Search Results for: lunger

  Lungesykdommer. Lunger og revmatisk sykdom, pulmonale manifestasjoner. NSIP, UIP, Lungecyster, LIP (REV 096, REV 125, REV 126, REV 127, REV 128, REV 128, REV 129, REV 130, REV 131)

  Dette kapitlet omhandler Læringsmål REV 096.  REV 125. REV 126. REV 127. REV 128. REV 129. REV 130 og REV 131 Lungesykdommer Utredning, behandling og oppfølging av lungesykdommer gjøres vanligvis i samarbeid med lungelege. Epidemiologisk utgjør lungesykdommer ca. 10% av dødsfallene i vestlige industriland, og er i Norge en av de vanligste årsaker til sykehusinnleggelser og Read more »

  Hypereosinofilt syndrom, HES (REV 064)

  Læringsmål:  REV 064. Revmatologen skal ha god kunnskap om differensialdiagnostikk ved symptomer fra muskel- skjelettsystemet. ICD-10. D72.1 (eosinofili) Definisjon Hypereosinofilt syndrom (HES) er en heterogen gruppe sjeldne tilstander der kliniske manifestasjoner omfatter a fatigue,  livstruende endomyokard fibrose og tromboembolier. Tilstanden har mange differensialdiagnoser (Klion AD, 2022). Tradisjonelt deles eosinofili inn i mild (0,5-1,5 x 109/L, markert Read more »

  Juvenil Mixed Connective Tissue Disease (JMCTD). REV 021, REV 054

  Kjennetegn på MCTD Raynauds fenomen, hovne (“puffy”) fingre er tidlige symptomer. Overlappende symptomer med andre bindevevssykdommer som eksantem (SLE), sklerodaktyli (systemisk sklerose) og lavgradig myositt med eksantem (juvenil dermatomyositt) ANA er oftest positiv, og sub-gruppen RNP er obligatorisk. Læringsmål REV 021. Revmatologen skal ha god kunnskap om epidemiologi, genetikk, patogenese, sykdomsmanifestasjoner, kliniske uttrykksformer, naturlig forløp, potensielle Read more »

  Juvenil systemisk sklerose, JSSC, sklerodermi hos barn, lineær sklerodermi, morfea (REV 053, REV 054)

  Læringsmål REV 053. Revmatologen skal under supervisjon kunne diagnostisere og behandle barn og unge med revmatisk sykdom i samarbeid med relevant spesialist. REV 054 Revmatologen skal ha gode kunnskaper om presenterende symptomer, funn og sykdomskarakteristika hos barn i ulik alder, og om forskjeller mellom revmatisk sykdom hos barn og liknende sykdommer hos voksne. Diagnosekoder: ICD-10: M34.8 Systemisk Read more »

  Blodsykdommer, trombose og lungeemboli, leukemi, MUGS, myelom, lymfom, transfusjon, (REV 186, REV 187, REV 188, REV 189, REV 190, REV 191, REV 193)

  Dette kapitlet omhandler Læringsmål REV 186, Læringsmål REV 187. Læringsmål REV 188. Læringsmål REV 189. Læringsmål REV 190. Læringsmål REV 191. og Læringsmål REV 193. Definisjon Blodsykdommer representerer en kompleks og heterogen gruppe av lidelser som påvirker blodets funksjon og komponenter. De kan klassifiseres bredt basert på deres primære patologi, enten knyttet til erytrocytter, leukocytter eller Read more »

  Juvenilt Sjøgrens syndrom (Rev 054)

  REV 054 Revmatologen skal ha gode kunnskaper om presenterende symptomer, funn og sykdomskarakteristika hos barn i ulik alder, og om forskjeller mellom revmatisk sykdom hos barn og liknende sykdommer hos voksne. ICD-10. M35.0 (Sjøgrens) Definisjon Nøkkelord ved journalskriving Diagnosen basert på Hovne spyttkjertler, parotitt Purpura Artritt Utmattelse/fatigue Daglig tørr i øyne og/eller øyne (uvanlig blant barn) Schirmer Read more »

  Segmental arteriell mediolyse, SAM (REV 038)

  Kjennetegn på segmental arteriell mediolyse, SAM Menn og kvinner i 50-60 års alderen angripes oftest. Plutselige abdominale smerter og blødning, oftest fra a. mesenterica superior, hepatica, renalis eller splenalis, sjeldnere koronare- eller intracerebrale arterier.  Ikke forutgående tegn til inflammasjon, men fallende hemoglobin og økende CRP kan ses ved blødning. Bildediagnostikk med MR og/eller CT brukes Read more »

  Ekstranodalt NK/T-celle lymfom av nasal type / Letalt midtlinje-granulom (REV 038)

  Letalt midtlinje-granulom, Nasalt NK/T celle lymfom (angio-centrisk lymfom). IgG4-relatert midtlinje destruktiv sykdom Kjennetegn på letalt midtlinje-granulom Destruktiv vekst av lymfom sentralt i nese/ansikt, oftest blant asiater. Nesen angripes oftest og symptomene tilsvarer nekrotiserende granulomer. Sykdommen må vurderes dersom “atypisk” lokalisert ANCA-vaskulitt ikke responderer på behandling. Lignende IgG4-relatert (biopsi) tilstand forekommer. Læringsmål REV 038. Revmatologen skal ha god Read more »

  MUPS, Medisinsk Uforklarte fysiske (Physical) Symptomer (REV 064)

  Læringsmål REV 064. Revmatologen skal ha god kunnskap om differensialdiagnostikk ved symptomer fra muskel- og skjelettsystemet. Kjennetegn på MUPS MUPS er en gruppe tilstander der man ikke finner en underliggende medisinsk årsak til symptomene. Årsaken til MUPS er ukjent, men man antar at en kombinasjon av faktorer spiller en rolle. Vanlige symptomer inkluderer smerter, utmattelse, svimmelhet, Read more »

  Utmattelsessyndrom. Kronisk tretthetssyndrom, Chronic fatigue syndrom CFS / ME (REV 022)

  Kjennetegn på kronisk utmattelsessyndrom Invalidiserende utmattelse kombinert med andre symptomer. Varighet i minst 4-6 måneder. Annen forklarende sykdom skal være ekskludert. Læringsmål REV 022. Revmatologen skal ha god kunnskap om kliniske bilder, herunder atypiske kliniske bilder, samt differensialdiagnostikk/diagnoser ved mistenkt systemisk bindevevssykdom. Diagnostikk og differensialdiagnostikk ved systemiske bindevevssykdommer er også beskrevet i et eget kapittel. ICD-10 Read more »