Search Results for: lunger

  Lysosomale lagringssykdommer. Fabry, Gaucher, Krabbe, Niemann-Pick, Sandohoff, Tay-Sachs, Pompe, Mukopolysakkaridose, Mukolipidose (REV 056)

  REV 056. Revmatologen skal ha god kunnskap om de viktigste differensialdiagnostiske overveielser ved revmatisk sykdom hos barn i ulike aldre. ICD-10: E75  Definisjon Lysosomer er intracellulære, membranbundet organeller som inneholder en rekke stoffskifteenzymer. Disse er viktige i nedbryting og resirkulering av proteiner. Ved lysosomale lagringssykdommer er gen-defekter årsak til at slike nødvendige enzymer i lysosomene mangler. Read more »

  Hemokromatose (REV 073, REV 191)

  Kjennetegn på hemokromatose Leddsmerter og degenerativ artritt med hevelser i 2. og 3. MCP-ledd i hender. Symptomer er sjelden før 40-års alder. Økt serum Fe og Ferritin. Nedsatt TIBC. Gentest er aktuelt. Læringsmål REV 073. Revmatologen skal ha god kunnskap om aktuell behandling av metabolske tilstander assosiert med revmatisk sykdom, herunder hemokromatose. Læringsmål REV 191. Read more »

  Erythema nodosum, knuterosen (REV 080)

  Kjennetegn ved erythema nodosum En eller flere ømme rødlige knuter 2-5 cm i diameter på fremsiden av legger (98 %) Erythema nodosum kan være assosiert med sarkoidose, yersinia-infeksjon, tuberkulose, inflammatorisk tarmsykdom, andre sykdommer eller idiopatisk (ingen relasjon). REV 080. Revmatologen skal ha kunnskap om diagnostikk og behandling av hudmanifestasjoner ved revmatiske sykdommer, herunder legemiddelreaksjoner, maligne Read more »

  Noduli, revmatiske knuter i hud og underhud, subkutane noduli (REV 080)

    Læringsmål REV 080. Ha kunnskap om diagnostikk og behandling av hudmanifestasjoner ved revmatiske sykdommer, herunder legemiddelreaksjoner, maligne sykdommer, psoriasis og erythema nodosum. ICD-10: L95.8 (revmaknute) Definisjon Nodulus betyr egentlig knute, dvs. en samling av vev. Noduli ses ved flere revmatiske sykdommer, men også andre sykdommer. Noduli kjennes under huden og er mer eller mindre faste Read more »

  Artritt-Dermatitt syndrom, bowel bypass syndrome, BADAS (REV 008)

  Diagnosekoder ICD-10 L30.9 (uspesifisert dermatitt) . Kjennetegn på artritt-dermatitt syndrom Opprinnelig beskrevet ved  by-pass av tarm ved adipositas. Kan være assosiert med bakteriell overvekst i tarm og med inflammatorisk tarmsykdom. Kalles også bowel-associated dermatosis-arthritis syndrome (BADAS) og bowel bypass syndrome. Symptomer med influensafølelse, dermatitt, artralgi, artritt, tendinitt. REV 008. Revmatologen skal ha god kunnskap om Read more »

  ANCA – assosierte vaskulitter, AAV (REV 034)

  REV 034 Revmatologen skal ha god kunnskap om epidemiologi, patogenese, kliniske manifestasjoner, genetikk, behandlingsalternativer, potensielle komplikasjoner og prognose for sykdommene. GENERELT OM ANCA ASSOSIERT VASKULITT (AAV) Historikk Sykdomstilstanden granulomatose med polyangiit (GPA) ble først beskrevet av tyske legestudenten Heinz Klinger ved Charité i Berlin i 1931. Dette ble ytterligere karakterisert av hans venn, Friedrich Wegener, Read more »

  Høydose kjemoterapi med autolog stamcellestøtte (HMAS) for diffus systemisk sklerose i Norge (REV 031)

  Læringsmål REV 031. Revmatologen skal selvstendig kunne igangsette og følge opp behandling for inflammatorisk revmatiske bindevevssykdommer. Definisjon Høydose kjemoterapi med autolog stamcellestøtte (HMAS), som også kalles autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon (AHSCT), har siden slutten av 1980-tallet vært etablert rutinebehandling ved myelomatose, lymfomer, testis-cancer og enkelte leukemier. Det gjennomføres på nåværende tidspunkt, årlig ca. 130 HMAS behandlinger Read more »

  Mikroskopisk polyangiitt (MPA) (REV 034)

  Kjennetegn på MPA Affeksjon av lunger forekommer ofte, noen ganger uten særlige symptomer (Husk: CT thorax). Nyreaffeksjon med pauci immune glomerulonefritt som ubehandlet medfører redusert nyrefunksjon og nyresvikt (Husk: urin-undersøkelse som da visermikroskopisk hematuri og/eller nefritisk urin sediment). Nerveaffeksjon oftest med mononeuritis multiplex, samt hudvaskulitt forekommer. Almenn symptomer som feber, vekttap, utmattelse og leddsmerter er vanlige. Read more »

  Eosinofil granulomatøs polyangiitt (EGPA), Churg-Strauss vaskulitt (REV 034)

  Kjennetegn på EGPA Terapiresistent asthma, nesetetthet, nedsatt allmenntilstand. Lungeinfiltrater og fortykkete luftvier og bihuleforandringer. Eosinofili i blod og vevsprøver. Ca. 70% er ANCA negative og resisterende vanligvis MPO-ANCA positive. Læringsmål REV 034. Revmatologen skal ha god kunnskap om epidemiologi, patogenese, kliniske manifestasjoner, genetikk, behandlingsalternativer, potensielle komplikasjoner og prognose for eosinofil granulomatose med polyangiitt (EGPA). Diagnosekoder Read more »

  Granulomatose med polyangiit (GPA) tidligere Wegeners granulomatose (REV 034)

  Kjennetegn på GPA Symptomer fra øvre luftveier (bihuler, nese, trachea) med blodige skorper fra nese og/eller redusert hørsel/otitt ved affeksjon av mellomøre/mastoid celler. Affeksjon av lunger forekommer often uten særlige symptomer (Husk: CT thorax). Nyreaffeksjon med pauci immune glomerulonefritt som ubehandlet medfører redusert nyrefunksjon og nyresvikt (Husk: urin-undersøkelse med mikroskopisk hematuri og/eller nefritisk urin sediment). Read more »