BASISKOMPETANSE (REV 001-005)

BASISKOMPETANSE (Læringsmål REV 001- REV 005) med lenker til aktuelle kapitler

Denne delen inneholder f√łlgende kapitler med lenker til aktuelle kapitler i Kompendium i Revmatologi:

REV 001 Anatomi og fysiologi ved normale og patologiske prosesser ‚Äď revmatiske sykdommer

  • ¬†Ha god kunnskap om anatomi og fysiologi ved normale og patologiske prosesser relevant for revmatiske sykdommer, herunder beinmetabolisme, fatigue, inflammasjon, smertefysiologi og smertemekanismer.

REV 002 Normal, mikroskopisk og makroskopisk patoanatomi og histologi

  • Ha god kunnskap om normal samt mikroskopisk og makroskopisk patoanatomi og histologi av organsystemer og vev relevant for revmatologiske sykdommer.

REV 003 Immunsystemets oppbygning og funksjon

  • Ha god kunnskap om immunsystemets oppbygning og funksjon, herunder osteoimmunologi, mekanismer for toleranse og autoimmunitet.

REV 004 Utredning, behandle og oppf√łlging

  • Selvstendig kunne starte utredning, behandle og f√łlge opp alle revmatiske sykdommer.

REV 005 Helhetlig vurdering av helse- og sykdomssituasjon

  • Selvstendig kunne foreta en helhetlig vurdering av en revmatisk pasients helse- og sykdomssituasjon.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by √ėyvind Palm, Ragnar Gunnarsson og Jan Tore Gran is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book