ANDRE SYKDOMMER (REV 063-REV 077)

228 Noduli, revmatiske knuter i hud og underhud, subkutane noduli (REV 080)

Jan Tore Gran and Øyvind Palm

 
Læringsmål REV 080. Ha kunnskap om diagnostikk og behandling av hudmanifestasjoner ved revmatiske sykdommer, herunder legemiddelreaksjoner, maligne sykdommer, psoriasis og erythema nodosum.

ICD-10: L95.8 (revmaknute)

Definisjon

Revmaknuter på strekke-siden distalt for begge albueledd ved revmatoid artritt. Indian Dermatol Online

Nodulus betyr egentlig knute, dvs. en samling av vev. Noduli ses ved flere revmatiske sykdommer, men kan også være av differensialdiagnostisk betydning.

Ulike typer noduli

 • Angiolymfoid hyperplasi: Eosinofili, dysproteinemi, lymfadenopati
 • Benign nodulose: Yngre, ingen leddmanifestasjoner
 • Chilblain lupus: Utvikler med tiden typiske DLE plakk
 • Dermatofibrom: 3-10mm, røde/rosa/gule/brune, ømme, kan klø, distale underekstremiteter, positivt Fitzpatricks tegn (ved rynking kommer det en inndragning over knuten).
 • Erythema elevatum diutinum: Ømme, erytematøse, blå-fiolette eller brun-røde over benede prominenser, ledd-nært, histologi viser vaskulitt. Beskrevet ved SLE, lymfom, myelodysplasi, IBD, RA og relapsing polychondritt.
 • Febris rheumatica / revmatisk feber: Migrerende artritt, hjerte, nyre, eksantem
 • Fibroblastisk revmatisme: Ofte sklerodaktyli, ledd-deformiteter
 • Granuloma annulare: Utslettet utvikler annular form, granulomatøs betennelse, solitære eller multiple, legger, hender, panne, hodebunn, nates, < 4 cm, ikke smertefulle, normal overliggende hud
 • Knuckle pads (Garrods pads): Benigne fibromer over små-ledd på hender og føtter. Kan forårsakes av friksjon eller trykk. Assosiert med: Bulimi, Peyronies sykdom, Dupuytrens kontraktur, Ledderhoses syndrom (plantar fibromatose), Bart Pumphrey syndrom. Knuckle pads, Porselensnegler, Leukonychia og døvhet.
 • Multisentrisk retikulohistiocytose: Rødlig-brune, destruktiv artritt (spesielt DIP), typisk histologi, assosiert med cancer
 • Pannikulitt, Weber Christians sykdom: Ulcererende hudlesjoner
 • Polyarteritis nodosa (PAN): Ingen ekte kutan nodulose, men skyldes aneurismer
  Multisentrisk retikulohistiocytose på albuer (a) og på og omkring øret (b). 55 år gammel kvinne med sterke, generaliserte leddsmerter. Biopsi-verifisert diagnose: Multinuklære kjempeceller og histiocytter med eosinofilt cytoplasma.
 • Retikulohistiocytose
 • Revmatisk feber
 • Revmatoid artritt: Trykkutsatte steder, polyartritt, seropositive. RA-noduli i CNS er også beskrevet (Takahashi M, 2014). Illustrasjon: Jagadeesan S, Shenoy P, 2017. CC BY-NC-SA 3.0. I revmatoide knuter/noduli kan vaskulitt i små kar påvises initialt, senere kronisk granulomatøs inflammasjon. Histologisk er dermis eller subcutis involvert i periartikulære områder. Utvikling av knutene kan akselereres av metotreksat-behandling. Knutene størrelse varierer fra noen millimeter til få cm. En finner kollagen-nekrofibrose i dermis og hypodermis. Bildet er som ved granuloma annulare. Palisadeformede histiocytter, i blant ses lymfocytter, neutrofile, kjempeceller og mastceller.
 • Sarkoidose: Oftest utvikles andre organmanifestasjoner i tillegg, dype noduli
 • Sweet Syndrom (ofte cancerassosiert)
 • Urinsyregikt. Arthritis urica (tophi)
 • Diverse: Nodulær amyloidose. Xanthom. Ganglion. Epidermale cyster. NoduIært malignt melanom. infeksjoner (tbc m.m.). Multiple, evt. SLE, HIV eller leukemi

Illustrasjon albuer og øre: Shah SP, Shah AM, Prajapati SM, Bilimoria FE – Indian dermatology online journal (2011)CC BY-NC-SA 3.0

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran and Øyvind Palm is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book