ARTRITT (REV 006-REV 020)

23 Entesopati, entesitt (REV 010, REV 063)

Entesitt / Entesopati

Øyvind Palm

Kjennetegn på entesitt/entesopati

Smerte er vanligste manifestasjon. Hevelse, rødhet og økt varme kan foreligge, men observeres sjelden.

Akillessene-festet på hælen er vanligste lokalisering.

MR-undersøkelse er beste bildediagnostiske fremstilling.

Entesitt er revmatologisk ofte assosiert med spondyloartritt eller entesitt relatert juvenil artritt.

Læringsmål REV 010. Revmatologen skal selvstendig kunne planlegge og utføre målrettet klinisk revmatologisk undersøkelse av ledd, rygg og andre relevante organsystemer, inkludert perifer nevrologisk undersøkelse og kartlegging av ekstraartikulære manifestasjoner.
Læringsmål: REV 063. Revmatologen skal beherske diagnostisering av ikke-inflammatoriske ledd-, muskel- og skjelettsymptomer, og selvstendig kunne gi innledende behandling, herunder: lumbago, isjias, karpaltunnelsyndrom, Bakers cyste, entesopatier, peritendinitt, kapsulitt i skulder.

Diagnosekoder ICD-10: M76 – M77.9 (uspesifisert entesitt). M76.6 Akillestendinitt

Definisjon

Entesitt med tydelig hevelse mest ved høyre Akillessene (Psoriasisartritt). Jagadeesan  S, 2017. CC BY-NC-SA 3.0

Entesitt/entesopati er inflammasjon i sener, ligamenter og leddkapsler der de fester seg til skjelettet.

Forekomst

Entesitt forekommer som en manifestasjon ved flere tilstander, inkludert spondyloartritt der entesopati er et kardinalsymptom hos 10-60% (Braun J, 2000), juvenil artritt (entesitt-relatert type) og psoriasisartritt. Entesitt kan forekomme hos menn og kvinner i alle aldre.

Patogenese

Entesene er komplekse strukturer som består av en rekke forskjellige vev, inkludert fibrøs brusk, bursa, fettputer, trabekulært benvev og dypere fascier. I det synovio-entesale komplekset bidrar makrofager til å gi vevet næring og smøreegenskaper. De har to hovedfunksjoner: å stabilisere leddene og overføre kraft fra muskler via sener til skjelettet. (Schett G, 2017).

Entesitt kan oppstå av flere forskjellige årsaker, inkludert:

  • Gjentatt mekanisk belastning/overbelastning: Dette er den vanligste årsaken til entesitt og kan oppstå på grunn av aktiviteter som løping, hopping eller tungt arbeid.
  • Autoimmun sykdom: Entesitt kan også være en del av en autoimmun sykdom, som spondyloartritt eller psoriasisartritt. I disse tilfellene angriper immunsystemet feilaktig de friske entesene.
  • Infeksjon: I sjeldne tilfeller kan entesitt forårsakes av en infeksjon.
  • Immunologisk: Kemokiner ved entesitt omfatter CXCL1, CCL2, interleukin (IL)-17, tumor nekrose faktor (TNF)-alfa og prostaglandin E2 (PGE2) (Cambre E, 2018).

Symptomer

De vanligste symptomene på entesitt inkluderer:

  • Smerte som vanligvis lokalisert til området der senen eller ligamentet fester seg til beinet. Den kan være skarp, dunkende eller verkende.
  • Stivhet er vanligst om morgenen og kan avta etter bevegelse.
  • Hevelse kan være synlig i det berørte området.
  • Rødhet kan være tilstede i det berørte området, for eksempel over Akillessenene.
  • Bevegeligheten i det berørte leddet kan være begrenset.

Pasienten har lokalisert smerte over senefestet og redusert bevegelighet. Ved angrepet Akillessene kan pasienten observere rødhet, økt varme, hevelse og ømhet ved trykk.

Undersøkelser

Entesitt er vanskelig å påvise, selv ved klinisk undersøkelse. Avaskulært vev ved skjelett-festet og lav vaskulær tetthet i ligamenter og sener gjør at inflammasjonsprosessen forløper uten særlig hevelse, økt varme og erythem. Laboratorieprøver kan være upåfallende. Ofte må en stole mer på bildediagnostikk enn klinisk undersøkelse.

Anamnesen omfatter forutgående belastning(overbelastning (mekanisk entesopati), infeksjoner (reaktiv artritt), psoriasis (psoriasisartritt), inflammatorisk ryggsmerte (Bekhterevs/spondyloartritt) og familie-anamnese for spondyloartritt. Allmennsymptomer ved ev. inflammasjon  som nattesvette, vekttap og utmattelse etterspørres.

Ved klinisk undersøkelse undersøkelse kan en ved overfladisk entesopati påvise hevelse og erythem, og smerten øker ved palpasjon. En bør undersøke bevegeligheten (aktivt og passivt) i relaterte ledd. En kartlegger spesielt om det er symptomer fra iliosakralledd, Akilles-sener og distale interfalangeale ledd (DIP) ved psoriasisarteritt.

Laboratorieprøver omfatter senkningsreaksjon CRP og SR som kan forbli lave dersom bare lokalisert entesitt foreligger, eller være høye når entesitt er en del av en systemisk inflammasjon. Aksial affeksjon (sakroiliitt og spinal inflammasjon) er ofte assosiert med HLA-B27, spesielt ved ankyloserende spondylitt/Bekhterevs.

MR: Entesitt med benmargsødem i festene for plantarfascien og Akillessenen. Sudoł-Szopińska I, 2015. CC BY-NC-ND 3.0

Bildediagnostikk. Røntgenbilder, MR og ultralyd kan brukes til å se etter tegn på betennelse i entesene.

-MR kan vise typisk vevsødem langs entesene ved entesitt. Dette gjenspeiler økt vaskularisering omkring entesene. Både enteser og fibrøst bruskvev i sakroiliakaledd kan ved inflammasjon assosieres med osteitt som antakelig gjenspeiler reaksjon i det godt vaskulariserte benvevet.

-Ved ultralyd-undersøkelse er bare deler av dette senarioet visualiserbart. Uansett har vi ingen bildediagnostikk som med høy sensitivitet og spesifisitet gjenkjenner entesitt. Iblant kan kalk lagres i entesene, slik at kalk ses på røntgenbilder.

Biopsi er sjelden aktuelt, fordi entesene er lite tilgjengelige og diagnosen eller diagnosen stilles på annet grunnlag (se ovenfor).

Behandling

Behandlingen av entesitt avhenger av årsaken til tilstanden.

-Overbelastning: Behandlingen av entesitt forårsaket av overbelastning inkluderer vanligvis hvile/ avlastning, analgetika og/eller NSAIDs i 7-10 dager (Steuri R, 2016), is, kompresjon og elevasjon (RICE).

-Autoimmun sykdom: Behandlingen av entesitt forårsaket av en autoimmun sykdom inkluderer vanligvis medisiner som kan dempe immunsystemet, for eksempel Biologiske legemidler i form av TNF-hemmere, IL-17 hemmere og IL-12/23 hemmere, de nyere JAK-hemmere eller kortikosteroider.

Klassiske DMARDs som metotreksat har lite eller ingen effekt, men kan være nyttig der entesitt er en del av en artritt-sykdom (Eder L, 2021). Kortikosteroid-injeksjoner er kontroversielle, selv om de iblant brukes i klinisk praksis. Det mangler klar evidens på effekt (Speed CA, 2001). I tillegg kan injeksjonene skade sener (Fredberg U, 1997). 

-Infeksjon: Behandlingen av entesitt forårsaket av en infeksjon inkluderer vanligvis antibiotika eller andre antibakterielle medisiner.

Fysioterapi kan være en viktig del av behandlingen for entesitt. En fysioterapeut kan lære deg øvelser for å styrke og strekke musklene rundt det berørte leddet, og for å forbedre bevegeligheten i leddet (Steuri R, 2016; Sussmilch-Leitch LP, 2012).

Prognose

Prognosen for entesitt avhenger av årsaken til tilstanden. De fleste tilfeller av entesitt forårsaket av overbelastning vil forbedre seg med hvile og behandling. Entesitt forårsaket av en autoimmun sykdom kan være en kronisk tilstand, men behandlingen kan bidra til å kontrollere symptomene og forhindre at tilstanden forverres.

Litteratur

Eder L, 2021

McGonagle D, Lancet, 1998 

Watad A, 2018

License

Share This Book