VASKULITT (REV 034-052)

73 Klinisk klassifisering av vaskulitt. Registre (REV 044)

Læringsmål REV 044 Revmatologen skal beherske klinisk klassifisering av vaskulittsykdommer etter gjeldende og anerkjente klassifikasjonskriterier og registrere informasjon i lokale, regionale eller nasjonale registre.
Illustrasjon: iStock

Et økende antall kliniske studier, nye behandlingsmuligheter (med effekt og bivirkninger) og en stor variasjon i kliniske manifestasjoner har ført til behov for strukturell oppfølging over tid. Registre for forskning eller kvalitetsoppfølging er lang-tids databaser som følger sykdomsforløpene over lang tid. Vanligvis kreves at pasientene ved inklusjon skal oppfylle klassifikasjonskriterier for sykdommene. Dett er for bedre å kunne sammenligne forløpene (Ponte C, 2014).

Litteratur

Ponte C, 2014

Jardel S, 2018

Garen T, 2019

 

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm, Ragnar Gunnarsson og Jan Tore Gran is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book