Book Title: Praksisveilederen i skolen

Subtitle: (Versjon 1.1 - januar 2014)

Author: Rolf K. Baltzersen

Cover image for Praksisveilederen i skolen

Book Description: Boken dekker sentrale områder som en praksisveileder bør vite noe om for å kunne drive god veiledning av lærerstudenter.

License:
Creative Commons Attribution ShareAlike

Contents

Book Information

Book Description

Denne e-boken dekker sentrale områder innenfor veiledning som en praksisveileder (praksislærer) bør vite noe om. Boken gir deg både en innføring i ulike teorier om veiledning og andre relevante praktiske redskaper du kan bruke nå du veileder lærerstudenter.

Author

Rolf K. Baltzersen

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Praksisveilederen i skolen Copyright © 2012 by Rolf K. Baltzersen is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Metadata

Title
Praksisveilederen i skolen
Author
Rolf K. Baltzersen
License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Praksisveilederen i skolen Copyright © 2012 by Rolf K. Baltzersen is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Dette innholdet er tilgjengelig under lisensen Creative Commons – Navngivelse (CC BY 3.0 NO)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Denne boken er en bearbeidet versjon av en tekst som allerede har allerede blitt publisert med en Creative Commons lisens på nettstedet Wikibøker (http://no.wikibooks.org/wiki/Bruker:Rudolpho/B%C3%B8ker/Praksisveilederen_i_skolen). Den opprinnelige teksten kan også lastes ned gratis fra dette nettstedet. Rolf K. Baltzersen har vært redaktør og hovedforfatter både for den opprinnelige versjonen (Versjon 1.0 – september 2012) og denne nye versjonen (Versjon 1.1 – januar 2014).

Publisher
Rolf K. Baltzersen
Publication Date
January 15, 2014