VASKULITT (REV 034-052)

66 Klinisk undersøkelse ved vaskulitt. Planlegging og klinisk utførelse (REV 037)

Jan Tore Gran and Øyvind Palm

Læringsmål REV 037. Revmatologen skal beherske planlegging og utførelse av målrettet revmatisk klinisk undersøkelse av relevante organ som ledd, øye, hud og indre organer.

Vaskulitt-sykdommer (vaskulitt) er en heterogen gruppe systemsykdommer med inflammasjon i blodkarveggene. Det finnes ca. 30 ulike vaskulittsykdommer som deler kliniske sykdomstegn og abnorme laboratorie- og histologiske forandringer (Jeanette JC, 2013). Sykdommene begynner ofte med uspesifikke symptomer, men kan i forløpet medføre stenoser, okklusjon, tromboemboli eller ruptur i blodkar, slik at mange organer kan affiseres. Sykdomsbildet blir dermed komplisert og krever en systematisk tilnærming. Diagnostisering er en sammensatt oppgave der anamnese og klinisk undersøkelse suppleres med laboratorieprøver, bildediagnostikk og biopsi. Klassifikasjonskriterier kan også være til hjelp, men i mindre grad i tidlige sykdomsstadier.

Undersøkelser

Opptak av anamnese, gjennomføring av klinisk undersøkelse og rekvirering av supplerende undersøkelser bør gjøres etter en plan og baseres på anamnese, klinisk undersøkelse, laboratorieprøver, bildediagnostikk og biopsi. .

-Anamnesen bør være generell og kartlegge både tegn til påvirket allmenntilstand som feber, nattesvette og uforklart vekttap, samt spesifikke symptomer relatert til vaskulitt i små-, mellomstore eller store kar i små- og mellomstore kar. Symptomer som inngår i klassifikasjonskriteriene for mistenkt sykdom/sykdomsgruppe kan være nyttige å vurdere. Ved kontroll av pasienter med tentativ diagnose er det viktig å klargjøre på hvilket grunnlag diagnosen er etablert og sykdomsforløp.

-Klinisk undersøkelse kan målrettet vurdere allmenntilstand, undersøke vaskulitt-tegn fra små- og mellomstore kar, samt storkarsvaskulitt. Undersøkelsen kan følge mønster for en generell indremedisinsk anamnese og undersøkelsesom grunnlag for en helhetlig vurdering. Dette inkluderer auskultasjon av hjerte og lunger, palpasjon av abdomen, vurdering av hud, ledd, øyne, nervesystem og indre organer. Ved mistanke om vaskulitt i store kar bør også blodtrykk i begge overekstremiteter, distal puls, arterielle stenoselyder på hals, thorax og i abdomen vurderes.

Organmanifestasjoner. Noen typiske vaskulitt-relaterte funn kan gjøres ved klinisk undersøkelse:

-Laboratorieprøver kan omfatte CRP, SR, Hb, leukocytter med differensialtelling, trombocytter, elektrolytter, lever-, nyre- og thyreoidea-funksjonsprøver, amylase, glukose, LD, IgG, IgM, IgA, serumelektroforese og kryoglobuliner og immunologiske prøver (se nedenfor). Urin-stiks.

-Immunologiske prøver: ANA, anti-DNA (differensialdiagnostisk mot SLE og annen systemisk bindevevssykdom), ANCA (subgruppene PR3 og MPO er av betydning).

Bildediagnostikk som CT thoraks og abdomen, CT eller MR- angiografi kan være aktuelt ved mistanke om stenoser, okklusjoner eller aneurismer. Ved behov for å kartlegge utbredelse av inflammasjon kan PET/CT være nyttig. Ultralyd av halskar kan påvise veggfortykkelser, stenoser okklusjoner og retrograd fylling av a. vertebralis ved subclavian steal syndrom (ved Takayasus), samt vise tegn til aterosklerose.

-Biopsi av angrepet organ er ønskelig for om nødvendig å sikre diagnosen vaskulitt.

Vennligst les mer i kapittel om utredning av organmanifestasjoner (REV 040).

Litteratur

Ponte C, 2018

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran and Øyvind Palm is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book