Search Results for: lunger

  Kapillært lekkasje syndrom, Capillary leak syndrome (REV 023)

  Læringsmål REV 023. Revmatologen skal selvstendig kunne identifisere kliniske revmatologiske problemstillinger og formulere tentativ diagnose og differensialdiagnoser ved inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer. Definisjon Kapillær lekkasje syndrom er en sjelden tilstand der væske lekker fra små blodårer (kapillærer) og ut i vevet. Dette kan føre til hevelse, lavt blodtrykk og andre alvorlige symptomer. Sykdommen medfører episoder med Read more »

  Eosinofili (REV 064)

  Læringsmål REV 064. Revmatologen skal ha god kunnskap om differensialdiagnostikk ved symptomer fra muskel- skjelettsystemet. ICD-10: D72.1 Definisjon Med eosinofili menes for høyt antall eosinofile granulocytter (leukocytter) i blodbanen eller i vev. Eosinofile leukocytter produseres i benmargen. Halveringstiden i blodet er 3-8 timer. Andelen utgjør der vanligvis 1-5%. Eosinofili defineres ved at andelen eosinofile i blodet er Read more »

  Encefalitt, autoimmun hjernebetennelse (REV 195)

  REV 195. Revmatologen skal beherske diagnostikk og behandling av krampeanfall/epilepsi. Beherske diagnostikk av koma av ukjent årsak. Beherske diagnostikk og initial behandling ved forhøyet intrakranielt trykk. Beherske diagnostikk av truende tverrsnittslesjon. Krampeanfall/epilepsi, koma, forhøyet intrakranielt trykk og truende tverrsnittslesjoner er omtalt i kapitlet om nevrologiske manifestasjoner ved revmatiske sykdommer.  ICD-10: G04.9 Encefalitt, uspesifisert  ATC koder (for Read more »

  Fatigue, sykelig utmattelse (REV 006, REV 023)

  Læringsmål REV 006. Revmatologen skal ha god kunnskap om epidemiologi, genetikk, patogenese, sykdomsmanifestasjoner, kliniske uttrykksformer, naturlig forløp, potensielle komplikasjoner og prognose ved  RA, psoriasisartritt, aksial og perifer spondylartritt, herunder ankyloserende spondylitt. Læringsmål REV 023. Revmatologen skal selvstendig kunne identifisere kliniske revmatologiske problemstillinger og formulere tentative diagnose og differensialdiagnoser ved inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer. ICD 10: R54 Read more »

  Aneurismer (REV 046)

  REV 046. Revmatologen skal ha god kunnskap om organmanifestasjoner i systemiske vaskulittsykdommer som har betydning for prognose, valg av behandling og samhandling med andre spesialiteter. Aneurismer kan være asymptomatiske, stabile, tilfeldige funn i utredningen av revmatisk sykdom. I noen tilfeller skyldes aneurismer vaskulitt som svekker karveggen slik, at den svikter under arterietrykket. Aneurismer kan også representere Read more »

  Infeksjoner; erysipelas, gastroenteritt, hepatitt, multiresistente mikrober, nekrotiserende fasciitt, opportunistiske infeksjoner, pneumoni, sepsis, sårinfeksjoner, urinveisinfeksjoner, zoster-infeksjon, pneumoni, erysipelas, nekrotiserende fasciitt, hepatitt, opportunistiske (REV 169, REV 170, REV 171, REV 172, REV 173, REV 174, RE 175, REV 176, REV 177, REV 178, REV 179, REV 180, REV 181, REV 182, REV 183, REV 184, REV 185)

  Dette kapitlet omtaler Læringsmål REV 168, REV 169, REV 170., REV 171, REV 172, REV 173, REV 174. REV 175. REV 176. REV 177. REV 178. REV 179. REV 180. REV 181. REV 182. REV 183. REV 184. REV 185. ICD-10 koder: vennligst se under diagnosene nedenfor Prosedyrekoder: Leddpunksjon: TN_10. UL veiledet leddpunksjon: NXA10K. Mikroskopi av leddvæske: NXFT05. Read more »

  Graft versus host disease (GVHD). Avstøtningsreaksjon (REV 022, REV 038)

  Læringsmål REV 022. Revmatologen skal ha god kunnskap om kliniske bilder, herunder atypiske kliniske bilder, samt differensialdiagnostikk/diagnoser ved mistenkt systemisk bindevevssykdom. Læringsmål REV 038. Differensialdiagnoser ved vaskulitt. Revmatologen skal ha god kunnskap om differensialdiagnostikk/diagnoser ved samtidige symptomer fra multiple organer/vev ved systemiske vaskulittsykdommer. ICD-10: T 86.0 (Transplantat mot vert sykdom) Definisjon Transplanterte organer (benmarg, nyrer, hjerte, Read more »

  Hud-vaskulitt, kutan vaskulitt (REV 038, REV 080)

  Læringsmål REV 038. Revmatologen skal ha god kunnskap om differensialdiagnostikk/diagnoser ved samtidige symptomer fra multiple organer/vev ved systemiske vaskulittsykdommer. Læringsmål REV 080. Ha kunnskap om diagnostikk og behandling av hudmanifestasjoner ved revmatiske sykdommer, herunder legemiddelreaksjoner, maligne sykdommer, psoriasis og erytema nodosum. Diagnosekoder ICD-10: L95.9 (uspesifisert vaskulitt i hud) Definisjon Vaskulitt karakteriseres ved inflammasjon og destruksjon av Read more »

  Lymfadenopati, hovne lymfeknuter, lymfeknutesvulst (REV 030)

  Læringsmål REV 030. Revmatologen skal ha god kunnskap om organmanifestasjoner ved inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer. ICD-10: R59.0 Lokalisert lymfadenopati; R59.1 Generaliserte lymfadenopati; R59.9 Uspesifisert lymfadenopati Definisjon Lymfadenopati er unormal forstørrelse av lymfeknuter. Årsakene er ofte infeksjoner med bakterier, virus. eller sopp eller kreft, utenom inflammatoriske revmatiske sykdommer i aktiv sykdomsfase. Lymfadenopati defineres som minst en forstørret lymfeknute. Grensen for Read more »

  Feber av ukjent årsak (REV 064)

  Læringsmål:  REV 064. Revmatologen skal ha god kunnskap om differensialdiagnostikk ved symptomer fra muskel- skjelettsystemet. Differensialdiagnoser er også omtalt i egne kapitler. ICD-10: R 50 Definisjon Feber defineres ved kroppstemperatur over 38,3 grader. Målt aksillært er kroppstemperaturen 0.6 °C lavere enn rektalt, oralt eller i øret. Fysiologisk temperaturstigning ses ved muskulært hardt arbeid og trening og Read more »