10

Toistot ovat oppimiselle erittäin tärkeitä. Ensinnäkin siksi, että hermosolujen välisten yhteyksien syntyminen vaatii yhtäaikaista aktivoitumista. Mitä useammin tätä tapahtuu, sitä todennäköisemmin solujen välille muodostuu yhteys. “Kun kaksi hermosolua reagoivat ärsykkeeseen (kuten sanaan), niiden välille alkaa muodostua kemiallisia ja fyysisiä polkuja, jotka vahvistuvat tai heikentyvät riippuen siitä, miten usein hermosolut aktivoituvat yhtäaikaisesti. Tämä prosessi, ’neurons that fire together, wire together’, on kaiken oppimisen perusta, ja heijastuu niin harmaan aineen (jossa hermosolut kommunikoivat toistensa kanssa) kuin valkean aineen (rasvapitoiset radat, jotka yhdistävät harmaan aineen alueita) muodostumisessa” (Hayakawa & Marian, 2019).

Toinen syy toistojen tärkeydelle on muistijäljen uudelleenrakennus eli rekonstruktio toistojen kautta. Rekonstruktio vahvistaa muistijälkeä helpottamalla yhteyksien muodostamista ja tekee muistijäljistä pysyvämpiä ja tehokkaampia. Mitä useammin muistijälki rekonstruoidaan, sitä tärkeämpänä muistoa kohdellaan ja se tulkitaan entistä merkityksellisemmäksi. Aivot pitävät tärkeänä usein toistuvia asioita ja rekonstruktiot edistävät sekä LTP:tä että myelinisaatiota. Kuten aiemmin todettiin, myelinisaatio on toiminnan automatisoitumista ja pyrkimistä yhteyksien tehostamiseen eristämällä hermosoluja, jolloin niiden aktivoituessa energiaa menee vähemmän hukkaan. Myelinisaatio kehittyy ajan ja toistojen myötä ja hermosolujen ja niiden yhteyksien toistuva aktivaatio johtaa myelinisaatioon.

Lähteet: Osa 2

  • Hayakawa, S. & Marian, V., (2019 April 30). How Language Shapes the Brain. Scientific American. Retrieved from https://blogs.scientificamerican.com/observations/how-language-shapes-the-brain/
  • Stahl, S. M., Davis, R. L., Kim, D. H., Lowe, N. G., Carlson, R. E., Fountain, K., & Grady, M. M. (2010). Play it again: The master psychopharmacology program as an example of interval learning in bite-sized portions. CNS spectrums, 15(8), 491-504.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Illuminated – Oppimistieteen käsitteet opettajille Copyright © 2020 by Marc Beardsley is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book