BARN MED REVMATISK SYKDOM. BARNEREVMATOLOGI (REV 053-062)

113 Nasjonalt Kompetansesenter for Barn og Ungdom, NAKBUR (REV 059)

Øyvind Palm

Læringsmål: REV 059. Revmatologen skal ha god kunnskap om relevante nasjonale kompetansesentre og deres tilbud.

Helsedirektoratet har opprettet nasjonale kompetansesentre for å ivareta pasienter med store og sammensatte behov, inkludert barn og unge med revmatisk sykdom. Nasjonalt Kompetansesenter for barn og ungdom med revmatisk sykdom (NAKBUR) tilbyr informasjon og støtte til pasienter, pårørende og helsepersonell.

NAKBUR formidler informasjon gjennom sin hjemmeside, der man finner informasjon om revmatiske sykdommer hos barn og unge, medikamenter, vaksinasjon, medisinskfaglige anbefalinger, pågående forskning og aktuelle arrangementer. Senteret arrangerer også møter og informasjonsopphold for pasienter og pårørende. Helsepersonell kan kontakte NAKBUR for veiledning og støtte i arbeidet med barn og unge med revmatisk sykdom.

For mer informasjon om behovet for informasjon til barn og ungdom med revmatiske sykdommer og deres pårørende, se relevant kapittel i kompendiet:

License

Share This Book