இந்நூலை எழுதியிருக்கும்  அரவிந்த் எழுத்தாளர், இதழாளர் மற்றும் பத்திரிகையாளர். பல ஆன்மீக நூல்களையும், ஜோதிடம், அமானுஷ்யம், இலக்கியம் போன்ற பிரிவுகளில் பல கட்டுரைகளையும் எழுதியிருக்கிறார். சென்னையில் வசிக்கிறார்.

தொடர்புக்கு : aravindsham@gmail.com

License

Share This Book