50

நலங்கில் ஒன்றுபட

உருவான கயிறு இழுக்கும்

போட்டியில் எதிரெதிரே

இழுவைப் பிரிவில் இழுக்கப்பட

ஒன்றன்மேல் ஒன்றாக

மாறிவிழுந்த வசந்த காலங்கள்

இன்று இலையுதிர்காலமாய்

மாறி நிற்கின்றன.

வாழ்க்கை கயிறு இழுக்கும்

போட்டியாய் மாறி நிற்க

உறவுகள் இழுத்த

இழுப்பில் ஆளுக்கொரு

ஓரமாய் விழுந்ததில்

இதயத்தில் ஏராளமான

ஈகோ விரிசல்கள்.

மல்லிகைப் பந்தலில்

உதிர்ந்து காய்ந்த உலர் மல்லிகை

வசந்தகாலக் கனவுகளை

அசை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறது.

மல்லிகை சூட்டிய சுடர்கொடி

ஆறடி கூந்தல்தேவதை இன்று

நீதிதேவதையின் மாளிகையில்

காத்திருக்கிறாள்.

ஆறடி மாறி அரையடி கூந்தல் தேவதையாய்

உலா வரும் பெண்ணின்

முகத்தை ஆயாசமாக

நீதிதேவதை விரிசலில் முளைத்த செடியின்

இதயவேரோடு பொருத்திப்

பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறாள்.

விரிசல்களில் தழைத்த

விஷச்செடியினை வேரோடு

களைந்து விடுதலைக் காற்றை

சுவாசிக்க நினைப்பவர் அங்கே

பெண் விடுதலை பாட பூபாளம்

பாடிச் சென்றனரோ!

விஷச்செடிகளுக்கு புவியில் நானிட்ட பெயர்

விவாகரத்து.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

சோலை வனம் - கவிதைகள் Copyright © 2015 by இரா. பாரதி is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book