29

 

தூரத்து உறவுகளைச்

சுற்றிப் பார்க்கும்

ஆசையில் சுட்டிவால்

சூரியனும் சுகமாகத்தான்

சென்றது!

பச்சைப்புல்லின்

பனித்துளியும்

அடுக்குமாடி உறவுகளாய்

அன்னியமாய் மறைந்தன!

வழித்துணைக்கு இதமாக

வயல்வெளியில் தாமரைகள்

பள்ளிப்பருவ நண்பனைப் போல

பேசிச் சிரித்து மகிழ்ந்தன!

சுற்றி வந்த சூரியனும்

மெல்ல நடுவில்

நிற்கையில்

அண்ணன் நெட்டைப் பனையுமே

நுங்கு கொடுத்து மகிழ்ந்தது!

பச்சைக்கிளிகள் தாலாட்ட

பாட்டி வீட்டு

மலைப்போர்வைக்குள்

சூரியனும் சுகமாக

படுத்துத்தானே

மகிழ்ந்தது!

இந்த உறவு என்றுந்தான்

இனிக்கும் நல்ல உறவுதான்!

நல்வாழ்வில் என்றும்

இனிக்கும் கரும்பு தான்!

கனவு கண்டு விழிக்கையிலே

தார் பாலைவனக்கப்பலிலே நான்!

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

சோலை வனம் - கவிதைகள் Copyright © 2015 by இரா. பாரதி is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book