ARTRITT (REV 006-REV 020)

16 Kliniske verktøy og Skåringssystemer (REV 016)

Øyvind Palm

Læringsmål REV 016. Beherske kliniske verktøy og skåringssystemer for kartlegging av revmatologisk sykdomsaktivitet og/eller organskade.

Kliniske verktøy og skåringssystemer for revmatoid artritt (RA), spondyloartritt og artrose er listet opp på følgende nettsteder: Diakonhjemmets “Klinisk verktøykasse”. ACR skåringssystemer med lenkerrheumatology.medicinematters.com

Revmatologisk sykdomsaktivitet og skade.

Revmatoid artritt: DAS28 Kalkulator basert på senkningsreaksjon (SR)DAS28 Kalkulator basert på CRPDAS28 hjemmeside

PsoriasisartrittSykdomsaktivitet ved DAPSA score

Spondyloartritt: Bekhterevs / ankyloserende spondylittSykdomsaktivitet ved ASDAS score (via Diakonhjemmet)Sykdomsaktivitet ved BASDAI score (via Diakonhjemmet)

Litteratur

England BR, 2019 (RA aktivitet, ACR)