BINDEVEVSSYKDOMMER (REV 021-033)

49 Organmanifestasjoner ved systemiske bindevevssykdommer (REV 030)

Jan Tore Gran and Øyvind Palm

Læringsmål REV 030. Revmatologen skal ha god kunnskap om organmanifestasjoner ved inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer.

Blant de vanligste organ-manifestasjonene ved systemiske bindevevssykdommer er:

Ledd (artritt eller artralgi)

Vennligst les om artritt ved systemiske bindevevssykdommer i eget kapittel

Muskler

Hud

Vennligst les om hud-manifestasjoner ved revmatiske sykdommer i eget kapittel

Øyne  og munn

Vennligst les om øyet ved revmatiske sykdommer i eget kapittel

Hjerte

Vennligst les om hjertet og revmatisk sykdom i eget kapittel

Lunger

Vennligst les om lunger og revmatisk sykdom i eget kapittel

Nyrer

Vennligst les om nyrer og revmatisk sykdom i eget kapittel

GI-trakt

Mer om gastrointestinale manifestasjoner i eget kapittel

Blodårer

Vaskulitter er omtalt i en egen del av boken

Nervesystem

Vennligst se også nervesystemet og revmatisk sykdom i eget kapittel

License

Share This Book