VASKULITT (REV 034-052)

77 Skåring av sykdomsaktivitet og organskade. Kliniske verktøy (REV 051)

Øyvind Palm

Læringsmål REV 051. Revmatologen skal selvstendig kunne bruke kliniske verktøy og skåringssystemer for kartlegging av sykdomsaktivitet og/eller organskade inkludert bruk av relevante IKT- applikasjoner ved systemiske vaskulittsykdommer.

Definisjon. Sykdomsaktivitet og organskade kan estimeres ved hjelp av standardiserte verktøy. Dette gjelder ikke bare for vaskulitter, men også ved artrose, artritt og systemiske bindevevssykdommer. Mange av disse er beskrevet under de ulike diagnosene i Kompendiet. Nedenfor er et utvalg med lenker til kalkulatorer som gjør beregningene lettere. Vennligst se også kapittel om Kliniske verktøy og Skåringssystemer.

For vaskulitter gjelder mer enn for andre revmatiske sykdommer at de er komplekse. Vurdering av sykdomsaktivitet og skade er derfor omfattende. En baserer seg på regelmessige, gjentatte kliniske evalueringer og blod- og urinprøver, til dels også bildediagnostikk. Standardiserte og helst validere målinger og nedtegnelse er da essensielt for å kunne følge pasientene over tid. Det er en stor fordel i klinisk hverdag, og det er en nødvendighet i kliniske studier. Validerte skåringsverktøy for vaskulitt inkluderer Birmingham Vasculitis Activity Score (BVAS) og Vasculitis Damage Index som brukes mest ved ANCA-vaskulitt. I tillegg gjøres standardiserte målinger av livskvalitet i studier, sjeldnere i klinisk hverdag (Merkel PA, 2012). Alvorlighetsgraden/prognosen ved ANCA vaskulitt og polyarteritis nodosa (PAN) kan vurderes ved five-factor score.


Artrose: Diverse skjema via Diakonhjemmet.


Bekhterevs sykdom / Ankyloserende spondylitt:

Psoriasisartritt:

Revmatoid artritt

 Spondyloartritt


Systemisk lupus (SLE)


ANCA-Vaskulitt (GPA, MPA, EGPA) og PAN

Behcets sykdom: ISBD sykdomsaktivitets-formular (for utfylling av pasienter) og andre, men bedre skåringsmetoder er ønskelig for klinisk praksis (Hatemi G, 2014).

Takayasus arteritt: NHI / Kerr et al 1994, DEITAK, ITAS2010 (Misra DP, 2022)

Juvenil artritt (JIA): Diverse validerte måleinstrumenter (Balay-Dustrude D, 2023)

Litteratur

Rheum Guide (kalkulatorer)

QxMD (kalkulatorer)

Merkel PA, 2012

License

Share This Book