ANDRE SYKDOMMER (REV 063-REV 077)

179 De Quervains tendinitt/senebetennelse (radial styloid tenosynovitt)

Øyvind Palm

Læringsmål: REV 063. Revmatologen skal beherske diagnostisering av ikke-inflammatoriske ledd-, muskel- og skjelettsymptomer, og selvstendig kunne gi innledende behandling, herunder: lumbago, isjias, karpaltunnelsyndrom, Bakers cyste, entesopatier, peritendinitt, kapsulitt i skulder.

ICD-10: M64.5

Definisjon

De Quervains tendinitt medfører smerter i tommelens strekkesener nær håndleddet. Tilstanden kjennetegnes ved fortykkelse og lokalisert inflammasjon i seneskjeden omkring abductor pollicis longus og extensor pollicis brevis der senene passerer gjennom en fibro-ossøs kanal langs radialt ved håndleddet.

Historie

Tilstanden har fått navnet etter den sveitsiske kirurgen Fritz de Quervain, sveitsisk lege (1868-194) som beskrev tilstanden i 1895. Han er også kjent for tilstanden de Quervains thyreoiditt.

Forekomst

Sykdommen ses oftest blant voksne kvinner. Klassisk er unge mødre som overbelaster i forbindelse med omsorgen for nyfødte barn. Prevalensen er estimert til 0.5% blant menn og 1.3% blant kvinner med høyest forekomst i 40-50 årene (Walker-Bone K, 2004).

Sykdomsårsak

De Quervains tendinitt utløses oftest av overbelastning over tid, for eksempel i et belastende yrke eller ved sport (golf, tennis). Tilstanden kan også debutere 1-2 måneder etter fødsel, relatert til omsorgen for barnet. De betente senene er abduktor pollicis longus og extensor pollicis brevis.

Symptomer

Stikkende smerte over tommel og håndledd svarende til to av tommelens sener. Smerter ved bevegelse og belasting og trykk mot senen ved håndleddet. Smerten kan stråle ut i underarmen. Symptomene kan medføre at hånden trenger nesten total avlastning i en periode. Typisk vil sykdommen utløse smerte når en vil skru lokket av et glass.

Diagnose

Diagnosen er klinisk. Sykehistorie og typiske smerter ved palpasjon langs senene ved undersøkelse. Ved Finkelsteins test flekteres tommelen og holdes i en knyttet hånd, noe som utløser en skarp smerte ved at de angrepne sener strekkes. Bildediagnostikk som røntgen eller ultralyd kan gjøres for differensialdiagnostisk å skille fra artrose i CMC-1 leddet proksimalt for tommelen.

Differensialdiagnoser

Behandling

De Quervains tendinitt behandles primært med avlastning. Det finnes ulike ortoser (via ergoterapeut) som kan være til stor hjelp i noen uker. Ibux gel eller tilsvarende NSAIDs salve/krem kan påføres huden over smerten. Mot symptomer kan lette smertestillende tabletter (paracetamol, NSAIDs) også brukes. Enkelte har nytte av kortisoninjeksjon i seneskjeden. Det er sjelden nødvendig med operasjon (Huissede BMA, 2014).

Prognose

Denne senebetennelsen er ikke symptom på annen bakenforliggende sykdom. Imidlertid varer tilstanden mange uker eller flere måneder til tross for behandling.

Litteratur

License

Share This Book