Search Results for: mpa

  Mikroskopisk polyangiitt (MPA) (REV 034)

  Kjennetegn på MPA Affeksjon av lunger forekommer ofte, noen ganger uten særlige symptomer (Husk: CT thorax). Nyreaffeksjon med pauci immune glomerulonefritt som ubehandlet medfører redusert nyrefunksjon og nyresvikt (Husk: urin-undersøkelse som da visermikroskopisk hematuri og/eller nefritisk urin sediment). Nerveaffeksjon oftest med mononeuritis multiplex, samt hudvaskulitt forekommer. Almenn symptomer som feber, vekttap, utmattelse og leddsmerter er vanlige. Read more »

  Barn som halter, halting (REV 056)

  Læringsmål REV 056. Revmatologen skal ha god kunnskap om de viktigste differensialdiagnostiske overveielser ved revmatisk sykdom hos barn i ulike aldre. Barn uttrykker smerte ofte på andre måter enn voksne (Pancehauskaite G, 2018). Tegn på mistrivsel som irritabilitet, redusert appetitt og vekttap kan skyldes smerte. Dersom underekstremiteter angripes, halter ofte barnet. Halting skal avlaste for Read more »

  Psykiatri. Depresjon, angst, psykose, tvangsinnleggelse (REV 198, REV 199)

  Læringsmål REV 199 Revmatologen skal ha kunnskap om depresjon, angst, fatigue, selvmordsrisiko, forvirring, psykose, rus og andre psykiske uttrykksformer. Læringsmål REV 198. Revmatologen skal ha kunnskap om utfordringer som måtte oppstå hos pasienter med samtidig somatisk og psykisk sykdom. Fatigue er beskrevet i eget kapittel Depresjon  ICD-10: F 32.9 (uspesifisert) Definisjon. Depresjon er en sykdom preget Read more »

  Polyarteritis nodosa (PAN), Juvenil PAN, ADA2 mangel (DADA2) (REV 034)

  Læringsmål REV 034: Revmatologen skal ha god kunnskap om epidemiologi, patogenese, kliniske manifestasjoner, genetikk, behandlingsalternativer, potensielle komplikasjoner og prognose for polyarteritis nodosa. Diagnosekoder ICD-10: M30.0 Prosedyrekoder: 6-minutter gangtest: FYFX05. Intravenøs infusjon: WBGM00. Intravenøs infusjon med cytostatika: WBOC05. EKG: FPFE15 ATC koder (for legemiddelstatistikk): Prednisolon: H02A B06  Immunsuppressive legemidler: L04A A. Behandling med cyklofosfamid: L01AA01. Definisjon Nøkkelord for journalskriving Diagnosen Read more »

  Punksjon og aspirasjon av ledd og injeksjonsbehandling, seneskjeder og bursa (REV 019, REV 020)

  Læringsmål REV 019. Revmatologen skal selvstendig kunne utføre punksjon, aspirasjon og injeksjon av fingerledd, håndledd, albue, skulder, hofte, kne, ankel og tå-ledd. Læringsmål REV020. Revmatologen skal selvstendig kunne utføre punksjon, aspirasjon og injeksjon av seneskjeder og bursae. Prosedyrekoder: Leddpunksjon/artrocentese (klikk for å spesifisere ledd:) TN_10. UL veiledet leddpunksjon: NXA10K. Mikroskopi av leddvæske: NXFT05. Leddvæskeundersøkelse i Read more »

  Kimura sykdom (REV 023)

  Læringsmål REV 023. Revmatologen skal selvstendig kunne identifisere kliniske revmatologiske problemstillinger og formulere tentativ diagnose og differensialdiagnoser ved inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer. ICD-10: R59.0 Lokalisert lymfadenopati Definisjon Kimura sykdom er en godartet, inflammatorisk sykdom av ukjent årsak. Sykdommen medfører subkutane hevelser og hovne lymfeknuter på hodet eller halsen. Også parotis-kjertlene kan angripes. I blodet påvises eosinofili Read more »

  Kapillært lekkasje syndrom, Capillary leak syndrome (REV 023)

  Læringsmål REV 023. Revmatologen skal selvstendig kunne identifisere kliniske revmatologiske problemstillinger og formulere tentativ diagnose og differensialdiagnoser ved inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer. Definisjon Kapillær lekkasje syndrom er en sjelden tilstand der væske lekker fra små blodårer (kapillærer) og ut i vevet. Dette kan føre til hevelse, lavt blodtrykk og andre alvorlige symptomer. Sykdommen medfører episoder med Read more »

  Encefalitt, autoimmun hjernebetennelse (REV 195)

  REV 195. Revmatologen skal beherske diagnostikk og behandling av krampeanfall/epilepsi. Beherske diagnostikk av koma av ukjent årsak. Beherske diagnostikk og initial behandling ved forhøyet intrakranielt trykk. Beherske diagnostikk av truende tverrsnittslesjon. Krampeanfall/epilepsi, koma, forhøyet intrakranielt trykk og truende tverrsnittslesjoner er omtalt i kapitlet om nevrologiske manifestasjoner ved revmatiske sykdommer.  ICD-10: G04.9 Encefalitt, uspesifisert  ATC koder (for Read more »

  Aneurismer (REV 046)

  REV 046. Revmatologen skal ha god kunnskap om organmanifestasjoner i systemiske vaskulittsykdommer som har betydning for prognose, valg av behandling og samhandling med andre spesialiteter. Aneurismer kan være asymptomatiske, stabile, tilfeldige funn i utredningen av revmatisk sykdom. I noen tilfeller skyldes aneurismer vaskulitt som svekker karveggen slik, at den svikter under arterietrykket. Aneurismer kan også representere Read more »

  Infeksjoner; erysipelas, gastroenteritt, hepatitt, multiresistente mikrober, nekrotiserende fasciitt, opportunistiske infeksjoner, pneumoni, sepsis, sårinfeksjoner, urinveisinfeksjoner, zoster-infeksjon, pneumoni, erysipelas, nekrotiserende fasciitt, hepatitt, opportunistiske (REV 169, REV 170, REV 171, REV 172, REV 173, REV 174, RE 175, REV 176, REV 177, REV 178, REV 179, REV 180, REV 181, REV 182, REV 183, REV 184, REV 185)

  Dette kapitlet omtaler Læringsmål REV 168, REV 169, REV 170., REV 171, REV 172, REV 173, REV 174. REV 175. REV 176. REV 177. REV 178. REV 179. REV 180. REV 181. REV 182. REV 183. REV 184. REV 185. ICD-10 koder: vennligst se under diagnosene nedenfor Prosedyrekoder: Leddpunksjon: TN_10. UL veiledet leddpunksjon: NXA10K. Mikroskopi av leddvæske: NXFT05. Read more »