Search Results for: spondyloartritt

  Artritt og Spondyloartritt-sykdommer (REV 006, REV 007, REV 008)

  Læringsmål REV 006. Revmatologen skal ha god kunnskap om epidemiologi, genetikk, patogenese, sykdomsmanifestasjoner, kliniske uttrykksformer, naturlig forløp, potensielle komplikasjoner og prognose for RA, psoriasisartritt, aksial og perifer spondylartritt, herunder ankyloserende spondylitt. Læringsmål REV 007. Revmatologen skal ha god kunnskap om epidemiologi, genetikk, patogenese, sykdomsmanifestasjoner, kliniske uttrykksformer, naturlig forløp, potensielle komplikasjoner og prognose ved palindrom revmatisme, Stills sykdom, Read more »

  Spondyloartritter (SpA). Oversikt. REV 006, REV 007

  Kjennetegn på spondyloartritt Perifer oligo-artritt og/eller spondylitt. Felles kliniske, radiografiske og immunologiske kjennetegn (vennligst se nedenfor) tyder på en felles etiopatogenese. Diagnosekoder ICD-10: M45.0-M49: Bekhterevs / Ankyloserende spondylitt. M02.3: Reaktiv artritt / Reiters syndrom, M08.1: Juvenil entesitt-relatert artritt /ankyloserende  SpA; L40.5: Psoriasisartritt: Psoriasis artritt. L40.0: kutan psoriasis vulgaris.  M07.5 + K51.9 Artritt ved IBD: Artritt, SpA, ved Ulcerøs kolitt. Read more »

  Bekhterevs Sykdom (ankyloserende spondylitt, AS) og aksial spondyloartritt (AxSpA) (REV 006)

  Kjennetegn på Bekhterevs / ankyloserende spondylitt Familie-disposisjon. Debut før 40-45 års alder. Inflammatoriske ryggsmerter (>3 måneder, gradvis debut, morgenstivhet >30 minutter og bedring ved fysisk aktivitet). Redusert spinal bevegelighet ved klinisk undersøkelse. Økt SR eller CRP. HLA-B27 + Sakroiliitt ved bildediagnostikk. Diagnosekoder ICD-10: M45 Prosedyrekoder: Leddpunksjon/artrocentese (klikk for å spesifisere ledd:) TN_10. UL veiledet leddpunksjon: Read more »

  IBD-relatert spondyloartritt. Enteropatisk artritt. Crohns, ulcerøs kolitt (REV 007)

  Kjennetegn på enteropatisk / IBD- artritt Aksial eller perifer spondyloartritt kombinert med inflammatorisk tarmsykdom (ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom). Entesopati, daktylitt, uveitt og erythema nodosum er andre ekstra-intestinale manifestasjoner. Diagnosekoder ICD-10: M07.5 + K51.9 Artritt, SpA, ved Ulcerøs kolitt, M07.4 + K50.9 Artritt ved Crohns, M45 (Ankyloserende SpA/Bekhterevs sykdom), M46.1 Isolert radiologisk artritt i IS-ledd Read more »

  Immunglobuliner (IVIG) mot revmatisk sykdom (REV 015, REV 033)

  Læringsmål REV 015. Revmatologen skal ha god kunnskap om og selvstendig kunne igangsette og følge opp behandling av inflammatorisk revmatiske artrittsykdommer. Ha god kunnskap om aktuelle lokale, nasjonale og internasjonale behandlingsretningslinjer for revmatoid artritt, psoriasisartritt og aksial spondyloartritt. Læringsmål REV 033., Revmatologen skal ha god kunnskap om evidens- og erfaringsbaserte legemiddeltiltak, nasjonale og internasjonale behandlingsanbefalinger. Read more »

  Psykiatri. Depresjon, angst, psykose, tvangsinnleggelse (REV 198, REV 199)

  Læringsmål REV 199 Revmatologen skal ha kunnskap om depresjon, angst, fatigue, selvmordsrisiko, forvirring, psykose, rus og andre psykiske uttrykksformer. Læringsmål REV 198. Revmatologen skal ha kunnskap om utfordringer som måtte oppstå hos pasienter med samtidig somatisk og psykisk sykdom. Depresjon  ICD-10: F 32.9 (uspesifisert) Definisjon. Depresjon er en sykdom preget av vedvarende lavt stemningsleie, lav selvfølelse Read more »

  Punksjon og aspirasjon av ledd og injeksjonsbehandling, seneskjeder og bursa (REV 019, REV 020)

  Læringsmål REV 019. Revmatologen skal selvstendig kunne utføre punksjon, aspirasjon og injeksjon av fi95ngerledd, håndledd, albue, skulder, hofte, kne, ankel og tå-ledd. Læringsmål REV020. Revmatologen skal selvstendig kunne utføre punksjon, aspirasjon og injeksjon av seneskjeder og bursae. Prosedyrekoder: Leddpunksjon/artrocentese (klikk for å spesifisere ledd:) TN_10. UL veiledet leddpunksjon: NXA10K. Mikroskopi av leddvæske: NXFT05. Leddvæskeundersøkelse i Read more »

  Tendinopati, tendinitt, tendinose, senebetennelse (REV 063)

  Læringsmål: REV 063. Revmatologen skal beherske diagnostisering av ikke-inflammatoriske ledd-, muskel- og skjelettsymptomer, og selvstendig kunne gi innledende behandling, herunder: lumbago, isjias, karpaltunnelsyndrom, Bakers cyste, entesopati, peritendinitt, kapsulitt i skulder. ICD-10:  M65.9 Uspesifisert synovitt og tenosynovitt, M75.1 Rotator cuff syndrom, M75.2 Bicepssene tendinopati, M75.3 Skuldertendinose med kalknedslag, M75.4 “Impingement syndrom” (supraspinatus), M65.4 DeQuervain tendinopati, M65.3 Triggerfinger, M76.0 Gluteal tendiopati, M76.5 Patellar tendinopati, M76.6 Akillestendinitt. Read more »

  Erythema nodosum, knuterosen (REV 080)

  Kjennetegn ved erythema nodosum En eller flere ømme rødlige knuter 2-5 cm i diameter på fremsiden av legger (98 %) Tilstanden kan være assosiert med sarkoidose, yersinia-infeksjon, tuberkulose, inflammatorisk tarmsykdom, andre sykdommer eller idiopatisk (ingen relasjon). REV 080. Revmatologen skal ha kunnskap om diagnostikk og behandling av hudmanifestasjoner ved revmatiske sykdommer, herunder legemiddelreaksjoner, maligne sykdommer, Read more »

  Kloke valg (REV 005)

  Læringsmål REV 005. Revmatologen skal selvstendig kunne foreta en helhetlig vurdering av en revmatisk pasients helse- og sykdomssituasjon. Vi ønsker alle å gjøre kloke valg, ved enhver anledning. Imidlertid vil tidspress, påvirkning fra reklame og innstendige ønsker fra pasienter og pressgrupper påvirke våre avgjørelser. Nasjonalt og internasjonalt har det derfor vært behov for kampanjer og Read more »