ARTRITT (REV 006-REV 020)

20 Bakers cyste (popliteal cyste) (REV 063)

Bakers cyste

Jan Tore Gran and Øyvind Palm

Kjennetegn på Bakers cyste

Hevelse bak kneet.

Ofte ved leddsykdom med inflammasjon i kneet.

Kan palperes eller påvises ved ultralyd-undersøkelse.

Ved ruptur oppstår stor hevelse og økt varme/inflammasjon i legg og fot.

Læringsmål: REV 063. Revmatologen skal beherske diagnostisering av ikke-inflammatoriske ledd-, muskel- og skjelettsymptomer, og selvstendig kunne gi innledende behandling, herunder: lumbago, isjias, karpaltunnelsyndrom, Bakers cyste, entesopatier, peritendinitt, kapsulitt i skulder.

Diagnosekoder ICD-10: M71.2

Definisjon

En 58 år gammel mann med kjent gonartrose i venstre kne i 5 år. Han merket en hønseegg stor hevelse bak kneet i to måneder. Etter en vandretur i fjellet hovnet leggen opp, ble varm og øm. Ruptur av Bakers cyste med hevelse og litt rød, glinsende hud dorsalt i venstre legg.

Bakers cyste er en væskefylt poplitea-cyste som typisk er lokalisert mellom musculus semimembranosus og det mediale hodet til m. gastrocnemius bak kneet / i knehasen. Cysten kommuniserer med kneleddet hos voksne og ses ofte relatert til artritt i kne, artrose med inflammasjon eller annen årsak til hydrops. Blant barn er cysten oftere en primær tilstand forårsaket av herniert synovium med leddvæske fra kneet uten bakenforliggende annen sykdom. Illustrasjon: Kim JS, Lim SH, Hong BY, Park SY – Annals of rehabilitation medicine (2014). CC BY 3.0

Historie

Baker cyste (poplitea-cyste). Benevnt etter William M. Baker 1839-1896, engelsk kirurg på St. Bartholomew.

Patogenese

Årsaken til Bakers cyste er økt flyt av væske fra kneleddet til bursa gastrocnemio-semimembranosus i knehasen. Bakers cyste ses oftest etter belastning og skade på brusk, menisker eller annen kneskade, ved artrose, artritt (revmatoid artritt, infeksiøs/septisk artritt) eller pigmentert villonodulær synovitt. I noen tilfeller påvises ingen relatert årsak (idiopatisk).

Epidemiologi

De fleste pasientene er mellom 35 og 70 år gamle og har en relatert sykdom eller degenerative leddforandringer. Bakers cyste sees hos over 50 % av pasientene med revmatoid artritt, men også ved andre artritt-sykdommer, artrose, menisk-ruptur og tilstander som ellers forårsaker økt væske/hydrops i kneet. Blant barn er tilstanden vanligst i alderen 4-7 år.

Symptomer

Hevelse i knehasen. Følelse av stivhet i kneet er vanlig debutsymptom. Smerte bak kneet og hevelse merkes etter hvert. Hevelsen kan forsvinne dersom kneet flekteres til 45 grader (Fouchers tegn) på grunn av mindre press på cysten. Ubehag og smerte øker med aktivitet og kan hindre full ekstensjon.

Trombose. Store cyster kan komprimere de omliggende vener og medføre ødem i underekstremitetene. Bakers cyste kan vokse og strekke seg ned i leggmuskulaturen der den skaper irritasjon. Som ved dyp venetrombose eller tromboflebitt kan Homans tegn da være positivt.

Rumpert cyste. Cysten kan rumpere, særlig dersom væsken akkumulerer raskt. Innholdet vil tømme seg i leggen som iakttas som ødem og inflammasjon. Pasienten kan føle at væske renner ned i leggen. Igjen ligner symptomene på dyp venetrombose, bortsatt fra at noe mer inflammasjon er vanlig.

Nervekompresjon. Også nerver kan bli komprimerte slik at parestesier under foten og leggsmerter oppstår. Okklusjon av arteria poplitea med iskemiske smerter forekommer sjelden. Tilsvarende kan compartment-syndrom med hevelse i leggen, parestesier, redusert kraft i tær og smerter ved passiv ekstensjon av tær forekomme (Leib AD, 2021).

Undersøkelser

Klinisk. Bakers cyste kan være lett synlig når pasienten står med ekstendert kne. Ved klinisk palpasjon av knehasen ved lett flektert kne kan cysten palperes. Ved ruptur av cyste er legg og ankel hoven som ved venetrombose, men også varm og erythematøs på grunn av at leddvæsken irriterer vevet og forårsaker inflammasjon i leggen.

Laboratorium: CRP, SR, celletellinger, lever-, nyre- og thyreoidea-funksjonsprøver, elektrolytter, urinsyre, anti-CCP, ANA, borrelia-antistoff.

Bildediagnostikk. Påvises ved ultralyd eller MR dersom den kliniske undersøkelsen ikke er tilstrekkelig. Røntgen ved mistanke om artrose eller annen skjelettpatologi.

Differensialdiagnoser

Behandling

Dersom cysten ikke medfører smerte, er spesiell behandling ikke indisert. Cysten kan gå tilbake med bruk av legg-muskulatur. Ved primær sykdom i kneet (artritt, artrose) er behandling av leddsykdommen essensielt. Andre tiltak omfatter avlastning eller redusert aktivitet, analgetika og/eller NSAIDs. Aspirasjon av leddvæske og kortikosteroid-injeksjon i kneleddet har vanligvis god effekt også på cysten. Operativ behandling er sjelden indisert fordi residiv er vanlig. Artroskopisk debridement og cyste-dekompresjon eller meniskektomi kan være nyttig i noen tilfeller og foretrekkes da fremfor åpen kirurgi. 

Prognose

Residiv er vanligere blant eldre personer, ofte relatert til bakenforliggende årsak som ikke lar seg helbrede.

Litteratur

Leib AD, 2021

Frush TJ, 2015

Herman AM, 2014

License

Share This Book