும். இதனைக் கொண்டு அவர் விளையாடுவார். மாலைப் பொழுதில் தனது செல்ல நாயை அழைத்துக் கொண்டு நடைப்பயணம் மேற்கொள்வார்.