Search Results for: nevrol

  Susac syndrom, retino-cochleo-cerebral vaskulopati, SICRET, RED-M (REV 038)

  Kjennetegn på Susac syndrom Kvinner 20-40 år og i post-partum periode er mest utsatt. Autoimmun sykdom i små blodkar i hodeområdet (retino-cochleo-cerebral vaskulopati). Triade: Hjerne (hodepine, personlighetsforandring) Øyne (retina-arterie okklusjon med synstap) Hørsel (hørselstap) REV 038 Revmatologen skal ha god kunnskap om differensialdiagnostikk/diagnoser ved samtidige symptomer fra multiple organer/vev ved systemiske vaskulittsykdommer. Diagnosekoder ICD-10: I67.7 Read more »

  Nevromyelitis optica (NMO), Inflammatorisk Opticusnevritt, Devics sykdom (REV 023, REV 038)

  Kjennetegn på nevromyelitis optica Smerter bak øynene og ved øyebevegelser, synstap. Myelitt med redusert sensibilitet eller krafttap. Blodprøve: NMO-antistoff (akvaporin-4 antigen) Læringsmål REV 023. Revmatologen skal selvstendig kunne identifisere kliniske revmatologiske problemstillinger og formulere tentativ diagnose og differensialdiagnoser ved inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer. Læringsmål REV 038. Revmatologen skal ha god kunnskap om differensialdiagnostikk/diagnoser ved samtidige symptomer Read more »

  Degos syndrom / Köhlmeier-Degos sykdom / Malign atrofisk papulose

  Kjennetegn på Degos syndrom Små, spredte hudforandringer Sterke magesmerter, nerve- lunge og skader Læringsmål REV 022. Symptomer og kliniske sykdomsbilder. Revmatologen skal ha god kunnskap om kliniske bilder, herunder atypiske kliniske bilder, samt differensialdiagnostikk/diagnoser ved mistenkt systemisk bindevevssykdom. Læringsmål REV 038. Differensialdiagnoser ved vaskulitt. Revmatologen skal ha god kunnskap om differensialdiagnostikk/diagnoser ved samtidige symptomer fra Read more »

  Sneddon syndrom (REV 038, REV 103)

  Kjennetegn på Sneddons syndrom Cerebral iskemi og slag eller retinal arterieokklusjon hos kvinner i 20-40-årene. Livedo racemosa (marmorert hud med obstruksjon av kar) med typiske histologiske forandringer. Antifosfolipid syndrom relaterte tilfeller eller familiære tilfeller med genmutasjoner. Læringsmål REV 038. Revmatologen skal ha god kunnskap om differensialdiagnostikk/diagnoser ved samtidige symptomer fra multiple organer/vev ved systemiske vaskulittsykdommer. Read more »

  PRES, Posterior reversibelt encefalopati syndrom (REV 195)

  Kjennetegn ved PRES Hodepine, synsforstyrrelser, kramper, forvirring. Høyt blodtrykk MR-funn cerebralt Læringsmål REV 195. Revmatologen skal beherske diagnostikk og behandling av krampeanfall/epilepsi. Beherske diagnostikk av koma av ukjent årsak. Beherske diagnostikk og initial behandling ved forhøyet intrakranielt trykk. Beherske diagnostikk av truende tverrsnittslesjon. Krampeanfall/epilepsi, koma og tverrsnittslesjon er omtalt i kapitlet om nevrologiske manifestasjoner. ICD-10: Read more »

  MUPS, Medisinsk Uforklarte fysiske (Physical) Symptomer (REV 064)

  Læringsmål REV 064. Revmatologen skal ha god kunnskap om differensialdiagnostikk ved symptomer fra muskel- og skjelettsystemet. Kjennetegn på MUPS MUPS er en gruppe tilstander der man ikke finner en underliggende medisinsk årsak til symptomene. Årsaken til MUPS er ukjent, men man antar at en kombinasjon av faktorer spiller en rolle. Vanlige symptomer inkluderer smerter, utmattelse, svimmelhet, Read more »

  Utmattelsessyndrom. Kronisk tretthetssyndrom, Chronic fatigue syndrom CFS / ME (REV 022)

  Kjennetegn på kronisk utmattelsessyndrom Invalidiserende utmattelse kombinert med andre symptomer. Varighet i minst 4-6 måneder. Annen forklarende sykdom skal være ekskludert. Læringsmål REV 022. Revmatologen skal ha god kunnskap om kliniske bilder, herunder atypiske kliniske bilder, samt differensialdiagnostikk/diagnoser ved mistenkt systemisk bindevevssykdom. Diagnostikk og differensialdiagnostikk ved systemiske bindevevssykdommer er også beskrevet i et eget kapittel. ICD-10 Read more »

  Loeys-Dietz syndrom (REV 063)

  REV 063 Revmatologen skal beherske diagnostisering av ikke-inflammatoriske ledd-, muskel- og skjelettsymptomer, og selvstendig kunne gi innledende behandling. Karpaltunnelsyndrom, Bakers cyste, entesopati, lumbago, isjas, peritendinitt og kapsulitt i skulder er omtalt i egne kapitler. ICD-10: Q87.4 (samme som Marfans syndrom) Definisjon Loeys-Dietz syndrom er en autosomal dominant arvelig sykdom i bindevev som disponerer for aneurismer i aorta og mindre arterier Read more »

  Kapillært lekkasje syndrom, Capillary leak syndrome (REV 023)

  Læringsmål REV 023. Revmatologen skal selvstendig kunne identifisere kliniske revmatologiske problemstillinger og formulere tentativ diagnose og differensialdiagnoser ved inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer. Definisjon Kapillær lekkasje syndrom er en sjelden tilstand der væske lekker fra små blodårer (kapillærer) og ut i vevet. Dette kan føre til hevelse, lavt blodtrykk og andre alvorlige symptomer. Sykdommen medfører episoder med Read more »

  Encefalitt, autoimmun hjernebetennelse (REV 195)

  REV 195. Revmatologen skal beherske diagnostikk og behandling av krampeanfall/epilepsi. Beherske diagnostikk av koma av ukjent årsak. Beherske diagnostikk og initial behandling ved forhøyet intrakranielt trykk. Beherske diagnostikk av truende tverrsnittslesjon. Krampeanfall/epilepsi, koma, forhøyet intrakranielt trykk og truende tverrsnittslesjoner er omtalt i kapitlet om nevrologiske manifestasjoner ved revmatiske sykdommer.  ICD-10: G04.9 Encefalitt, uspesifisert  ATC koder (for Read more »