VASKULITT (REV 034-052)

100 Pannikulitt (REV 038)

Jan Tore Gran and Øyvind Palm

Kjennetegn på pannikulitt

Smertefulle eller ømme, ofte rød-fiolette (inflammerte) knuter i fettvev.

Ulcerasjoner er uvanlig

Læringsmål REV 038. Revmatologen skal ha god kunnskap om differensialdiagnostikk/diagnoser ved samtidige symptomer fra multiple organer/vev ved systemiske vaskulittsykdommer.

Diagnosekoder ICD-10: M79.3

ATC koder (for legemiddelstatistikk): Prednisolon: H02A B06  Immunsuppressive legemidler: L04A A.

Definisjon

Pannikulitt (ved pankreas-cancer) hos en 84 år gammel mann som debuterte med epigastrie-smerter, vekttap, polyartritt og subkutane knuter (pannikulitt)

En inflammatorisk reaksjon i det subkutane fettvevet. Pannikulitt kan forårsakes av en rekke sykdommer, inklusiv SLE (lupus profundus).

Erythema nodosum er den vanligste formen for pannikulitt (Blake T, 2014), enten den er idiopatisk eller assosiert med sarkoidose, Yersinia, Tbc, inflammatorisk tarmsykdom eller pankreatitt.

Mesenteriell pannikulitt er en mindre kjent type som har uspesifikke symptomer og uklar etiologi (Buragina G, 2019; Lindland ES, 2003) (vennligst les mer nedenfor).  Illustrasjon: Chee C – Journal of medical case reports (2009). CC BY 3.0

Symptomer

Pannikulitt mistenkes ved smertefulle, dype lesjoner oppstår i fettvev. Pannikulitt kan histopatologisk inndeles i ulike typer.

Lobulær pannikulitt

 • Alfa-1 antitrypsin mangel
 • Cytofagisk pannikulitt (Obs! T-celle lymfom)
 • Eosinofil pannikulitt (etter insektsstikk)
 • Kalsifiserende pannikulitt
 • Kortikosteroid utløst
 • Kuldeindusert (Popsicle /is pannikulitt, oftest hos små barn som har spist is på pinne)
 • Lipodystrofi
 • Pankreas-pannikulitt: fettnekrose, klinisk og biokjemisk affeksjon av pankreas
 • Selvpåførte skader i fettvev
 • Skleroserende pannikulitt: oftest på grunn av kronisk venes insuffisiens i underekstremitetene, (“inverted wine bottle”)
 • Subkutan granulomatose (Rothman-Makais syndrom)
 • Systemisk bindevevssykdom
 • Traume
 • Weber Christians sykdom: Residiverende lobulær pannikulitt med fettnekrose

Septal pannikulitt

 • Blandet pannikulitt
 • Erythema nodosum (Miescher mikrogranulomer)
 • Lupus pannikulitt
  • Hos 3 % av SLE pasienter
  • Ansikt, hodebunn, øvre thoraks, glutealt
 • Villanovas sykdom

Pannikulitt med vaskulitt

Mesenterial pannikulitt

Mesenterial pannikulitt er en sjelden kronisk inflammatorisk tilstand som involverer mesenterium, sjeldnere omentum og mesocolon. Etiologien er uklar, men mesenterial pannikulitt er assosiert med tilstander som abdominal kirurgi, mesenterial iskemi, traume, fedme, cancer og abdominale inflammatoriske sykdommer. Symptomene er abdominale smerter, obstipasjon, diare og dyspepsi (Buragina G, 2019).

Laboratorieprøver

Ved klinisk mistanke tas halsprøve på streptokokker, IGRA-test bør tbc og rtg. eller CT thoraks for sarkoidose / tbc -tegn. Pankreas-lipase / amylase og α1-anti-trypsin.

Pannikulitt med inflammasjon i fettvev ved pankreatitt.

Vevsprøve

Biopsi er ikke nødvendig ved typisk erythema nodosum, men kan være nyttig i andre tilfeller. Ev. biopsi må omfatte subcutis. Histologisk bilde viser pannikulitt med karakteristisk nekrose i fettvev.

Histologien kan si noe om sykdomsstadiet: Neutrofile leukocytter ses tidlig, etterfulgt av makrofag infiltrasjon og granulom-dannelse. Fibrose indikerer sent stadium. Illustrasjon: Bednarek A, Bartoszak L, Samborski W – Postȩpy dermatologii i alergologii (2015). CC-BY-NC-SA 4.0.

Behandling

Avhengig av utløsende årsak. Symptomatisk kan NSAIDs være aktuelt. Kortikosteroider i uttalte tilfeller. DMARDs bare i residiverende, vanskelige forløp.

Litteratur

Velasco ML, 2018

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran and Øyvind Palm is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book