Search Results for: nevrol

  Nevromyelitis optica (NMO), Inflammatorisk Opticusnevritt, Devics sykdom (REV 023, REV 038)

  Kjennetegn på nevromyelitis optica Synstap, smertefulle øyebevegelser Myelitt med redusert følelse eller krafttap. Blodprøve: NMO-antistoff (akvaporin-4 antigen) Læringsmål REV 023. Revmatologen skal selvstendig kunne identifisere kliniske revmatologiske problemstillinger og formulere tentativ diagnose og differensialdiagnoser ved inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer. Læringsmål REV 038. Revmatologen skal ha god kunnskap om differensialdiagnostikk/diagnoser ved samtidige symptomer fra multiple organer/vev ved Read more »

  Sneddon syndrom (REV 038, REV 103)

  Kjennetegn på Sneddons syndrom Cerebral iskemi og slag hos kvinner i 20-40-årene Livedo racemosa (marmorert hud med obstruksjon av kar) med typiske histologiske forandringer Høyt blodtrykk Familiære tilfeller med genmutasjoner forekommer Læringsmål REV 038. Revmatologen skal ha god kunnskap om differensialdiagnostikk/diagnoser ved samtidige symptomer fra multiple organer/vev ved systemiske vaskulittsykdommer. Læringsmål REV 103. Revmatologen skal Read more »

  PRES, Posterior reversibelt encefalopati syndrom (REV 195)

  Kjennetegn ved PRES Hodepine, synsforstyrrelser, kramper, forvirring. Høyt blodtrykk MR-funn cerebralt Læringsmål REV 195. Revmatologen skal beherske diagnostikk og behandling av krampeanfall/epilepsi. Beherske diagnostikk av koma av ukjent årsak. Beherske diagnostikk og initial behandling ved forhøyet intrakranielt trykk. Beherske diagnostikk av truende tverrsnittslesjon. ICD-10: G93.4 (uspesifisert encefalopati) Definisjon Posterior reversibelt encefalopati syndrom (PRES) angriper sentralnervesystemet Read more »

  MUPS, Medisinsk Uforklarte fysiske (Physical) Symptomer (REV 064)

  Læringsmål REV 064. Revmatologen skal ha god kunnskap om differensialdiagnostikk ved symptomer fra muskel- og skjelettsystemet. ICD-10 F45.8 Andre spesifiserte somatoforme lidelser Definisjon MUPS er en gruppe uforklarte sykdommer med subjektive plager uten objektive funn. Grundig medisinsk utredning påviser ingen sykdomstegn i blod, organer, nervesystem eller annet. MUPS har ingen helt klar, internasjonal definisjon. Således blir Read more »

  Utmattelsessyndrom. Kronisk tretthetssyndrom, Chronic fatigue syndrom CFS / ME (REV 022)

  Kjennetegn på kronisk utmattelsessyndrom Invalidiserende utmattelse kombinert med andre symptomer. Varighet i minst 4-6 måneder. Annen forklarende sykdom skal være ekskludert. Læringsmål REV 022. Revmatologen skal ha god kunnskap om kliniske bilder, herunder atypiske kliniske bilder, samt differensialdiagnostikk/diagnoser ved mistenkt systemisk bindevevssykdom. ICD-10 G93.9 (Uspesifisert hjernelidelse) Definisjon Kronisk tretthets syndrom er preget av invalidiserende utmattelse kombinert Read more »

  Kapillært lekkasje syndrom, Capillary leak syndrome (REV 023)

  Læringsmål REV 023. Revmatologen skal selvstendig kunne identifisere kliniske revmatologiske problemstillinger og formulere tentativ diagnose og differensialdiagnoser ved inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer. Definisjon Primært kapillær lekkasje syndrom (Capillary leak syndrome) medfører episoder med alvorlige hevelser med væskeansamling, særlig rundt muskler i armer og ben. Også symptomer fra lunger, perikard (perikardvæske), nyrer og nervesystem kan forekomme i Read more »

  DRESS syndrom, legemiddelindusert hypersensitivitetssyndrom, DiHS. (REV 023)

  Læringsmål REV 023. Revmatologen skal selvstendig kunne identifisere kliniske revmatologiske problemstillinger og formulere tentative diagnose og differensialdiagnoser ved inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer. ICD-10: L27.0 (legemiddelreaksjon) Definisjon DRESS syndrom (Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms) er en alvorlig forsinket multiorgan systemisk legemiddelreaksjon. Tilstanden omtales også som “drug-induced hypersensitivity syndrome” (DiHS). Tilstanden kan også ses blant barn Read more »

  Encefalitt, autoimmun hjernebetennelse (REV 195)

  REV 195. Revmatologen skal beherske diagnostikk og behandling av krampeanfall/epilepsi. Beherske diagnostikk av koma av ukjent årsak. Beherske diagnostikk og initial behandling ved forhøyet intrakranielt trykk. Beherske diagnostikk av truende tverrsnittslesjon. ICD-10: G04.9 Encefalitt, uspesifisert  ATC koder (for legemiddelstatistikk): Prednisolon: H02A B06  Immunsuppressive legemidler: L04A A Definisjon Ved autoimmun encefalitt er en gruppe non-infeksiøse inflammatoriske sykdommer der immunsystemet Read more »

  Fatigue, sykelig utmattelse (REV 006, REV 023)

  Læringsmål REV 006. Revmatologen skal ha god kunnskap om epidemiologi, genetikk, patogenese, sykdomsmanifestasjoner, kliniske uttrykksformer, naturlig forløp, potensielle komplikasjoner og prognose ved  RA, psoriasisartritt, aksial og perifer spondylartritt, herunder ankyloserende spondylitt. Læringsmål REV 023. Revmatologen skal selvstendig kunne identifisere kliniske revmatologiske problemstillinger og formulere tentative diagnose og differensialdiagnoser ved inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer. ICD 10: R54 Read more »

  Munnsår, orale sår, stomatitt (REV 022, REV 038)

  Kjennetegn ved orale sår Munnsår inngår i klassifikasjonskriteriene for Behcets sykdom og systemisk lupus (SLE) og kan være del av sykdomsbildet ved også andre revmatiske sykdommer eller relatert til behandlingen. Munnsår, særlig aftøs stomatitt, er imidlertid så vanlig i befolkningen at ikke-revmatiske differensialdiagnoser alltid må overveies. Læringsmål REV 022. Revmatologen skal ha god kunnskap om kliniske bilder, Read more »