ANDRE SYKDOMMER (REV 063-REV 077)

Dupuytrens kontraktur.

Denne delen inneholder følgende kapitler med lenker til aktuelle kapitler i Kompendium i Revmatologi:

Læringsmål REV 063-REV 077

En rekke inflammatoriske sykdommer har autoimmun patogenese, er systemisk multiorgan-sykdommer som ofte medfører revmatiske symptomer. Mange av disse responderer på antirevmatiske legemidler. Revmatologer er derfor ofte involvert i diagnostisering, behandling og oppfølging. Illustrasjon: Bilde til høyre: Chan SW, Vorobiof DA – Journal of medical case reports (2015)CC .BY 4.0

REV 063 Ikke-inflammatoriske ledd-, muskel og skjelettsymptomer. Innledende behandling

REV 064 Differensialdiagnostikk av muskel-skjelettsykdommer

 • Ha god kunnskap om differensialdiagnostikk ved symptomer fra muskel- skjelettsystemet.

REV 065 Artrose. Bildediagnostikk og henvisningspraksis

 • Beherske diagnostikk og behandling av degenerative leddsykdommer/artrose, med ultralyd og annen relevant bildediagnostikk, samt kjenne til kriterier for å henvise til annen relevant spesialist.

REV 066 Artrose Behandling

 • Selvstendig kunne igangsette medikamentell behandling ved artrose, og ha kunnskap om og kunne henvise til ikke-medikamentell behandling av artrose.

REV 067 Krystallartritter

 • Selvstendig kunne gjenkjenne og igangsette aktuell behandling av krystallartritter, herunder urinsyregikt og kalsiumpyrofosfatartritt.

REV 068 Arthritis urica (Urinsyregikt) og komorbiditet

 • Beherske igangsetting av behandling og oppfølging av pasient med arthritis urica og betydelig kompliserende komorbiditet.

REV 069 Urinsyrekrystaller og kondrokalsinose krystaller; mikroskopi av leddvæske

 • Beherske utførelse av mikroskopi av leddvæske med tanke på undersøkelse for urinsyrekrystaller og chondorcalcinosekrystaller.

REV 070 Smertetilstander

 • Beherske diagnostikk og behandling av kroniske ikke-inflammatoriske smertetilstander.

REV 071 Fibromyalgi

 • Selvstendig kunne diagnostisere fibromyalgi og gi behandlingsråd til primærhelsetjenesten.

REV 072 Regionalt Smertesyndrom

 • Ha kunnskap om og under supervisjon bidra til diagnostikken ved regionalt smertesyndrom.

REV 073 Metabolske tilstander i revmatologi

 • Ha god kunnskap om aktuell behandling av metabolske tilstander assosiert med revmatisk sykdom, herunder hemokromatose og andre beinsykdommer.

REV 074 Løfgrens syndrom og annen sarkoidose

 • Selvstendig kunne gjenkjenne og igangsette diagnostikk og behandling ved Løfgrens syndrom. Selvstendig kunne gjenkjenne andre sykdomsmanifestasjoner ved sarkoidose og henvise til relevant spesialist.

REV 075 Primær-tumorer, leddnære

 • Selvstendig kunne oppdage primærtumorer i ledd og leddnære strukturer.

REV 076 Autoinflammatoriske sykdommer

 • Ha god kunnskap om autoinflammatoriske sykdommer som kronisk residiverende multifokal aseptisk osteomyelitt, familiær middelhavsfeber og andre autoinflammatoriske febersykdommer.

REV 077 Septisk artritt

Selvstendig kunne gjenkjenne septisk artritt, og bistå i diagnostikk og behandling av tilstanden.

Andre revmatiske og relaterte sykdommer (alfabetisk)

114. Algodystrofi, Refleksdystrofi, Komplekst regionalt smertesyndrom CRPS (REV 070, REV 072)

115. Amyloidose (REV 073)

116. Artritt-Dermatitt syndrom (BADAS)

117. Artrose, osteoartrose (REV 065, REV 066)

118. Bakers cyste (popliteal cyste) (REV 063)

119. Cøliaki, glutenintoleranse og Revmatisk sykdom (REV 155)

120. Diabetes mellitus, Diabetisk hånd

121. Differensialdiagnoser (REV 023, REV 038, REV 056, REV 064)

122. DISH, Diffus Idiopatisk Skjelett Hyperostose (Forestier -Rotes -Querol sykdom) (REV 065)

123. Dupuytrens kontraktur, palmar fibromatose (REV 063)

124. Ehlers-Danlos Syndrom (EDS). Hypermobilitet (REV 063-REV 76)

125. Entesopati / Entesitt (REV 063)

126. Erythema nodosum (knuterosen)

127. Erythromelalgi (REV 080)

128. Fabrys sykdom (REV 073)

129. Fibromatose, Fibroblastisk Revmatisme (REV 063, REV 073)

130. Fibromyalgi (REV 071)

131. Frozen Shoulder, Adhesiv kapsuslitt (REV 063)

132. Gastrointestinal (GI) sykdom (munn-mage-tarm) og revmatiske manifestasjoner (REV 151-REV 161)

133. Hemokromatose

134. Hjerte-manifestasjoner ved Revmatiske sykdommer, aterosklerose, arytmier, endokarditt, myokarditt, Takotsubo, (REV 110-124)

135. Histiocytose. Langerhans, Erdheim-Chesters, Multisentrisk retikulohistiocytose, Rosai-Dorfman (REV 063, REV 073)

136. HIV og Revmatisk sykdom (REV 183)

137. Hud-/ kutane manifestasjoner ved revmatiske sykdommer (REV 080)

138. Immunsvikt: ervervet (sekundær) (REV 183) og primær immunsvikt (REV 056)

139. IgG4 Relatert sykdom (multifokal fibrosklerose) (REV 073)

140. Interstitiell pneumoni med autoimmune kjennetegn/features (IPAF) (REV 021, REV 125)

141. Kalsinose, Calcinose, subkutan kalk

142. Karpaltunnel syndrom, Carpal tunnel syndrom, Canalis carpi (REV 063)

143. Lungeblødning og Hemoptyse. Pulmonal kapillaritt (REV 029, REV 045, REV 096, REV 125)

144. Lunger og Revmatisk sykdom. Pulmonale manifestasjoner. NSIP, UIP, Lungecyster (REV 125-REV 131)

145. Malignitet /Kreft og revmatiske sykdommer. Sjekkpunkthemmere (REV 075, REV 201, REV 200)

146. Marfans syndrom (REV 063, REV 076)

147. Metabolske og endokrine tilstander med revmatologiske symptomer (REV 073, REV 162-167 )

148. Myopatier (non-inflammatoriske). Muskeldystrofier, Infeksiøs myopati, Toksisk myopati, Metabolsk myopati, Mitokodrie-myopati (REV 073, REV 022)

149. Muskelsmerter / myalgi og muskelsvakhet: Differensialdiagnoser (REV 021, REV 034, REV 064, REV 070, REV 071)

150. Myopati ved Lipidsenkende medikamenter. Statinmyopati (REV 022, REV 073, REV 082)

151. Nevrologiske manifestasjoner ved revmatisk sykdom. Nervesykdommer (REV 194- REV197)

152. Noduli, revmatiske knuter i hud og underhud (subkutant)

153. Nyrer og Revmatisk sykdom (REV 027, REV 132-REV 149)

154. Osteoporose og osteomalasi / rakitt (REV 165, REV 167)

155. Paget Sykdom (Osteitis deformans) (REV 073)

156. Paratyreoidea-sykdommer

157. Perikarditt ved revmatisk sykdom (REV 117)

158. Pigmentert Villonodulær Synovitt (REV 064, REV 075)

159. Pleuritt og Pleuravæske (REV 129)

160. POEMS Syndrom (REV 023, REV 189, REV 197)

161. Polynevropati (REV 197)

162. Porfyri

163. Pulmonal hypertensjon (PH), Pulmonal Arteriell Hypertensjon (PAH) (REV 123)

164. Raynauds Fenomen (REV 022)

165. Relapsing / residiverende polykondritt (REV 023)

166. Retroperitoneal fibrose (REV 038, REV 144)

167. Rhabdomyolyse, rabdomyolyse (REV 023, REV 144)

168. Ryggsmerte og Nakkesmerte. Lumbago, Prolaps og Isjas (REV 063, REV 064)

169. SAPHO syndromet, (Synovitt – Akne- Pustulose – Hyperostose – Osteomyelitt). CRMO. (REV 006, REV 056, REV 080)

170. Sarkoidose (REV 074, REV 080)

171. Schnitzlers syndrom (REV 076, REV 080, REV 189)

172. Smertetilstander, non-inflammatorisk revmatisk smerte (REV 070)

173. Stiff person syndrom, stiff man syndrom (REV 038, REV 197)

174. Sweets syndrom (akutt febril neutrofil dermatose) (REV 038, REV 080, REV 201)

175. Thyreoidea sykdommer, hypothyreose, Hashimotos, hyperthyreose, Graves

176. Triggerfinger (stenoserende tendosynovitt, digitus saltans)

177. Vogt-Koyanagi-Harada syndrom (REV 038, REV 080, REV 197)

178. Whipples sykdom (REV 008, REV155)

179. Øre-, nese- og hals manifestasjoner ved revmatisk sykdom (REV 021, REV 030, REV 038, REV 073)

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm, Ragnar Gunnarsson og Jan Tore Gran is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book