Search Results for: nevrol

  Nevrologiske manifestasjoner ved revmatisk sykdom. Nervesykdommer. Nevropati. CNS. Kramper. Hodepine (REV 104, REV 105, REV 194, REV 195, REV 195, REV 196, REV197)

    Læringsmål REV 104. Beherske initial diagnostikk og håndtering av komatøse pasienter. Læringsmål REV 105. Revmatologen skal beherske initial diagnostikk og behandling ved krampeanfall/epilepsi. Læringsmål REV 194. Revmatologen skal selvstendig kunne utføre og tolke klinisk nevrologisk undersøkelse, med vekt på å skille perifere fra sentrale utfall, skille globale og fokale utfall og vurdere lateralisering av Read more »

  Immunglobuliner (IVIG) mot revmatisk sykdom (REV 015, REV 033)

  Læringsmål REV 015. Revmatologen skal ha god kunnskap om og selvstendig kunne igangsette og følge opp behandling av inflammatorisk revmatiske artrittsykdommer. Ha god kunnskap om aktuelle lokale, nasjonale og internasjonale behandlingsretningslinjer for revmatoid artritt, psoriasisartritt og aksial spondyloartritt. Læringsmål REV 033., Revmatologen skal ha god kunnskap om evidens- og erfaringsbaserte legemiddeltiltak, nasjonale og internasjonale behandlingsanbefalinger. Read more »

  Juvenil systemisk sklerose, JSSC, sklerodermi hos barn, lineær sklerodermi, morfea (REV 053, REV 054)

  Læringsmål REV 053. Revmatologen skal under supervisjon kunne diagnostisere og behandle barn og unge med revmatisk sykdom i samarbeid med relevant spesialist. REV 054 Revmatologen skal ha gode kunnskaper om presenterende symptomer, funn og sykdomskarakteristika hos barn i ulik alder, og om forskjeller mellom revmatisk sykdom hos barn og liknende sykdommer hos voksne. Diagnosekoder: ICD-10: M34.8 Systemisk Read more »

  Akutt indremedisin (REV 094, REV 095, REV 096, REV 097, REV 098, REV 099, REV 100, REV 101, REV 102, REV 104, REV 105, REV 107, REV 108,

  Læringsmål REV 094. Revmatologen skal beherske resuscitering ved hjertestans med bruk av gjeldende AHLR-algoritme. Selvstendig kunne lede hjertestansteam sammen med andre faggrupper i tråd med etablerte retningslinjer. Hjertestans. Vennligst se avsnittet om resuscitering i kapitlet om hjertesykdommer Læringsmål REV 095. Revmatologen skal ha god kunnskap om årsaker, patofysiologi og behandling av de ulike typer sirkulasjonssvikt (sjokk): Read more »

  Blodsykdommer, trombose og lungeemboli, leukemi, MUGS, myelom, lymfom, transfusjon, (REV 186, REV 187, REV 188, REV 189, REV 190, REV 191, REV 193)

  Læringsmål REV 186. Revmatologen skal selvstendig kunne diagnostisere og behandle de vanligste anemier. Vennligst se eget kapittel om anemi Læringsmål REV 187. Revmatologen skal selvstendig kunne diagnostisere og behandle venøse tromboser og lungeemboli. Ha god kunnskap om laboratorieovervåkning, samt dosering og varighet av antikoagulasjonsbehandling. Læringsmål REV 188. Revmatologen skal ha kjennskap til hvordan man behandler blødningskomplikasjoner, Read more »

  Psykiatri. Depresjon, angst, psykose, tvangsinnleggelse (REV 198, REV 199)

  Læringsmål REV 199 Revmatologen skal ha kunnskap om depresjon, angst, fatigue, selvmordsrisiko, forvirring, psykose, rus og andre psykiske uttrykksformer. Læringsmål REV 198. Revmatologen skal ha kunnskap om utfordringer som måtte oppstå hos pasienter med samtidig somatisk og psykisk sykdom. Depresjon  ICD-10: F 32.9 (uspesifisert) Definisjon. Depresjon er en sykdom preget av vedvarende lavt stemningsleie, lav selvfølelse Read more »

  Juvenilt Sjøgrens syndrom (Rev 054)

  REV 054 Revmatologen skal ha gode kunnskaper om presenterende symptomer, funn og sykdomskarakteristika hos barn i ulik alder, og om forskjeller mellom revmatisk sykdom hos barn og liknende sykdommer hos voksne. ICD-10. M35.0 (Sjøgrens) Definisjon Nøkkelord ved journalskriving Diagnosen basert på Hovne spyttkjertler, parotitt Purpura Artritt Utmattelse/fatigue Daglig tørr i øyne og/eller øyne (uvanlig blant barn) Schirmer Read more »

  Polyarteritis nodosa (PAN), Juvenil PAN, ADA2 mangel (DADA2) (REV 034)

  Læringsmål REV 034: Revmatologen skal ha god kunnskap om epidemiologi, patogenese, kliniske manifestasjoner, genetikk, behandlingsalternativer, potensielle komplikasjoner og prognose for polyarteritis nodosa. Diagnosekoder ICD-10: M30.0 Prosedyrekoder: 6-minutter gangtest: FYFX05. Intravenøs infusjon: WBGM00. Intravenøs infusjon med cytostatika: WBOC05. EKG: FPFE15 ATC koder (for legemiddelstatistikk): Prednisolon: H02A B06  Immunsuppressive legemidler: L04A A. Behandling med cyklofosfamid: L01AA01. Definisjon Nøkkelord for journalskriving Diagnosen Read more »

  Tolosa-Hunt syndrom, smertefull oftalmoplegi (REV 081)

  Kjennetegn på Tolosa-Hunt syndrom Øye-smerter på ett øye og dobbeltsyn (parese i øyemuskel) Kan debutere hos pasienter med systemisk lupus (SLE), sarkoidose eller granulomatose med polyangiitt God effekt av kortikosteroider Læringsmål REV 081. revmatologen skal ha kunnskap om diagnostikk og behandling av øyemanifestasjoner ved revmatiske sykdommer og ved bruk av antirevmatiske legemidler. ICD-10: G44.8 (Spesifikke hodepine Read more »

  Susac syndrom, SICRET, RED-M (REV 038)

  Kjennetegn på Susac syndrom Triade: Hjerne (hodepine, personlighetsforandring) Øyne (retina-arterie okklusjon med synstap) Hørsel (hørselstap) REV 038 Revmatologen skal ha god kunnskap om differensialdiagnostikk/diagnoser ved samtidige symptomer fra multiple organer/vev ved systemiske vaskulittsykdommer. Diagnosekoder ICD-10: I67.7 (cerebral arteritt) Definisjon Susac syndrom er en autoimmun sykdom som angriper små blodårer i hjerne, øyne og hørsels-organ. Synonymer Read more »