ANDRE SYKDOMMER (REV 063-REV 077)

162 DRESS syndrom, legemiddelindusert hypersensitivitetssyndrom, DiHS. (REV 023)

Øyvind Palm

Læringsmål REV 023. Revmatologen skal selvstendig kunne identifisere kliniske revmatologiske problemstillinger og formulere tentative diagnose og differensialdiagnoser ved inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer.

ICD-10: L27.0 (legemiddelreaksjon)

Definisjon

DRESS etter tbc-behandling hos en 68 år gammel filippinsk mann. Blodprøver viste ny eosinofili og forhøyede leverenzymer. Vellykket behandlet med kortikosteroider på hud og systemisk (prednisolon). Illustrasjon: Kaswala DH  Journal of family medicine and primary care (2013). CC BY-NC-SA3.0.

DRESS syndrom (Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms) er en alvorlig forsinket multiorgan systemisk legemiddelreaksjon. Tilstanden omtales også som “drug-induced hypersensitivity syndrome” (DiHS). Tilstanden kan også ses blant barn (Mori F, 2019). Klinisk må DRESS skilles fra systemisk lupus (SLE) og andre former for akutt systemisk bindevevssykdom som initialt kan ha lignende symptomer (Calle AM, 2023).

Epidemiologi

Insidensen er mellom en blant 1000 og en blant 10.000 eksposisjoner. DRESS ses oftest hos kvinner (Sharizadeth S, 2020). Også bant kan angripes (Mori F, 2019).

Sykdomsårsaker

Blant de vanligste utløsere er aromatiske antiepileptika, særlig karbamazepin (Tegretol), men også allopurinol, sulfonamider, beta-lactam antibiotika, vancomycin, sulfoner (dapson), virus-midler, NSAIDs, allopurinol og TNF-hemmere  (Radic M, 2012; Calle AM, 2023). I alt er mer enn 50 medikamenter rapportert som årsak til DRESS (Cacub B, 2011).

Symptomer og undersøkelsesfunn

Symptomer på DRESS utvikles typisk 2-8 uker etter bruk av utløsende medikament. Ny eksponering for samme medikament kan utløse symptomer allerede i løpet av 24 timer. Varigheten av symptomene kan være uker-måneder etter at utløsende medikament er fjernet (Sharizadeth S, 2020).

Allmenntilstand en påvirkes med feber (90%)og lymfeknutesvulst (50%)

Hud-symptomer omfatter morbilliformt, småprikket, rødt eksantem med pustler, kløende lesjoner og/eller blemmer. Ansiktet, overkroppen og ekstremiteter angripes oftest.

Indre organer som påvirkes er lever (hepatitt, 75%), nyrer (interstitiell nefritt, 30%) og pankreas (pankreatitt). Lunge-symptomer omfatter hoste, dyspne forårsaket av pneumonitt eller livstruende ARDS. Hjertemanifestasjonene kan være perikarditt eller myokarditt

CNS kan angripes i form av encefalitt og aseptisk meningitt .

Hematologisk ses leukocytose med hypereosinofili (95%)

Revmatologisk er artralgi vanlig, artritt og myositt sjeldnere.

Gastroenterologisk forekommer kolitt.

Diagnose

RegiSCAR scorings-system kan brukes diagnostisk (Hung S.-I , 2005)

1. Akutt eksantem
2. Mistenkt reaksjon på legemiddel
3. Sykehusinnleggelse
4. Feber (>38 °C)
5. Hematologisk unormale funn (minst en av følgende)
 a. Lymfocytter over eller under normalt
 b. Trombocytopeni
 c. Eosinofili
6. Manifestasjoner i mer enn ett indre organ
7. Forstørrede lymfeknuter i mer enn to regioner

De første tre punktene er nødvendige for diagnosen i tillegg til tre av de fire øvrige. 2-3 mulig: mulig DRESS; 4-5 sannsynlig; 6 eller flere: Sikker diagnose (Kardaun SH, 2007).

Annet: biopsi fra hud, lymfeknuter, nyrer, lever kan utelukke andre tilstander (Charmorro-Parjevo N, 2018)

Differensialdiagnoser

De ulike manifestasjonene ved DRESS syndrom medfører at mange differensialdiagnoser kan tas i betraktning. Disse omfatter (Wikidoc):

Behandling

Prognose

Forløpet er individuelt forskjellig. Samlet sett har DRESS en estimert mortalitet på ca. 3,8%. Dødsårsaker er oftest leversvikt etter fulminant hepatitt med levernekrose. Prognostisk ugunstige faktorer er trombocytopeni, pancytopeni, leukocytose, koagulopati, nyresykdom og minocyklin eller allopurinol som utløsende årsak (Calle AM, 2023).

Litteratur

Calle AM, 2023

Sharizadeth S, 2020

Shiohara T, 2019

Cacub B, 2011

License

Share This Book