VASKULITT (REV 034-052)

66 Klinisk undersøkelse ved vaskulitt. Planlegging og klinisk utførelse (REV 037)

Jan Tore Gran and Øyvind Palm

Læringsmål REV 037. Revmatologen skal beherske planlegging og utførelse av målrettet revmatisk klinisk undersøkelse av relevante organ som ledd, øye, hud og indre organer.

Vaskulitt-sykdommer er heterogene systemsykdommer med inflammasjon i blodkar. En kan dele vaskulitter inn ca. 30 ulike vaskulittsykdommer (Jeanette JC, 2013). De deler kliniske sykdomstegn, abnormale laboratorie- og histologiske forandringer. Sykdommene begynner ofte med uspesifikke symptomer, men i forløpet kan vaskulittene medføre stenoser, okklusjon, tromboemboli eller ruptur i blodkar, slik at mange organer kan affiseres. Sykdomsbildet blir dermed komplisert og krever en systematisk tilnærming. Diagnostisering er en sammensatt oppgave der anamnese og klinisk undersøkelse suppleres med laboratorieprøver, bildediagnostikk og biopsi. Klassifikasjonskriterier kan også være til hjelp, men i mindre grad i tidlige sykdomsstadier.

Planlegging. Opptak av anamnese, gjennomføring av klinisk undersøkelse og rekvirering av supplerende undersøkelser bør gjøres etter en plan. En bør kartlegge symptomer på manifestasjoner i ulike organer og spesifisere objektive funn ut i fra klinisk undersøkelse og supplerende diagnostikk (blod- og urin, bilde-diagnostikk og vevsprøver).

-Anamnesen bør være generell og kartlegge både tegn til påvirket allmenntilstand som feber, nattesvette og uforklart vekttap. Ved mistanke om vaskulitt kan en etterspør aktuelle symptomer ut i fra om en forventer vaskulitt i små-, mellomstore eller store kar i små- og mellomstore kar i henhold til klassifikasjon av vaskulitter.  Symptomer som inngår i klassifikasjonskriteriene for mistenkt sykdom/sykdomsgruppe kan være nyttige å vurdere. Ved kontroll av pasienter med tentativ diagnose er det viktig å klargjøre på hvilket grunnlag diagnosen er etablert og sykdomsforløp.

-Klinisk kan en målrettet vurdere allmenntilstand, undersøke vaskulitt-tegn fra små- og mellomstore kar, samt storkarsvaskulitt. Auskultasjon av hjerte og lunger, palpasjon av abdomen, vurdering av hud, ledd, øyne, nervesystem og indre organer kan følge mønster for en generell indremedisinsk anamnese og undersøkelse som grunnlag for en helhetlig vurdering. Også blodtrykk i begge overekstremiteter, distal puls, arterielle stenoselyder på hals, thoraks og i abdomen hører med ved mistanke om vaskulitt i store kar.

Organmanifestasjoner. Noen typiske vaskulitt-relaterte funn kan gjøres; 

-Laboratorieprøver kan omfatte CRP, SR, Hb, leukocytter med differensialtelling, trombocytter, elektrolytter, lever-, nyre- og thyreoidea-funksjonsprøver, amylase, glukose, LD, IgG, IgM, IgA, serumelektroforese og kryoglobuliner og immunologiske prøver (se nedenfor). Urin-stiks.

-Immunologiske prøver: ANA, anti-DNA (differensialdiagnostisk mot SLE og annen systemisk bindevevssykdom), ANCA (subgruppene PR3 og MPO er av betydning).

-Bildediagnostikk som CT thoraks og abdomen, CT eller MR- angiografi kan være aktuelt ved mistanke om stenoser, okklusjoner eller aneurismer. Ved behov for å kartlegge utbredelse av inflammasjon kan PET/CT være nyttig. Ultralyd av halskar kan påvise veggfortykkelser, stenoser okklusjoner og retrograd fylning av a. vertebralis ved subclavian steal syndrom (ved Takayasus), samt vise tegn til aterosklerose.

-Biopsi av angrepet organ er ønskelig for om nødvendig å sikre diagnosen vaskulitt.

Vennligst les mer i kapittel om utredning av organmanifestasjoner (REV 040).

Litteratur

Ponte C, 2018

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran and Øyvind Palm is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book