VASKULITT (REV 034-052)

Vaskulitt er inflammasjon i blodåreveggene, oftest i arterier (arteritt). Årsaken er ikke bare autoimmune sykdommer, men også kan være infeksjon, allergi, legemiddelreaksjon eller malignitet (sekundær vaskulitt). Vaskulitt kan være en del av sykdomsbildet ved systemiske bindevevssykdommene og ved revmatoid artritt. De inflammatoriske revmatiske blodårebetennelsene kalles vaskulittsykdommer.

Læringsmål for vaskulittsykdommer med lenker til de aktuelle kapitlene

Granulomatose med polyangiitt. Illustrasjon: Lima AM, Torraca Pde F, Rocha SP, Santiago CM, Ferraz FH – Anais brasileiros de dermatologia (2015 May-Jun). CC BY-NC 4.0

Granulomatose med polyangiitt.

Helsedirektoratets læringsmål (Inflammatoriske systemisk vaskulittsykdommer)

Denne delen inneholder følgende kapitler med lenker til aktuelle kapitler i Kompendium i Revmatologi:

REV 034 Polymyalgia revmatika, Takayasus arteritt, Kjempecellearteritt, Polymyalgia nodosa med flere

REV 035 Immunkompleks vaskulitt (Goodpasture)

 • Ha kjennskap til epidemiologi, patogenese, kliniske manifestasjoner, behandlingsalternativer, potensielle komplikasjoner og prognose for annen immunkompleks vaskulitt (Goodpasture).

REV 036 Klassifikasjon av vaskulittsykdommer

 • Ha god kunnskap om ulike undergrupper av vaskulittsykdommer basert på ulike klassifikasjonskriterier, herunder kliniske og immunologiske kjennetegn.

REV 037 Klinisk undersøkelse

 • Beherske planlegging og utførelse av målrettet revmatisk klinisk undersøkelse av relevante organ som ledd, øye, hud og indre organer.

REV 038 Differensialdiagnoser ved vaskulitt

 • Ha god kunnskap om differensialdiagnostikk/diagnoser ved samtidige symptomer fra multiple organer/vev ved systemiske vaskulittsykdommer.

REV 039 Prioriteringer

 • Beherske identifiseringen av klinisk relevante problemstillinger og formulere en prioritering av disse, inkludert forklaringer/begrunnelse for valg ved systemiske vaskulittsykdommer.

REV 040 Utredning

 • Ha god kunnskap om metodene for utredning av systemiske vaskulittsykdommer, deres symptomer og organmanifestasjoner, herunder ved hjelp av: laboratorieprøver, bildediagnostikk, vevsprøver og andre organspesifikke undersøkelses metoder.

REV 041 Immunologiske teknikker og tolkning av prøveresultater

 • Kjenne til immunologiske teknikker og selvstendig kunne tolke resultatet av immunologiske prøver benyttet i diagnostikk av inflammatoriske revmatiske bindevevssykdommer.

REV 042 Bildediagnostikk

 • Ha god kunnskap om egnede modaliteter for bildediagnostisk utredning av revmatisk sykdom: CT, MR, PET og andre modaliteter.

REV 043 Ultralyd-undersøkelse av blodkar

 • Beherske grunnleggende teknikk og tolkning av funn ved UL-undersøkelse av kar.

REV 044 Klassifikasjonskriterier. REV 091 Registre for kvalitetssikring og Forskningsregistre 

 • Beherske klinisk klassifisering av vaskulittsykdommer etter gjeldende og anerkjente klassifikasjonskriterier og registrere informasjon i lokale, regionale eller nasjonale registre.

REV 045 Akutte og livstruende vaskulitt-tilstander

 • Selvstendig kunne gjenkjenne kliniske faresignaler og raskt prioritere riktig utredning og behandling ved akutte og livstruende tilstander hos pasienter med systemisk vaskulitt-sykdom.

REV 046 Organmanifestasjoner ved vaskulitt

 • Ha god kunnskap om organmanifestasjoner i systemiske vaskulittsykdommer som har betydning for prognose, valg av behandling og samhandling med andre spesialiteter.

REV 047 Behandlingsstart og oppfølging

 • Selvstendig kunne igangsette og følge opp behandling for systemiske vaskulittsykdommer, inkludert fastsetting av behandlingsmål og målstyring av behandlingen.

REV 048 Evidensbasert og erfaringsbasert behandling

 • Ha god kunnskap om ulike evidens- og erfaringsbaserte legemiddeltiltak i systemiske vaskulittsykdommer.

REV 049 Kombinasjonsbehandlinger

 • Beherske indikasjonene for bruk av ulike legemidler og kombinasjoner av legemidler i ulike faser av sykdomsforløpet i systemiske vaskulittsykdommer.

REV 050 Behandlingsstrategi

 • Beherske planlegging, gjennomføring og oppfølging av behandling ved vaskulittsykdommer.

REV 051 Skåringssystemer for sykdomsaktivitet og organskade

 • Selvstendig kunne bruke kliniske verktøy og skåringssystemer for kartlegging av sykdomsaktivitet og/eller organskade inkludert bruk av relevante IKT- applikasjoner ved systemiske vaskulittsykdommer.

REV 052 Utprøvende behandling

 • Selvstendig kunne gjenkjenne pasienter med vaskulitt som ikke har respondert på konvensjonell behandling og kunne ta del i behandlingen av disse, herunder ha kunnskap om behandling utenfor indikasjon.

Diagnose-kapitler (Vaskulitt)

75. ANCA – assosierte vaskulitter (AAV)

76. Arteritis Temporalis (AT). Temporalis arteritt. Kjempecellearteritt (GCA) Non-kranial GCA (REV 034)

77. Behcets sykdom (REV 034)

78. Cerebral Angiitt, Primær (PCNSV, PACNS) (REV 036, REV 197)

79. Cogans syndrom (REV 036)

80. Eosinofil granulomatøs polyangiitt (EGPA), Churg-Strauss vaskulitt (REV 034)

81. Goodpasture syndrom (GPS) eller anti-glomerulær basalmembran (anti-GBM) sykdom (REV 034)

82. Granulomatose med polyangiit (GPA) tidligere Wegeners granulomatose (REV 034)

83. Hypersensitivitets- og Leukocytoklastisk vaskulitt (REV 036, REV 080)

84. IgA vaskulitt, Henoch-Schönleins purpura hos voksne (REV 034)

85. Kryoglobulin vaskulitt / syndrom (REV 034)

86. Mikroskopisk polyangiitt (MPA) (REV 034)

87. Moyamoya (REV 036, REV 197)

88. Pannikulitt (REV 036, REV 080)

89. Periaortitt og inflammatorisk aortaaneurisme (REV 036, REV 039)

90. Polyarteritis nodosa (PAN), Juvenil PAN, DADA2 (REV 034)

91. Polymyalgia Revmatika (PMR) (REV 034)

92. Takayasus Arteritt (TAK) (REV 034)

93. Trombangitis Obliterans (Buergers / Bürger’s sykdom) (REV 036)

94. VEXAS syndrom

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm, Ragnar Gunnarsson og Jan Tore Gran is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book