VASKULITT (REV 034-052)

78 Skåring av sykdomsaktivitet og organskade. Kliniske verktøy (REV 051)

Øyvind Palm

Læringsmål REV 051. Revmatologen skal selvstendig kunne bruke kliniske verktøy og skåringssystemer for kartlegging av sykdomsaktivitet og/eller organskade inkludert bruk av relevante IKT- applikasjoner ved systemiske vaskulittsykdommer.

Definisjon. Sykdomsaktivitet og organskade kan estimeres ved hjelp av standardiserte verktøy. Dette gjelder ikke bare for vaskulitter, men også ved artrose, artritt og systemiske bindevevssykdommer. Mange av disse er beskrevet under de ulike diagnosene i Kompendiet. Nedenfor er et utvalg med lenker til kalkulatorer som gjør beregningene lettere.


Artrose: Diverse skjema via Diakonhjemmet.


Bekhterevs sykdom / Ankyloserende spondylitt: BASDAI

Psoriasisartritt: EULAR (PsAID)

Revmatoid artritt

 Spondyloartritt


Systemisk lupus (SLE)


ANCA-Vaskulitt (GPA, MPA, EGPA) og PAN

Behcets sykdom: ISBD sykdomsaktiviets-formular (for utfylling av pasienter)

Takayasus arteritt: NHI / Kerr et al 1994