En anonym undersøkelse ble gjennomført desember 2013 med praksisveiledere i Østfold. Her er noen av svarene de ga:

– Lærer, ungdomsskolen: “Informativ og lett å finne relevant stoff. Til god hjelp.”

– Lærer, ungdomsskolen: “Siden jeg er ny som veileder i en ungdomsskole, har boka vært nyttig å bruke som et hjelpemiddel/oppslagsbok for mine veiledningssamtaler i høst.”

– Lærer, videregående skole: “Jeg synes at boken tar for seg hvordan møte mellom studenten og praksisveilederen bør være. Den tar også med hvordan oppfølgingen kan være og ulike tilnærminger man kan ha på veiledningen under praksisperioden. Jeg synes den er naturlig bygd opp og lett å lese. Den kan også brukes som et oppslagsverk og hjelpemiddel for praksisveilederen og studenten. På denne måten har man felles forståelse for veiledningen i praksisperioden.”

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Praksisveilederen i skolen Copyright © 2012 by Rolf K. Baltzersen is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book