BINDEVEVSSYKDOMMER (REV 021-033)

50 Organmanifestasjoner ved systemiske bindevevssykdommer (REV 030)

Jan Tore Gran and Øyvind Palm

Læringsmål REV 030. Revmatologen skal ha god kunnskap om organmanifestasjoner ved inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer.

Systemiske bindevevssykdommer kjennetegnes ved at flere organer kan angripes, til dels samtidig. Mulige manifestasjon er beskrevet i kapitlene om de respektive sykdommene i Kompendiet.

Blant de vanligste organ-manifestasjonene ved systemiske bindevevssykdommer er:

Blodårer

Vaskulitter er omtalt i en egen del av boken

GI-trakt

Mer om gastrointestinale manifestasjoner i eget kapittel

Hjerte

Vennligst les om hjertet og revmatisk sykdom i eget kapittel

Hud

Vennligst les om hud-manifestasjoner ved revmatiske sykdommer i eget kapittel

Ledd (artritt eller artralgi)

Vennligst les om artritt ved systemiske bindevevssykdommer i eget kapittel

Lunger

Vennligst les om lunger og revmatisk sykdom i eget kapittel

Muskler

Nervesystem

Vennligst se også nervesystemet og revmatisk sykdom i eget kapittel

Nyrer

Vennligst les om nyrer og revmatisk sykdom i eget kapittel

Øyne  og munn

Vennligst les om øyet ved revmatiske sykdommer i eget kapittel

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran and Øyvind Palm is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book