ARTRITT (REV 006-REV 020)

16 Kliniske verktøy og Skåringssystemer (REV 016)

Øyvind Palm

Læringsmål REV 016. Beherske kliniske verktøy og skåringssystemer for kartlegging av revmatologisk sykdomsaktivitet og/eller organskade.

Behandlingsstrategier i revmatologi har ofte sykdomsremisjon som behandlingsmål (“treat to target”). Det er utarbeidet og foreslått en rekke definisjoner for remisjon. Disse består gjerne av flere elementer som summeres med eller uten vekting. Bruk av slike skåringsmetoder skal sikre optimal behandling i henhold til behandlingsmålet.

Imidlertid har mange pasienter i klinisk remisjon likevel (subklinisk) synovitt, uansett om definisjoner for remisjon er oppnådd. Bruk av skåringssystemer kan derfor ikke erstatte en klinisk, individuell oppfølging. I tillegg er nyere metoder under utvikling, slik som bruk av termografi kombinert med kunstig intelligens/maskinlæring (Morales-Ivorra I, 2022).

Kliniske verktøy og skåringssystemer for revmatoid artritt (RA), spondyloartritt og artrose er listet opp på følgende nettsteder: Diakonhjemmets “Klinisk verktøykasse”. ACR skåringssystemer med lenkerrheumatology.medicinematters.com

Revmatologisk sykdomsaktivitet og skade (et utvalg);

Revmatoid artritt:

Spondyloartritt:

Juvenil artritt (JIA): Diverse validerte måleinstrumenter (Balay-Dustrude D, 2023)

Litteratur

England BR, 2019 (RA aktivitet, ACR)

Morales-Ivorra I, 2022

License

Share This Book