Jan Tore Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning

Forord til 10. utgave, versjon 2024 av Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning i revmatologi

Hensikten med Kompendiet

I 1997 så “Kompendium for assistentleger i revmatologi” dagens lys for første gang. Professor Jan Tore Gran, inspirert av underordnede leger ved Revmatologisk avdeling i Tromsø, skapte et verktøy som skulle være til uvurderlig hjelp for spesialistkandidater i fagfeltet.

Kompendiets mål var å tilby et praktisk supplement til den omfattende litteraturen som fantes, uten å erstatte den. Det skulle være en håndbok for det daglige kliniske arbeidet, en kilde til raskt tilgjengelig og relevant informasjon.

Denne intensjonen lever videre i dag. Kompendiet har gjennomgått flere revisjoner og oppdateringer, og drar nytte av innspill fra kolleger og medarbeidere ved en rekke norske sykehus.

Senere utgaver bygger også på innspill fra kolleger og andre medarbeidere ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, St Olavs Hospital, Sørlandets sykehus, Haukeland Universitetssykehus, Diakonhjemmets Sykehus og Odontologisk fakultet ved UiO.

Digital utgave

Siden januar 2021 har Kompendiet tatt steget inn i den digitale tidsalderen, og tilbyr en rekke fordeler sammenlignet med den tradisjonelle papirversjonen. Øyvind Palm og Ragnar Gunnarsson sørger for jevnlige oppdateringer og redigering i samråd med Jan Tore Gran, slik at du alltid har tilgang til den nyeste informasjonen.

Det digitale formatet gir deg mer enn bare tekst på en side. Du finner rikelig med interne og eksterne digitale lenker til supplerende litteratur, retningslinjer og veiledere – alt bare et klikk unna. Trenger du å finne en spesifikk term eller et bestemt tema? Kompendiets interne søkesystem på hver side hjelper deg å finne det du leter etter på et blunk.

Uansett hvor du er, har du nå Kompendiet tilgjengelig på alle enheter med internettforbindelse. Den digitale plattformen gjør det enkelt å holde seg oppdatert, og du kan være sikker på at du alltid har tilgang til den siste versjonen.

Læringsmålene for revmatologi

Kompendiet er strukturert i henhold til de sentrale Læringsmål for revmatologi definert av Helsedirektoratet og er en sentral del av spesialistutdanningen i revmatologi. Lenker mellom læringsmålene og de relaterte kapitlene i boken gjør det enkelt å finne relevant informasjon. I delen “Basiskompetanse” finner du et eget kapittel med samlet oversikt over de kliniske læringsmålene. Helsedirektoratet krever i tillegg at felles kompetansemål og at anbefalte læringsmål gjennomføres.

Non-profit prosjekt

Kompendiet er et faglig engasjement drevet av interesse for revmatologi. Vi har ingen økonomiske fordeler eller kommersielle eksterne tilknytninger. Boken tilbys gratis i digital form, og en papirversjon er ikke tilgjengelig. Det nærmeste vi kommer et bokformat er pdf-utgaven som kan lastes ned via bokens hjemmeside (revmakompendium.no).

Kompendiet er publisert i henhold til lisensen “Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 DEED). Det innebærer at du står fritt til å kopiere, dele og tilpasse innholdet i boken som du selv vil under fire forutsetninger: 1) Du må angi Kompendiet og kapittelforfatteren som materialets opphav. 2) Du må legge ved en lenke til lisensen. 3) Eventuelle endringer i opprinnelig tekst/materiale må vises. 4) Du kan ikke bruke materialet fra boken i kommersiell sammenheng.

Nytt i 2024 

Kompendiet har gjennomgått en grundig revisjon i 2024. Vi har lagt til:

  • Nye kapitler og oppdatert informasjon i eksisterende tekst for å gjenspeile den nyeste utviklingen i revmatologi.
  • Supplerende illustrasjoner: Aktuelle sykdomsbilder med bakgrunnsinformasjon for lettere å gjenkjenne komplekse tilstander.
  • Oppdaterte referanser: Henvisninger til nye og relevante forskningsstudier.
  • Nye klassifikasjonskriterier: Inkludering av de siste klassifikasjonskriteriene for revmatiske sykdommer.

Takk til våre bidragsytere

Vi er dypt takknemlige til alle faglig interesserte, oppdaterte og dyktige klinikere ved de mange revmatologiske avdelingene som har bidratt med diskusjoner og innspill til det faglige innholdet i denne utgaven av Kompendiet. Deres innsats har vært avgjørende for å sikre et høyt faglig nivå.

På OUS, Rikshospitalet har overlege phD Birgir Gudbrandsson bidratt til kapitlet om Takayasus arteritt. Tegninger i boken er laget av medisinsk illustratør Kari Toverud. Illustrasjoner på forsiden ved DouglasOliver/iStock, JynMeyerDesign/iStock, BurbElkin/iStock og mr.suphochaipraserdumrongchai/iStock.

Fremtiden

For å kunne forbedre Kompendiet ytterligere er vi fortsatt avhengige av innspill fra våre kolleger innen revmatologi. Vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger, både positive og negative. Din tilbakemelding er viktig for oss! Del dine tanker og ideer om Kompendiet. Gi oss beskjed om du finner feil eller mangler i teksten. Foreslå nye temaer eller kapitler du ønsker å se i fremtidige utgaver. 

Professor Jan Tore Gran

Kompendiet: –et effektivt verktøy for alle som ønsker relevant og oppdatert revmatologi på en brukervennlig måte. Sammen kan vi gjøre Kompendiet til et enda bedre verktøy for alle som jobber med revmatologi!

Øyvind Palm, Ragnar Gunnarsson og Jan Tore Gran
Oslo og Arendal, mars 2024.

mail: post@revmakompendium.no

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm, Ragnar Gunnarsson og Jan Tore Gran is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book