Lærerstudenten som praktikerforsker

I denne delen vil vi beskrive hvordan både lærerstudenter og fremtidige lærere kan jobbe som praktikerforskere i skolen. De første kapitlene i denne delen vil beskriver noen av de mest sentrale praksisorienterte forskningstradisjonene (selvstudier, aksjonslæring, formativ intervensjonsforskning).

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Praksisveilederen i skolen Copyright © 2012 by Rolf K. Baltzersen is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book