Jan Tore Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning

Forord til 10. utgave, versjon 2022 av Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning i revmatologi

Kompendiet er et “non-profit” prosjekt, drevet av faglig interesse for revmatologi og er uten økonomiske eller andre eksterne tilknytninger.

Nytt i 2021 og 2022. I løpet av året som er gått, har vi revidert boken på ny. Vi har lagt til nye kapitler, og innholdet i boken er supplert og oppdatert. Den omhandler nå alle de kliniske læringsmålene som Helsedirektoratet har listet opp. Aktuelle læringsmål er nå fremhevet foran hvert respektive kapittel. Det mye nytt i kapitlene som omhandler i akutt indremedisin, blodsykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer, hjertesykdommer, hudsykdommer, infeksjonssykdommer, lungesykdommer, maligne sykdommer, nevrologi, nyresykdommer, psykiatri og øyesykdommer. For klinikeren har vi supplert de mest aktuelle kapitlene med «Nøkkelord for journalskriving». Forslag til ICD-10 diagnosekoder er lenket til e-helse-direktoratets kodesystem der en finner nærmere beskrivelse og supplerende koder.

Forord til 10. utgave. Inspirert av underordnede leger ved Revmatologisk avdeling i Tromsø utga professor Jan Tore Gran “Kompendium for assistentleger i revmatologi” første gang 1. februar 1997. Tanken var å gi spesialistkandidater i revmatologi et kompendium som kunne brukes i det daglige kliniske arbeidet. Det skulle ikke erstatte utdypende litteratur fra Iærebøker og tidsskriftsartikler. Det er heller ikke intensjonen i dag. Senere utgaver bygger også på innspill fra kolleger og andre medarbeidere ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, St Olavs Hospital, Sørlandets sykehus, Haukeland Universitetssykehus, Diakonhjemmets Sykehus og Odontologisk fakultet ved UiO. Siden januar 2021 er Kompendiet digitalt. Det bygger på tidligere revisjoner, senere års publisert litteratur og ikke-publisert kunnskap formidlet gjennom klinisk arbeid, og tips for utredning, og differensialdiagnoser har fortsatt fått en bred plass. Forslag til behandling har lenker til supplerende litteratur, retningslinjer og veiledere, slik at disse bare et «ett klikk unna».

Spesialistutdanningen i revmatologi defineres av Helsedirektoratet der Læringsmål for revmatologi er sentrale. Kompendiet er derfor disponert etter de kliniske læringsmålene. Det er lenker mellom læringsmålene og de relaterte kapitlene i boken. Læringsmålene er samlet i et eget kapittel i delen “Basiskompetanse”. I tillegg krever Helsedirektoratet at felles kompetansemål og at anbefalte læringsmål gjennomføres.

Digitalt format. Det digitale formatet har imidlertid store fordeler fremfor papir-utgaver. Boken tilbyr rikelig interne og eksterne digitale lenker, et enkelt søkesystem på hver side og såpass lave kostnader. Dermed er innholdet lett tilgjengelig og vi tilbyr boken gratis. Det nærmeste bok-format som vi kommer er pdf-utgaven som kan lastes ned via bokens hjemmeside (revmakompendium.no).

Takk til medarbeidere. Vi vil takke interesserte, faglig oppdaterte og svært dyktige klinikere på mange revmatologiske avdelinger for diskusjoner og innspill som har bidratt til det faglige innholdet også i denne utgaven av Kompendiet. For å kunne forbedre kompendiet ytterligere er vi fortsatt helt avhengige av innspill fra kolleger innen revmatologi, og vi kan love at kritiske kommentarer vil bli vel mottatt. På OUS, Rikshospitalet har overlege phD Birgir Gudbrandsson bidratt til kapitlet om Takayasus arteritt. Tegninger i boken er laget av medisinsk illustratør Kari Toverud. Illustrasjoner på forsiden ved DouglasOliver/iStock, JynMeyerDesign/iStock, BurbElkin/iStock og mr.suphochaipraserdumrongchai/iStock.

Initiativtaker til Kompendiet er Jan Tore Gran. Hovedforfattere i denne utgaven er Øyvind Palm, Ragnar Gunnarsson og Jan Tore Gran. Innholdet er redigert av Øyvind Palm og Ragnar Gunnarsson som også er utgivere av boken. 

Professor Jan Tore Gran

Øyvind Palm, Ragnar Gunnarsson og Jan Tore Gran
Oslo og Arendal, januar 2022.

mail: post@revmakompendium.no

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm, Ragnar Gunnarsson og Jan Tore Gran is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book