14

Tuoreen tutkimustiedon perusteella muistijälkien muodostamiselle ja haulle on aivoissa hieman eri hermoradat tai reitit (Humphres, 2016, Roy ym., 2017). Tiedon hakeminen muistista vaatii tarkoituksellista harjoittelua, ja muistista haun harjoittelu eroaa tiedon muistiin koodaamisen harjoitteista. Muistista haku saattaa suojella muistoja häirinnältä, kuten uuden oppimisen häiritessä aiemmin opittua säilömuistin reittejä kaappaamalla. Tämän lisäksi muistikuvien haku voi suojata muistijälkiä luonnolliselta rappeutumiselta ajan myötä, mitä tapahtuu jos muistijälkiä ei käytetä.

Opetuksessa painotetaan yleisesti tiedon koodaamisen ja tallentamisen harjoitteita, kuten tekstien lukemista, luentojen kuuntelua ja videoiden katselua. Muistista hakuun, tiedon soveltamiseen ja opitun jalostamiseen, esimerkiksi tietovisojen, vertaisopettamisen, aineiden kirjoittamisen ja ajatuskarttojen muistinvaraisen laatimisen muodossa, ei käytetä useimmiten tarpeeksi aikaa. Vaikka tietoon keskityttäisiin, sitä kerrattaisiin ja toistettaisiin ja se tallennettaisiin säilömuistiin, ei se välttämättä ole saavutettavissa, jos muistin hakureittejä ei muodosteta. Hakureitit eivät taas välttämättä ole saavutettavissa, ellei niiden käyttöä harjoitella. Tutkimusten perusteella haun harjoittelu on myös hyödyllistä sen vuoksi, että se saattaa olla oikoreitti harjoitellun muistijäljen lujittamiseen säilömuistissa (Antony ym., 2017).  Lisäksi, vaikka muistista haun harjoittelu on työlästä, se voi herätellä tarkkaavuuden resursseja seuraavaksi opittavia sisältöjä varten (Pastötter & Bäuml, 2014). Tämä tulevaan oppimiseen kohdistuvaa hyötyä kutsutaan eteenpäin suuntautuvana testausvaikutuksena (engl. forward testing effect) ja sen ajatellaan viittaavaan löydökseen, jonka mukaan aiemmin opitun tiedon muistista haun harjoittelu parantaa seuraavaksi opittavan tiedon oppimista ja säilymistä (Pastötter & Frings, 2019).

Lähteet: Osa 3

  • Roy, D.S., Kitamura, T., Okuyama, T., Ogawa, S.K., Sun, C., Obata, Y., Yoshiki, A. and Tonegawa, S., 2017. Distinct neural circuits for the formation and retrieval of episodic memories. Cell, 170(5), pp.1000-1012.
  • Pastötter, B., & Frings, C. (2019). The forward testing effect is reliable and independent of learners’ working memory capacity. Journal of cognition, 2(1).
  • Antony, J. W., Ferreira, C. S., Norman, K. A., & Wimber, M. (2017). Retrieval as a fast route to memory consolidation. Trends in cognitive sciences, 21(8), 573-576.
  • Pastötter, B., & Bäuml, K. H. T. (2014). Retrieval practice enhances new learning: the forward effect of testing. Frontiers in Psychology, 5, 286.
  • Humphries, Courtney. (2016, Oct. 14). Susumu Tonegawa studies how memories are stored and how they can be manipulated. MIT Technology Review. Retrieved from https://www.technologyreview.com/s/602558/tracing-a-memory/

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Illuminated – Oppimistieteen käsitteet opettajille Copyright © 2020 by Marc Beardsley is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book