ARTRITT (REV 006-REV 020)

30 Krystallartritt (REV 008)

Jan Tore Gran and Øyvind Palm

Diagnosekoder ICD-10: M11 Uspesifisert); M10.0 (Urinsyregikt); M11.2 (kondrokalsinose)
Prosedyrekoder: Leddpunksjon/artrocentese (klikk for å spesifisere ledd:) TN_10. UL veiledet leddpunksjon: NXA10K. Mikroskopi av leddvæske: NXFT05.
Læringsmål REV 008. Revmatologen skal ha god kunnskap om differensialdiagnostikk og differensialdiagnoser ved artrittsykdommene, herunder de inflammatoriske revmatiske artrittsykdommene, infeksiøs artritt, krystallartritt, paramalign artritt, artritter sekundært til infeksjon, artritter ved systemiske bindevevssykdom mv. Ha god kunnskap om typisk klinisk bilde for de enkelte sykdommene og gjeldende klassifisering.
Akutt urinsyregikt utgående fra venstra MTP1 (stortås grunnledd). Illustrasjon: PxHere CC0

Krystallartritt deles hovedsakelig inn i følgende to grupper (Vennligst les mer i egne kapitler om disse sykdommene):

Urinsyregikt og pyrofosfat-artritt utgjør de vanligste årsaker til artritt blant eldre personer. Sykdommene har ganske lik klinisk presentasjon, men forskjellig patogenese. Urinsyregikt er nær forbundet med metabolsk syndrom (alternativt kronisk nyresvikt eller genetiske former) og er en risikofaktor for kardiovaskulær mortalitet. Asymptomatisk hyperurikemi (ikke urinsyregikt) ses hos 10-20% av befolkningen, økende med alder.

Pyrofosfat-artritt kan deles inn i en akutt form (pseudo-gikt) og en kronisk form som kan ligne revmatoid artritt eller raskt progredierende artrose. Det dannes kalsium-pyrofosfat krystaller i brusk på bakgrunn av dysregulert syntese. Pyrofosfat-krystaller kan påvises hos 30% av personer over 80 års alder, ofte asymptomatisk (Schlee, 2018).

Litteratur

Oliveriero F, 2020 (patogenese)

Leung YY, 2015 (Kolkisin)

License

Share This Book