TILLEGG

256 Lungefunksjonsunders√łkelser / lungefunksjonstester, LFT (REV 126)

√ėyvind Palm and Jan Tore Gran

Læringsmål: REV 126. Revmatologen skal ha god kunnskap om indikasjon, nytte og begrensninger av PEF-måling og spirometri. Selvstendig kunne tolke flow-volumkurve og spirometri.

Definisjon

Lungevolum. Kapwatt at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Lungefunksjonstester (LFT) er basisunders√łkelser n√•r pasienten har lungesykdom eller dyspne av ukjent √•rsak (Ruppel G, 2012). De er dermed viktige unders√łkelser hos pasienter med kjent eller mistenkt lungemanifestasjon av revmatiske sykdommer. Spirometri er en undergruppe av LFT og m√•ler mengde (volum) luft som pustes ut og str√łmningshastigheten (flow) til denne luften. Spirometri er derfor best egnet til √• vurdere obstruktiv lungesykdom som astma og KOLS (Jeremy D, 2014). Vurdering av lungefunksjonen ved revmatiske sykdommer krever supplerende informasjon om lungenes evne til oksygenopptak. Denne m√•les indirekte ved DLCO (carbon monoxide diffusing capacity) som krever mer avansert utstyr, oftest p√• lungeavdelinger i sykehus.

Tolkning

Resultatene av lungefunksjonsunders√łkelser oppgis delvis som absolutte verdier og som % av forventet verdi. Ved den siste sammenliknes oppn√•dde resultater med det som er gjennomsnittet i befolkningen justert for alder, kj√łnn og h√łyde, men ikke for etnisitet. Normal lungefunksjon defineres som 80% eller mer av forventet verdi. En endring defineres som >10% forskjell mellom to m√•linger.

Lungevolum (TLC = total lung capacity) består av Residual volum (RV) og Vitalkapasitet (VK).

 • Restriktiv lidelse: VK er nedsatt. RV uendret eller redusert
 • Emfysem: VK uendret, RV √łkt

Gassdiffusjonskapasitet (DLCO, TLCO) m√•ler en rekke faktorer som bl.a. ventilasjonen, blanding og diffusjon av gasser, gasstransport over alveolmembranen, blanding og diffusjon i alveol√¶r-kapill√¶rene og sirkulasjonen mellom lungekretsl√łpet og det systemiske kretsl√łpet. Test-resultatene er avhengig av pasientens innsats og samarbeid.

Vokabular

 • DLCO¬†¬† Gass-opptak (carbon monoxide diffusing capacity)
 • FEV1 ¬†¬† Maksimal ekspirasjonsvolum p√• ett sekund (forced expiratory volume in 1 s)
 • FVC ¬†¬†¬†¬†¬† Maksimal vital kapasitet (forced vital capacity)
 • KCO ¬†¬†¬†¬† Carbon monoxide transfer coefficient
 • RV ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Residual-volum
 • TLC ¬†¬†¬†¬†¬† Total lunge kapasitet (capacity)
 • VA ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Alveol√¶rt volum

Monitorering med LFT

De fleste systemiske bindevevssykdommer (s√¶rlig ved systemisk sklerose og antisyntetase syndromet), noen vaskulitter (ANCA-vaskulitter) og revmatoid artritt kan v√¶re beheftet med progredierende lungesykdom. Initial m√•ling av lungefunksjonen i tillegg til radiologiske unders√łkelser (s√¶rlig HRCT) av lunger er nyttig for senere sammenligning i forl√łpet. Ved behov kan en serie med LFT si mye om utvikling eller stagnasjon av lunge-manifestasjoner, uten √• belaste pasienten med radiologisk str√•ling. Det har lenge v√¶rt kjent at LFT er bedre i monitorering enn r√łntgen thoraks (Keogh BA, 1980). Den prognostiske verdien av LFT ved revmatisk sykdom er best unders√łkt for systemisk sklerose. Det er der vist at DLCO <40%, FVC < 60% og en restriktiv FEV1/FVC ratio p√• >0,7 predikerer √łkt mortalitet (Morgan C, 2003). Basert p√• LFT kan pasienter med progresjon utredes n√¶rmere eller behandles mer intensivt og uansett f√łlges tett som en risiko-gruppe.

 • Lungevolum (TLC = Total Lung Capacity) bestemmes av Residual Volum (RV) og Vital-Kapasitet (VK).
 • Restriktiv lidelse: VK er nedsatt. RV uendret eller redusert. FEV1/FVC ratio >0,7
 • Obstruktiv lungesykdom: FEV1/FVC ratio <0,7
 • Emfysem: VK uendret, RV √łkt

Gassdiffusjonskapasitet (DLCO) m√•ler en rekke faktorer som bl.a. ventilasjonen, blanding og diffusjon av gasser, gasstransport over alveolmembranen, blanding og diffusjon i alveole-kapill√¶rene og sirkulasjonen mellom lungekretsl√łpet og det systemiske kretsl√łpet. Test-resultatene er ikke minst avhengig av pasientens innsats og samarbeid.

Lunge-manifestasjoner (tilpasset etter Wells AU, 2007)
Lungesykdom Lungefunksjon DLCO Oksygenmetning i ro
Lungefibrose Restriktiv Redusert Hypoksi ved langt-kommet sykdom
Vaskulær lungesykdom Normal Redusert Hypoksi i ro ved moderat pulmonal hypertensjon
Bronkiektasier Blandet eller obstruktiv Variabel Hypoksi i ro i endestadium
Ekstrapulmonal Restriktiv lav eller normal Hyperkapni ved respirasjonssvikt, men oksygen normal
Alveol√¶r bl√łdning Variabel normal eller p√•fallende h√ły Hypoksi
Lungefunksjon ved flow-kurve. Wikipedia. SPhotographer, Jmarchn, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Illustrasjon (Wikipedia). Flow-Volum kurven viser vellykket FVC registrering. Positive verdier representerer ekspirasjon, negative verdier inspirasjon. Ved start er b√•de flow og volum lik null. Etter start stiger kurven raskt til en toppverdi (maks ekspiratorisk flow). OBS! i grafen er FEV1 verdien satt tilfeldig av illustrative √•rsaker. Disse verdiene kalkuleres ellers under unders√łkelsen.

Litteratur

Ponce MC, 2023

Sylvester KP, 2020 (ARTP standarder for lungefunksjonstester)

Koralia E, 2016

Ruppel GL, 2012

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by √ėyvind Palm and Jan Tore Gran is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book