12

Työmuistin kapasiteetti ja kesto ovat rajallisia: työmuistissa voidaan ylläpitää vain tietty määrä tietoa rajoitetun ajan. Viimeaikaisen tutkimuksen perusteella työmuistissa voi keskimäärin olla kerrallaan vain neljä tietoyksikköä (engl. chunks of information). Työmuistissa voidaan ajatella olevan käytössä neljä (±1) vapaata paikkaa, jotka ylläpitävät tietoa 10–15 sekuntia, jollei tietoa aktiivisesti toisteta tai käytetä (Kukushkin & Carew, 2017; Eriksson ym., 2015; Kandel, Dudai, & Mayford, 2014; Baddeley, 2012).

 

Kuva 12.1. Työmuistin kapasiteetti on rajallinen.

Neljä paikkaa täyttyvät helposti, kun tapaamme uuden ihmisen ja kysymme esimerkiski hänen nimeään, mitä aineita hän opettaa, kuinka kauan hän on opettanut ja mielipidettä työpajasta. Kun esitämme seuraavan kysymyksen, olemmekin unohtaneet henkilön nimen. Tärkeiden asioiden unohtamista sattuu monille melko usein, kun työmuistin varassa yritetään pitää mielessä liikaa tietoa keskustelun jatkamiseksi.

Kun työmuisti ylikuormittuu, kaikkea olennaista tietoa ei voida ylläpitää ja kerrata. Tällöin tiedon siirtyminen säilömuistiin on epätodennäköistä. On myös esitetty, että monimutkaisempi informaatioprosessointi saattaa tarvita lisäresursseja, jotta sen yksityiskohdista voidaan päästä riittävään selvyyteen (Eriksson ym., 2015). Työmuistin suorituskyky voikin olla heikompi monimutkaisempien asioiden käsittelyssä johtuen liian epätarkasta tiedon koodaamisesta.

Lähteet: Osa 3

  • Eriksson, J., Vogel, E. K., Lansner, A., Bergström, F., & Nyberg, L. (2015). Neurocognitive architecture of working memory. Neuron, 88(1), 33-46.
  • Kukushkin, N. V., & Carew, T. J. (2017). Memory Takes Time. Neuron, 95(2), 259-279.
  • Cowan, N. (2008). What are the differences between long-term, short-term, and working memory?. Progress in brain research, 169, 323-338.
  • Baddeley, A. (2012). Working memory: theories, models, and controversies. Annual review of psychology, 63, 1-29.
  • Van Merriënboer, J. J., & Sweller, J. (2010). Cognitive load theory in health professional education: design principles and strategies. Medical education, 44(1), 85-93.
  • Chen, O., Castro-Alonso, J. C., Paas, F., & Sweller, J. (2018). Extending cognitive load theory to incorporate working memory resource depletion: evidence from the spacing effect. Educational Psychology Review, 30, 483–501.
  • D’esposito, M., & Postle, B. R. (2015). The cognitive neuroscience of working memory. Annual review of psychology, 66.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Illuminated – Oppimistieteen käsitteet opettajille Copyright © 2020 by Marc Beardsley is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book