Rolf K. Baltzersen  er redaktør for denne boken og har skrevet mesteparten av teksten. Han jobber som førstelektor ved Høgskolen i Østfold. Han har lang erfaring med veiledning av studenter i lærerutdanningen.

 

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Praksisveilederen i skolen Copyright © 2012 by Rolf K. Baltzersen is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book