BINDEVEVSSYKDOMMER (REV 021-033)

Helsedirektoratets læringsmål (Inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer)

Denne delen inneholder følgende kapitler med lenker til aktuelle kapitler i Kompendium i Revmatologi:

Dermatomyositt. Illustrasjon: Ng YR, Ho CD, Ng WL, Tan SM – Surgical case reports (2015). CC BY 4.0

REV 021

Ha god kunnskap om epidemiologi, genetikk, patogenese, sykdomsmanifestasjoner, kliniske uttrykksformer, naturlig forløp, potensielle komplikasjoner og prognose for systemiske bindevevssykdommer, herunder:

 

Ha god kunnskap om kliniske bilder, herunder atypiske kliniske bilder, samt differensialdiagnostikk/diagnoser ved mistenkt systemisk bindevevssykdom.
 • Selvstendig kunne identifisere kliniske revmatologiske problemstillinger og formulere tentative diagnose og differensialdiagnoser ved inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer.

REV 024 Undersøkelse av organer

 • Beherske målrettet klinisk revmatologisk undersøkelse av organer relevant for bindevevssykdommer.

REV 025 Blodprøver, urinprøver, bildediagnostikk og organspesifikke vevsprøver

 • Ha god kunnskap om metodene og tolkning av blodprøver, urinprøver, bildediagnostikk og organspesifikke vevsprøver relatert til inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer.

REV 026 Kapillærmikroskopi (P)

 • Beherske utførelse og tolkning av funn ved kapillærmikroskopi.
  Utdypende tekst Det vises til prosedyre. Minimum 50 prosedyrer er anbefalt.

REV 027 Urinmikroskopi – nefrittsediment 

 • Beherske urinmikroskopi og selvstendig kunne gjenkjenne et nefrittsediment og tolke funn i lys av sykehistorie og klinisk undersøkelse.

REV 028 Ultralydundersøkelse – fysikk, teknikk og innstillinger

 • Ha kunnskap om fysikk, grunnleggende teknikk og innstillinger ved ultralydundersøkelse, herunder av kar, ledd og store spyttkjertler.
 • Beherske diagnostikk og behandling av akutte og livstruende bindevevssykdommer og vaskulittsykdommer.

REV 030 Organmanifestasjoner ved Systemiske Bindevevssykdommer

 • Ha god kunnskap om organmanifestasjoner ved inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer.

REV 031 Behandling: Initiering og oppfølging ved Systemiske Bindevevssykdommer

 • Selvstendig kunne igangsette og følge opp behandling for inflammatorisk revmatiske bindevevssykdommer.

REV 032 Nyoppståtte bindevevssykdommer

 • Selvstendig kunne starte behandling, planlegge og gjennomføre oppfølging, herunder fastsetting av behandlingsmål, ved nyoppståtte bindevevssykdommer.

REV 033 Behandling av bindevevssykdommer: Behandlingsanbefalinger

 • Ha god kunnskap om evidens og erfaringsbaserte legemiddeltiltak, nasjonale og internasjonale behandlingsanbefalinger. Beherske målstyrt behandling. Beherske behandling av non-responder på konvensjonell behandling og bruk av legemidler utenfor godkjent indikasjon.
 • God kunnskap innbefatter at legen behersker målstyrt legemiddelbehandling slik som angitt i behandlingsanbefalinger eller i henhold til akseptert og forsvarlig medisinsk praksis

Diagnosekapitler (Bindevevssykdommer)

50. Antifosfolipid syndrom (APS) og katastrofalt APS, APLS, CAPS (REV 021, REV 029, REV 031, REV 032 )

51. Antisyntetase syndrom (ASS) (REV 021, REV 023, REV 029, REV 031, REV 032)

52. Eosinofil Fasciitt (Shulmans syndrom)

53. Inklusjonslegeme myositt (IBM) (REV 021)

54. Kikuchi Fujimotos sykdom (KFS, histiocytisk nekrotiserende lymfadenitt) (REV 030)

55. MCTD Mixed connective tissue disease – Blandet bindevevssykdom (REV 021)

56. Myositt. Polymyositt og Dermatomyositt (REV 021)

57. Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) (REV 021)

58. Sjøgrens syndrom (REV 021)

59. Systemisk sklerose (SSc). Sklerodermi (REV 021)

60. UCTD – Udifferensiert systemisk bindevssykdom. Undifferentiated connective tissue disease (REV 021)

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm, Ragnar Gunnarsson og Jan Tore Gran is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book